راه توده

شماره 657 پنجشنبه 25  مرداد 1397

سلطان زاده

سلیمان میرزا

ابوالقاسم لاهوتی

بهرام سیروس


مرور تاریخ ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب 57

آغازجنگ دوم جهانی

2  سال پیش از سقوط رضا شاه

دو سال مانده به سقوط رضاشاه، جنگ جهانی دوم، عملا با حمله آلمان به لهستان آغاز میشود. تغییرات در ارگان های نظامی و غیر نظامی ایران نیز آرایش نظامی و جنگی به خود می گیرد. رضاشاه طرح مشترک جنگ با اتحادشوروی را به انگلیس‌ها می دهد اما این طرح را نیز انگلیس ها نمی پذیرند. ( فرخی یزدی شاعر و روزنامه نگار انقلابی و دکتر تقی ارانی دو قربانی بزرگ دو سال آخر استبداد رضا شاهی)


بحران کنونی را

رهبر و بیت رهبری

به جامعه تحمیل کرده است!

--------------------

با یک سرفه ترامپ

اقتصاد بیمار و

تجارت محور

ایران فروپاشید!

--------------------

آشنائی بیشتر

با ابعاد تحریمهای

امریکا علیه ایران

پرتال تحلیلی بنیاد فرهنگ استراتژیک

ترجمه از: کیوان خسروی

--------------------

بازگردیم به عقب

و دوباره

 آغاز کنیم!

--------------------

ترکیه

متحد امریکا

باقی خواهد ماند؟

اومانیته - ترجمه آذرنگ

--------------------

سهم و نقش

نیروهای القاعده

در جنگ یمن

ترجمه و تدوین: فروزنده فرزاد

--------------------

امریکا

روی شانه های

20 میلیون

برده افریقائی

امریکا شد!

یونگه ولت - ترجمه رضا نافعی

--------------------

آینده همکاری

میان 3 کشور

چین، روسیه و ترکیه

گزینش و ترجمه از ریا نووستی - آزاده اسفندیاری

--------------------

سرمقاله 657

از نامه 40 اقتصاددان بعنوان سند

برون رفت از بحران حمایت می کنیم

هفته گذشته نزدیک به چهل تن از اقتصاددانان برجسته کشور ما از گرایش‌های مختلف با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به ملت ایران و حسن روحانی ضمن تشریح وضعیت اسف بار اقتصاد کشور، راهکارهایی را برای مقابله با آن پیشنهاد کردند.

انتشار این نامه بعنوان سندی مستقل و غیرحکومتی یک تحول مهم است هرچند که حکومتیان می‌کوشند و خواهند کوشید آن را به کلی نادیده بگیرند. بنظر ما برعکس باید آن را به عنوان یک کارپایه گفتگو مورد توجه قرار داد و جلسات مناظره و بحث و گفتگو میان موافقان و مخالفان و منتقدان آن را برپا کرد. قطعا شرایط کشور اگر فضای سیاسی در همین حد کنونی حفظ شود و بسته نشود در همین جهت حرکت خواهد کرد و راه چنین گفتگویی را خواهد گشود. هر انتقادی که به دولت روحانی از نظر اندیشه و سیاست‌ها و کارگزاران اقتصادی وارد باشد، از آن بدلیل پایداری بر حفظ این فضا به عنوان مهمترین عنصر آگاهی و تغییر و گشودن راه تحول مترقی باید پشتیبانی کرد.

 قطعا میان حدود چهل تن امضاکنندگان سند کنونی سیاست‌های جایگزین اختلاف دیدگاه‌هایی وجود دارد ولی همه اینها به این درک بالا رسیده‌اند که برای عبور کشور از بحران باید پاره‌ای اختلاف نظرها را کنار گذاشت و بر روی مهمترین عوامل، با حفظ دیدگاه‌های مستقل، متمرکز شد. همانطور که ما نیز که از این سند در مجموع خود پشتیبانی می‌کنیم و آن را کارپایه مناسبی برای بحث و گفتگو می‌دانیم نظرات خاص خود را نیز داریم و مثلا معتقدیم که در این سند به اندازه کافی بر اصل 44 قانون اساسی تکیه نشده؛ مسئله مهم ملی کردن بازرگانی خارجی و لزوم پایان دادن به اقتصاد تجاری حاکم، یا ملی کردن کامل بانک‌ها و موسسات اعتباری در آن مورد تاکید لازم قرار نگرفته است؛ از ضرورت بازگرداندن سریع، وسیع و کامل بنگاه‌ها و صنایع بزرگ خصوصی سازی شده به بخش دولتی سخنی به میان نیامده؛ بخش خصوصی سالم و ناسالم از همدیگر تفکیک و مشخص نشده، همانطور که مرز میان بخش "خصولتی" پاسخگو و غیرپاسخگو روشن نشده و برخی نکات دیگر که در شرایط یک بحث ملی و عمومی می‌توان بدان پرداخت... ادامه

------------------------------------------------

تحلیل کیانوری از انتخابات دوم خرداد

فرصت های از دست رفته

جمهوری اسلامی

نگاهی به انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد 1376 – بخش دوم و پایانی

------------------------------------------------

پادشاه خورشید

مقاله‌های احسان طبری

در مجله "چیستا"

نشر "پژواک" در تهران مجموعه مقالاتی را از احسان طبری چاپ و منتشر کرده است. این کتاب اول مرداد 1397  با قیمت 25 هزار تومان منتشر شده و ناشر درباره آن در مقدمه کتاب نوشته است:
از مهرماه 1360 تا اردیبهشت 1362،(آستانه یورش دوم به حزب توده ایران) مقاله‌هایی از احسان طبری با نام مستعار «کاووس صداقت» در مجلۀ چیستا به چاپ رسید. تمامی آن مقاله‌ها، اینک در این مجلد، فراهم آمده است.... ادامه

--------------------------------------

خاطرات زندان 25 ساله شاه – بخش 17

خصلت های خوب و بد

در زندان آشکار می شود

"تقی کی منش"

--------------------------------------

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 سایت ها

--------

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

با آدرس ای میل زیر می توانید با ما تماس بگیرید
rahetudeh100@gmail.com