روز شمار تاریخ ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب 57 – بخش 50

رژیم کودتا مبارزه با بهائیت را

جانشین مبارزه سیاسی کرد!

در سال 1334 پس لرزه های زلزله 28 مرداد ادامه یافت. درحالیکه اعدام،  توده ایها در این سال نیز ادامه یافت، اعضای کابینه دکتر مصدق، رهبران جبهه ملی و نظامیانی که در دوران مصدق در راس برخی ادارات و سازمان ها بودند، یا با تقاضای عفو از شاه و یا بدون تقاضای عفو یکی پس از دیگری از زندان آزاد شدند. یگانه قربانی کودتا که تیرباران شد دکتر حسین فاطمی وزیر خارجه مصدق بود و تاریخ مصرف فدائیان اسلام تمام شد و آیت الله کاشانی نیز یک پس گردنی محکم از شاه خورد. کودتاچی ها مبارزه با بهائیت را جانشین مبارزه برای آزادی و علیه استبداد و کودتا کردند.

 

راه توده

شماره  673 پنجشنبه  29 آذر 1397

پرفسور آگاهی

هدایت الله حاتمی


پایان

تاریخ مصرف

فدائیان اسلام

--------------------

تجار صادر کننده

چون مار زهری

از سوراخ در آمده اند

--------------------

فدائیان اسلام عامل شاه

برای ترور او شدند

"رزم آراء"

سپهبد توانمندی

که شاه تحمل

او را نداشت!

--------------------

نگاهی به نتایج دو جنگ جهانی

و شکل گیری کشورهای تازه

جمهوری ترکیه

لقمه کوچکی که از سفره

امپراطوری عثمانی باقی ماند

--------------------

پیوند اقتصادی

دراتحاد

روسیه و چین

گزینش از سایت ریا نووستی

ترجمه – آزاده اسفندیاری

--------------------

چاله هائی

که متحدان امریکا

برای جنگ میکنند

ترجمه - کیوان خسروی

--------------------

دو دولت
در یک کاخ

راشا تودی - ترجمه رضا نافعی

--------------------

سرمقاله 673

احساس فروپاشی قریب الوقوع

بسرعت در جامعه گسترش می یابد

مجموعه حوادث هفته های اخیر، چه در سطح حکومت و چه در سطح مردم، نشان می دهد که اوضاع کشور به سرعت به سمت هرج و مرج حرکت می کند. تورم و گرانی و کمبودهای فزاینده در کنار ثروت های تجملی وابستگان به قدرت، استیصال زحمتکشان و فقرا و پیوستن تدریجی قشر متوسط به جمع آنان، موج تظاهرات و اعتصاب های کارگران و معلمان و دیگر قشرهای اجتماعی و واکنش حکومت بصورت سرکوب و دستگیری و ارعاب که خود نشان از نداشتن راه حل برای بهبود و توقف آنها دارد؛ از کار افتادن نهادهای اداره امور؛ تسلط ثروت و قدرت و انواع و اقسام مافیاها بر دستگاه هایی که باید حافظ منافع عمومی باشند، در کنار بحران آب و روستاها عمدتا ناشی از کشاورزی صادراتی، بحران هوا، بحران مسکن، بحران حاشیه نشینی، بحران اعتیاد و مفاسد اجتماعی، بحران مدیریت ضعیف، فاسد و ناکارامد و انواع بحران های دیگر همه و همه احساس فروپاشی قریب الوقوع را در میان مردم دامن زده است.

نه تنها هیچ جشم اندازی برای حل بحران های پیشین و موجود وجود ندارد بلکه می توان براساس تجربه سه دهه گذشته پیش بینی کرد که بحران های موجود شدت خواهد گرفت و بحران های تازه ای نیز بر آنها افزوده خواهد شد. ناتوانی حکومت در برونرفت از بحران دو دلیل عمده دارد:

دلیل نخست ترکیب طبقاتی حکومت است که منافع نظامیان و تجار و مافیاهای شکل گرفته در خصوصی سازی ها در مرکز آن قرار دارد. هر تحولی، هر اصلاحی، هر گام در جهت بهبود وضع مردم با منافع اینان برخورد می کند و در نتیجه در برابر آن می ایستند و اجازه ان را نمی دهند. کافیست به همین ماجرای 15 میلیارد دلار ارز صادراتی که به گفته رئیس جمهور از کشور خارج شده و صادرکنندگان حاضر به بازگرداندن آن به کشور نیستند نگاه کنیم تا بدانیم ریشه مشکل در کجاست. تنها 1 میلیارد از این 15 میلیارد می تواند مشکل بسیاری از واحدهای کارگری در حال اعتصاب را حل کند ولی آنها این ارز را بر نمی گردانند و قوه قضاییه هم دست خود آنهاست. بنابراین منابع اقتصادی لازم برای حل بسیاری از بحران ها وجود دارد و با فروش حتی روزانه یک میلیون بشکه نفت نیز که پیش بینی آن برای سال آینده می شود می توان کشور را اداره کرد ولی منافع طبقاتی مافیاهای حاکم بر اقتصاد و حکومت و نهادهای انتصابی و قوه قضاییه و دستگاه تصمیم گیرنده می خواهد همین درآمد صادراتی و نفتی را هم چپاول کند، و اجازه ندهد که از آنها برای حل مسائل مردم و جامعه استفاده شود... ادامه

-------------------------------------------------------------------

نوروز

بزرگترین جشن خلقی مردم ایران

"احسان طبری"

-------------------------------------------------------------------

کردهای سوریه

قربانی معادلات سیاسی خواهند شد؟

فروزنده فرزاد

-------------------------------------------------------------------

جدائی دوباره کره شمالی و امریکا

اومانیته - ترجمه آذرنگ

-------------------------------------------------------------------

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره اول

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

با آدرس ای میل زیر می توانید با ما تماس بگیرید
rahetudeh100@gmail.com

 

 

 

 آمار این سایت با برنامه موزیلا قابل مشاهده است