روزشمار تاریخ ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب 57

دیدار شاه با  چماقداران

و اوباش کودتای 28 مرداد

شاه در هیچ مراسم و یادبودی رسما از نظامیانی که برای او کودتا کرده و سلطنتش را نجات داده بودند تجلیل نکرد اما در عوض، از اوباش، چاقوکش ها، چماقداران و سردسته های گروه هائی که بنام مردم روز 28 مرداد در خیابانهای تهران به حرکت در آمده بودند طی دیداری تجلیل کرد. آنها را به حضور پذیرفت و دستور انتشار خبر این حضور و تجلیل را برای تشویق نسل های آینده آنها صادر کرد. عکس این مراسم از جمله عکسهای نادری است که سلطنت خواهان و بازماندگان رژیم شاه بشدت با انتشار آن مخالفند.

راه توده

شماره 674 پنجشنبه 6 دیماه 1397

هانیبال الخاص

اسماعیل شاهرودی

محمد علی مهمید

محمد زهری


یکه تازی شاه

پس از

کودتای 28 مرداد

-------------------------------

جنبش اعتراضی

"آتش به اختیار"

یک ملت است!

-------------------------------

ستایش کنندگان

تجارت و دلالی

حاکم بر اقتصاد

کشور شده اند!

-------------------------------

مانورهای زیرکانه

اردوغان میان

روسیه و امریکا

"فروزنده فرزاد"

-------------------------------

عراق روی

امواج حوادث

به کدام ساحل

خواهد رسد؟

ترجمه-  کیوان خسروی

آنتون وسلف بنیاد فرهنگ استراتژیک

-------------------------------

خیزش

جلیقه زردها

علیه "بربریت"

راشا تودی – ترجمه رضا نافعی

-------------------------------

شطرنج  پیچیده

سیاسی- نظامی

در سوریه

تدوین آذرنگ

با استفاده از تفسیرهای اومانیته

-------------------------------

اتحاد ناگزیر

و بازگشت ناپذیر

میان چین و روسیه

سایت روسیه امروز( راشا تودی)

ترجمه - آزاده اسفندیاری

-------------------------------

نه تنها زمین

که آسمان هم

نا امن می شود!

اومانیته - جعفر پویا

----------------------------

سرمقاله 674

بنام انقلاب، حکومت سرکوب

در برابر انقلاب ایستاده است!

در شرایطی که بحران سراسر کشور را فرا گرفته و کوس رسوایی حاکمیت که از نظر مردم به حکومت غارت و فساد و اختلاس تبدیل شده بر سر هر چهار راهی جار زده شده، آقای خامنه ای و دستجات غارتگر حکومتی همچنان از "انقلاب" و انقلابی بودن سخن می گویند که بیشتر موجب تمسخر است. با این حال این پرسش پیش می آید که چرا رهبران و حکومت جمهوری اسلامی ایران همچنان بر ادعای انقلاب و انقلابی اصرار دارند؟ چه فایده ای برای آنها دارد و چه خطراتی؟

در واقع حکومت نگران جنبش تغییرات در ایران است. در این جنبش همچنان شعارها، آرمان‌ها، شیوه‌ها و ظرفیت‌های انقلاب 57 نهفته  است و می تواند بسیج گر باشد. بنابراین، قدرت با غصب نام انقلاب و انجام همه نامردمی‌ها بنام "انقلاب" می خواهد مردم را از همه آرمان‌های انقلاب 57 جدا کند و دفاع از انقلاب را دفاع از حکومت وانمود کند. در این شرایط هرکس که از انقلاب سخن بگوید یعنی طرفدار حکومت کنونی است. بدین شکل هم حکومت نوعی مشروعیت به حساب انقلاب 57 پیدا می کند و هم مردم از خیر هر انقلاب و تغییری می گذرند. بخشی از نتیجه این کار آن شده که گروه هایی از مردم و بویژه جوانان که تنها ویترین هایی از گذشته برایشان به نمایش در می آید به دوران شاه همچون یک دوران طلایی می نگرند که نمود آن را در برخی شعارهای تظاهرات دیماه گذشته دیدیم. برخی دیگر نیز بنام آنکه نتیجه آن انقلاب پیشین همین حکومت کنونی است مردم را از هر گونه مبارزه برای تغییر و تحول می ترسانند.

ولی از سوی دیگر این روش حکومتی و ادعای انقلابیگری، تضادها و دشواری‌های خود را برای حکومت نیز در بر دارد. بزرگترین تضاد آنجاست که در جامعه ایران می توان همچنان از انقلاب سخن گفت و این به هیچوجه کم اهمیت نیست. همین امروز هم بسیاری از کسانی که در اعتراضات و اعتصابات شرکت می کنند یکی از استدلالهایشان در برابر حکومت به درستی و با قدرت همین است که "این ما بودیم که انقلاب کردیم"....ادامه

--------------------------------------------------------------------

.

ااین عکس پردازی که متاسفانه ما نمیدانیم از جمله کارهای ارزشمند خانم آزاده اخلاقی است یا هنرمند دیگری، صحنه اولین جلسه شماری از آزاد شدگان 53 نفر برای تاسیس حزب توده ایران را نشان میدهد.

53 نفر و مسائل روز ایران

چه سئوالاتی مطرح شد

و چه پاسخ هایی "عموئی" داد!

سرگذشت

53 ادامه دهنده

حزب کمونیست ایران

"محمد‌علی عمویی"


ترکیه و یونان

به یکدیگر دندان نشان میدهند

ترجمه الناز گرجی

--------------------------------------------------------------------

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره اول

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

با آدرس ای میل زیر می توانید با ما تماس بگیرید
rahetudeh100@gmail.com

 

 

 

 آمار این سایت با برنامه موزیلا قابل مشاهده است