قیام های مردم ایران

پیش از اسلام - پس از اسلام

سرگذشت اتحاد استبداد، سلطنت و مذهب در برابر اصلاحات، در ایران تاریخی دردناک دارد. هر دودمانی که سقوط کرده، تا آخرین لحظه دمار از روزگار مردم ایران در آورده و در این جدال، که اغلب به بزرگترین قیام های مردمی انجامیده مذهب گاه به همت اندیشه ها و جرقه های نو در درون آن، در کنار مردم بوده و بیش از آن، علیه مردم و در کنار دربار سلطنتی. از میان مردم، رهبرانی برخاسته اند که رسم و آئینی اصلاحی را در قالب مذهب به میدان آورده و در دل مردم جا باز کرده اند، اما در نهایت این نواندیشان دینی نیز یا جذب قدرت شده اند و یا آن ها نیز با مردم یک سرانجام یافته و سرکوب شده اند. این سرگذشت، یعنی جدال "نو" با "کهنه" از هخامنشیان تا جمهوری اسلامی- جریان داشته و دارد.

راه توده

شماره 446     پنج شنبه اول اسفند ماه 1392

ف. م. جوانشیر

به آذین

سیاوش گسرایی

احسان طبری


بخش چهارم

سیری در اندیشه و عمل

نهضت آزادی و مهندس بازرگان

آزاد اندیشی

و آزادی خواهی

مهندس بازرگان

یک شوخی بی مزه

---------------------------------

مرور

سرمقاله های

راه توده

بعنوان اسناد

مشی توده ای

---------------------------------

از کاروان اصلاحات

عثمانی و مصر

همانگونه عقب ماندند

که ایران عقب ماند

دکتر سروش سهرابی

---------------------------------

تضاد میان

اصول تئوریک

و پیاده کردن آنها

---------------------------------

باز گردیم

به فضای سیاسی

پس از انقلاب 57

---------------------------------

پیر پرنیان اندیش

خاطرات سایه

زبان تلخ

و زشت

صادق هدایت

---------------------------------

جنایتی بنام «ترجمه»!

تحریف

کتاب "کودتا"

اثر آبراهامیان

نقل از وبلاگ "مجمع دیوانگان"

---------------------------------

پیشنهاد تشکیل

ارتش مردمی

برای مقابله با

فاشیست ها

در اوکرائین

روزنامه پراودا
ترجمه آزاده اسفندیاری

-----------------------------

نامه دریافتی

پنبه

"اندیشه پویا"

را خوب زدید!

-----------------------------

شطرنج سیاسی

در اوکرائین

به مرحله

کیش و مات

نزدیک شده!

نیویورک تایمز- ترجمه شیرین مرادی

----------------------------

انتخابات آینده

در یونان

شگفتی
 خواهد آفرید!

اومانیته- ترجمه جعفر پویا

مهاجرین مذهبی - سیاسی

در جاده پر دست انداز مهاجرت

آب مهاجرت گوارا نیست، اما از گلوی برخی ها خوش پائین می رود، چنان که تا زیر پوستشان نفوذ می کند! آنچنان که از برخی مدعیان پر سر و صدا شیر بی یال و دم اشکمی می سازد ترحم برانگیز.
سوخته های مهاجرین سیاسی 35 سال گذشته کم شمار نیستند، اما عبرت آموزترین سرنوشت ها را مهاجرین مذهبی- سیاسی سالهای اخیر دارند. آنها که در داخل کشور ادعاهای بزرگ بزرگ داشتند و تنها چند سالی، کمتر از شمار انگشتان یک دست کافی بود تا مانند مجسمه های برفی آب شوند. چنان که در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 92 این آب شدن را در بیانیه ها، مصاحبه ها و مقالاتی که در ستایش و توصیه تحریم انتخابات گفتند و نوشتند و منتشر کردند به نمایش در آمد.
اغلب این مدعیان داخلی که به ساحل مهاجرت رسیده اند نظرات منسجم و پایداری ندارند، اما علاقه زیادی به سخن گفتن و هماهنگ شدن با شرایط حاکم بر خارج کشور را دارند، تا رسانه های خارج کشور تریبون در اختیارشان بگذارند.... ادامه

---------------------------------------------------------------------------

آنچه ما از شعار روحانی می فهمیم و از آن حمایت می کنیم

اعتدال و تدبیر، یعنی

خاتمه ایجاد تنش- حفظ قدرت

-------------------------------------------------------------------------------

بر آنها چه رفته است؟

این عکس مربوط به همایش حزب توده ایران برای بحث در باره قانون اساسی و شرکت در انتخابات مجلس تدوین قانون اساسی است. توده ایها در لحظه لحظه انقلاب حضور داشتند و درکنار مردم در هر انتخاباتی شرکت کردند. بر آنها که دراین عکس می بینید چه رفته است؟ چه شمار در خاوران خفته اند و چه شمار مویشان در مهاجرت سفید شد؟

----------------------------------------------------------------------------------

مرور تاریخ ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب 57

سقوط و قتل

مرد قدرتمند دربار رضا شاه

--------------------------------------------------------------------------------------

راستگراهای ونزوئلا

در رویای کودتائی نظیر کودتای شیلی

اومانیته- ترجمه الف. آذرفریتاش

 به فیسبوک

راه توده

بپیوندید

---------

صفحه فیسبوک راه توده

بپیوندید

---------

فیسبوک

آرشیوه

راه توده

-----

آرشیو جدید
19 سال 
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس

با  راه توده

 

--------

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721

آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است