خمینی - بازرگان - کیانوری

مهر 3 شخصیت بر چهره دردمند انقلاب 57

بازی مذهبی و غیر مذهبی که از انقلاب مشروطه در ایران دامن زده شد، نه تنها بر سرنوشت انقلاب مشروطه، نه تنها بر نوشت رژیم پهلوی اول و دوم، نه تنها بر سرنوشت جمهوری اسلامی، بلکه می رود تا برسرنوشت کشور ترکیه نیز تاثیر بگذارد و خاورمیانه بزرگ، با کشورهای تکه پاره شده را شکل ببخشد. البته دراین میان قومیت و ناسیونالیسم هم چاشنی این جدائی بوده و شده است. جدالی که قدرت های بزرگ جهانی، استعمار کهنه کار انگلستان و امپریالیسم جهانی بر آن سوارند.

راه توده

شماره 411     پنج شنبه 23 خرداد ماه 1391

ابوتراب باقرزاده

ف. م. جوانشیر

پرویز شهریاری

مریم فیروز


پایان دوران

احمدی نژاد

نباید آغاز

دوران جلیلی شود

--------------------------------

نگاهی به سخنرانی دیروز رهبر

آقای خامنه ای

چاره ای جز

 پاسخگوئی ندارد!

-----------------------------------

راه توده در انتخابات 88

بسوی انتخابات

پای خود را بگذاریم

لای درهای نیمه بسته

-------------------------------------

اصحاب تحریم

در خواب طلائی

تحمل جهنم را

تبلیغ می کنند!

------------------------------------

اصفهان، نصف جهان

هر کدام  از ما

یک رسانه ایم!

------------------------------------

دستآورد بزرگ

انتخابات 92

تا پیش از
 رای گیری!

---------------------------------------

از دو گروه تحریمی

یکی را باید جذب

و دیگری را دفع کرد!

-----------------------------------

گزارش "النا گروموا"

خبرنگار "ساویتستکایا راسیا"از دمشق

"حلب"

شهری تاریخی

که ویران شده

پیش به سوی صندوق های رای

بکوشیم انتخابات در مرحله اول

با پیروزی روحانی تمام شود!

شاید "راه توده" یگانه نشریه پایبند به مشی توده ای باشد که در این آخرین روز و آخرین ساعات باقی مانده به زمان رای گیری برای انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری نیازمند آن نیست که بنویسد در باره این انتخابات، درباره ضرورت شرکت در انتخابات، درباره نامزدی که معتقد است به او باید رای داد و بویژه در باره شعار مضحک "تحریم" چه نظری دارد. این گردابی است که خیلی ها در آن سرگرم دست و پا زدن هستند و فرسنگ ها از واقعیات جامعه ایران عقب مانده اند. نظرات راه توده در باره همه این نکات روشن و صریح است و در تمام هفته های گذشته روی آنها پافشاری کرده است. برای تفسیر و چرائی و چگونگی آنچه که بر انتخابات گذشته و می گذرد و آنچه که بر راه توده در این دوران گذشت به تفصیل در آینده خواهیم نوشت. امروز بحث اصلی این نیست، بحث اینست که در این لحظات چه باید کرد و چه توصیه ای داریم؟
باید آنهائی را که بانگ تحریم دراین انتخابات بلند کردند، حتی بنام جنبش سبز (بویژه در خارج از کشور و متاثر از آبی که در مهاجرت زیر پوستشان دوبده) فعلا به حال خود رها کرد. مگر از جمع زندانیان سیاسی باشند و کم اطلاع و بی اطلاع از رایزنی های دوستان و همفکرانشان درخارج از زندان و یا کم اطلاع از آنچه در زیر پوست جامعه درجریان بود و هست.
حتی بیداری احتمالی تحریمی های خارج از کشور، در این آخرین ساعات و پس گرفتن اعلامیه های گذشته آنها نیز نمی تواند بی خبری و بی مسئولیتی آنها در برابر مردم و مشکلات کمر شکن آنها و خطراتی که موجودیت ایران را تهدید می کند را جبران کند.
آنها امکانات بزرگی را برای تشویق و همراهی با مردم به باد دادند. امکان بهره گیری از بزرگترین رسانه های تصویری و صوتی فارسی زبان خارج از کشور، حمایت از حرکت جبهه گسترده تحول خواهان و اصلاح طلبان داخل کشور، و به جای این همه، پخش تخم یاس و نا امیدی از طریق سایت ها و وبسایت ها و فیسبوک ها و....
این ساعات و لحظات را نباید صرف این بحث ها کرد. باید روی اصل مسئله متمرکز شد. یعنی ضرورت شرکت در انتخابات و بسیج ملی برای دادن رای به "حسن روحانی" بعنوان یگانه نامزد انتخاباتی که از سوی جبهه "تحول و اصلاح" انتخاب و اعلام شده و از حمایت معروف ترین سران این جبهه برخوردار است. یعنی هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و علی اکبر ناطق نوری که زعامت این جبهه را برعهده دارند. این برای نخستین بار در جمهوری اسلامی است که عملا یک جبهه گسترده برای نجات کشور، نجات انقلاب و رهائی از جنگ و تحریم و ارتجاع مذهبی تشکیل شده است و ما مطابق مشی شناخته شده حزب توده ایران در باره حرکت های جبهه ای، آن را تائید، حمایت و در حد توان خود همراهی می کنیم و امید به گسترده تر شدن آن، چه پیش و چه پس از انتخابات داریم.
از نگاه ما، این انتخابات، همانگونه که در گذشته نوشتیم مهم ترین انتخابات درتاریخ جمهوری اسلامی است، زیرا با سرنوشت همه مردم، همه ایران، به جنگ و صلح، به ادامه و حفظ دستآوردهای اتمی ایران، به سرانجام انقلاب 57، به استقلال کشور، به تقابل با ارتجاع مذهبی و متوقف ساختن سیاست نظامی- امنیتی حاکم بر کشور و به نقش مثبتی که ایران میتواند در منطقه ایفاء کند پیوند یافته است.
همین نکاتی که اشاره شد برای درک ... ادامه


نقش منفی اسلامگرایان
در جنبش های مترقی منطقه عربی

بخش دوم مصاحبه با "ویلیام سپراتیس" کمونیست و انقلابی جنگ های الجزایر
ترجمه و تدوین آذرفریتاش

------------------------------------------------------------------------------------

 به فیسبوک

راه توده

بپیوندید

---------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

این هفته

1- کتاب

مهمان این آقایان

2- از خواب تا بیداری

(دو کتاب منتشر شده از زنده یاد به آذین در سالهای زندان شاه)

---------

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده

اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده

اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با

 راه توده

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721

آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است