محمد خیابانی

خالو قربان

میرزا کوچک خان

احسان الله خان

حیدر خان عمواوغلی

جنبش های انقلابی

برگ های زرین تاریخ ایران

جامعه ایران چه پیش و چه پس از انقلاب با یک یورش سازمان یافته برای دگرگون جلوه دادن تاریخ احزاب و جنبش های انقلابی ایران روبروست. در همین یورش، در هر دو دوره چتر سکوت بر سر برخی رویدادها و شخصیت ها کشیده است. از جمله درباره سابقه احزاب در ایران که در حقیقت پایه و آغازگر آن احزاب مترقی و تمایل به چپ و کمونیست ایران بوده اند، و یا وقایع مربوط به جنبش جنگل و جمهوری گیلان. همچنین درباره حزب دمکرات و حکومت موقت خود مختار به رهبری شیخ محمد خیابانی در تبریز و دهها نمونه کوچک و بزرگ دیگر. ما تلاش می کنیم، طی دو یا سه شماره راه توده، نگاهی بیاندازیم به این بخش از تاریخ ایران.

راه توده

شماره 451     پنج شنبه 28 فروردین 1393

عزت الله سیامک

هوشنگ قربان نژاد

کیومرث زرشناس

محمد پورهرمزان


مقاله تحقیقی

درباره بازرگان

یک‌ضرورت بود!

--------------------------------------

یارانه نقدی

ارثیه شوم

دوران احمدی نژاد

--------------------------------------

مهندس بازرگان و دولت موقت

روزنامه نگاران

کم اطلاع از گذشته

زود در دام می افتند!

--------------------------------------

چند پیام

و پاسخ به آنها

-------------------------------------

خاطرات سایه

(پیر پرنیان اندیش)

ابوالحسن خان صبا

یگانه ای بود

در موسیقی ایران

--------------------------------------

هویدا و نصیری

در زندان شاه

بودند که انقلاب شد

--------------------------------------

فرخ نگهدار:

کدام سیاست

پس از انقلاب

منطقی بود؟

--------------------------------------

توصیه به آنها

 که کم میدانند

اما دوست دارند

اظهار نظر کنند!

ثریا دانش

--------------------------------------

 پیوستن سربازان اوکرائین

به جمهوری خلق دونتسک"!

اشپیگل آنلاین – ترجمه رضا نافعی

---------------------------------------

مذاکرات دولت

و مخالفان دولت

در ونزوئلا

ترجمه عسگرداوودی

-----------------------------------

جنبش اعتراضی

در اسپانیا

علیه سلطنت بسیج شده

اومانیته- الف. آذرفریتاش

اصلاحات یعنی نجات مردم

از محاصره گرانی و بی قانونی

زیر بنای بحران اقتصادی موجود در ایران که گاه از آن بعنوان انسداد سیاسی هم یاد می شود، از نظر ما "مقاومت طبقاتی" است. زیربنای مقاومتی که در برابر دولت کنونی می شود نیز همین است. همه نوع توطئه برای حفظ منافع طبقاتی و ادامه غارت های نجومی .

سرمایه‌داری بزرگ تجاری که سرانجام سلاح بدست نیز شد و با حمایت فرماندهان سپاه شبکه مافیائـی قدرت و اقتصاد را در جمهوری اسلامی شکل داد با تمام توان و قدرت می خواهد مانع تغییر ساختار اقتصادی حاکم بر کشور شود.

بحث تنها بر سر دولت و مخالفت با آن نیست. بحث اصلی بر سر مقاومت مردم در برابر وضع کنونی و طبقاتی حاکم بر ایران و جنبشی است که عمیقا خواهان اصلاحات است. اصلاحاتی با زیر بنای تغییر ساختار طبقاتی حاکمیت که ما آن را خواست مردم برای گردش به چپ اقتصادی می نامیم. از این لحاظ جنبش اصلاحات روز به روز متمایل تر به چپ می شود. این گردش به چپ به معنای نظارت دقیق دولت بر فعالیت های اقتصادی است و نه دولتی شدن اقتصاد کشور. زیر فشار همین گردش به چپ، ماشین حکومتی نه دو پاره که بزودی چند پاره خواهد شد. ما در انتخابات مجلس آینده و حتی مجلس خبرگان رهبری شاهد تاثیر این گردش به چپ را در پای صندوق های رای و مقاومت در برابر شورای نگهبان و همه مخالفان اصلاحات خواهیم دید. حتی اگر مخالفات دست به مقاومت های کودتائی بزنند، که بنظر ما شرایط داخلی و جهانی به گونه ای نیست که بتوانند به چنین اقداماتی دست بزنند.

آن انسداد سیاسی كه هنوز به تخته پاره آن چسبیده اند تا واقعیت را نگویند، نمی تواند تا ابد ادامه یابد و گریزگاه خود را بزودی خواهد یافت.

از جمله دلائل بی اعتنائی مردم به جنجال ها و کارشکنی های مخالفان اصلاحات و مخالفان دولت روحانی در ماه های گذشته، عمق جنبش، رشد آگاهی مردم که فاصله ای بزرگ با دوران دولت خاتمی دارد و حمایت از دولت برای تغییر و قانونمند کردن سمت گیری اقتصادی کشور است. اصلاحات اکنون از این معبر عبور می کند و پیشانی مخالفان آن را نشانه گرفته است.

مخالفان دولت نیز عمیقا از این سمت گیری آگاه اند و به همین دلیل پیوسته جنجال های پیرامونی و حاشیه ای می آفرینند ... ادامه

---------------------------------------------------------------------

مرور اخبار ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب 57

دستگیری 53 نفر

و گسترش قتل های سیاسی

مهم ترین رویداد سیاسی سال 1316 بازداشت گروه معروف به 53 نفر و یورش به بقایای حزب کمونیست ایران است. رضاشاه آخرین سنگ بنای استیداد را می گذارد. او که در اندیشه نزدیکی به آلمان هیتلری است بسرعت مقامات دولتی را برکنار و افراد تازه ای را جانشین آنها می کند. این جابجائی ها شامل نظامی ها نیز می شود اما نه به اندازه غیر نظامی ها، زیرا ارتش را قبلا پالایش کرده است. چند فرمان دیگر قتل را هم میدهد. قتل مدرس، قتل فیروز فرمانفرما و قتل دکتر ارانی که هر سه یا در زندان او بودند و یا در تبعید و حبس خانگی. اخبار بسیار کوتاه و بسیار تشریفاتی در حدی این برکنار شد و آن برگمار شد و فلانی دستگیر و فلانی در زندان فوت کرد، منتشر می شود اما نه بیشتر. گلوی مطبوعات سخت در مشت نظیمه و اداره امنیه است. خُوف و بیم از جان چنان بر مردم، جامعه و دولت و کارگزاران حکومت حاکم است که کسی جرات نمی کند کوچکترین ایرادی به تصمیمات رضاشاه بگیرد و این درحالی است که برخی از همین خُوف زدگان عاقبت کار را حدس می زدند. هنوز برخی تصمیات و طرح های مفید گرفته و اجرا می شود اما نه هرگز در حد دوران صدراعظمی رضاخان و چابکی مجلس. هم مجلس به چاکران قدرت تبدیل شده و هم رضاشاه هواهای دیگر بر سر دارد. از جمله اتحاد با آلمان هیتلری. او سراشیبی سقوط را طی می کند که در اخبار سه سال آینده خواهید خواند.

------------------------------------------------------------------------------

چه کسی باید درس بگیرد؟

این عکس، یک عکس یادگاری نیست، بلکه عکسی است که همه مستبدان باید از آن درس بیآموزند. این که هیچ حکومتی و هیچ مستبدی ابدی نیست. در عکس پائین سه دیکتاتور آرژانتین، شیلی و برزیل که هر سه با کودتا بر سرکار آمدند و مرتکب وسیع ترین جنایات شدند و در عکس بالا سه رهبر کنونی همین سه کشور و به همین ترتیب. یعنی شیلی، برزیل و آرژانتین.

 به فیسبوک

راه توده

بپیوندید

---------

صفحه فیسبوک راه توده

بپیوندید

---------

فیسبوک

آرشیوه

راه توده

-----

آرشیو جدید
19 سال 
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس

با  راه توده

 

--------

 

 

 

 

 

 

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

el:+49-30-36759721

آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است