راه توده

شماره 638 پنجشنبه 10اسفند  1396

سلطان زاده

سلیمان میرزا

ابوالقاسم لاهوتی

بهرام سیروس

روز شمار تاریخ انقلاب مشروطه تا انقلاب 57

امضای قرار داد ننگین 1919 – بخش 15

آن که نمیداند دیروز چه گذشت

نمی تواند بداند امروز چه می گذرد

به روزهای تاریک استقلال ایران در اواخر دوران سلطنت قاجارها رسیده ایم. دربار شاهنشاهی به کمک صدراعظمی که برادر بزرگ قوام السلطنه بود، یعنی وثوق الدوله، قرار داد استعماری 1919 را امضاء کرده و ایران را به 400  هزار تومان به انگلستان فروخت. انگلستان، احمد شاه را به کاخ سلطنتی در لندن دعوت کرد و به پاس امضای این قرارداد ننگین شام مفصلی به او داد! در ایران بانگ اعتراض میهن دوستان به آسمان بر خاست. میرزاده عشقی شاعر میهن دوست که بعدها بدستور رضاشاه ترور شد و فرخی یزدی روزنامه نگار و شاعر میهن دوستی که او نیز در سلطنت رضاشاه در زندان به قتل رسید و هنوز معلوم نیست پیکرش را کجا دفن کرده اند، به جرم مخالفت با همین قرارداد بدستور وثوق الدوله دستگیر و زندانی شدند. پس از این قرارداد، دستور توقیف روزنامه های مخالف صادر شد.  در همین دوران جنگ با جنبش انقلابی گیلان تشدید  شد و دکتر حشمت که از یاران نزدیک میرزا کوچک خان جنگلی بود دستگیر و اعدام شد.


4 دهه خون مردم

و انقلاب را مکیدند

5 غول با شاخ

و دم اقتصادی

و نظامی

 در ج. اسلامی

پرویز صداقت

--------------------

خروج از

بحران اقتصادی

درج. اسلامی

با تغییر مسیر آن

امکان پذیر است

--------------------

ج. اسلامی

ازرضا پهلوی

آلترناتیو ساخته!

--------------------

چین جانشین هند

در نپال می شود!

اومانیته - ترجمه جعفرپویا

--------------------

امریکا در 5 کشوراروپائی

آماده جنگ

با روسیه می شود

خبر گزاری "روسیه امروز"

"آزاده اسفندیاری"

--------------------

سقوط پایگاه روحانیت حکومتی

نباید به تائید کودتای سپاه بیانجامد

شورش دیماه اخیر نه تنها کاهش نقش و نفوذ روحانیت حکومتی در جامعه بلکه اوج گرفتن تنفر عمومی از آن را نشان داد. این شورش همچنین نشانه‌ای بود از بن بست اقتصادی و اجتماعی که کشور در آن قرار گرفته است. برای برونرفت از این بن بست در جناح‌های مختلف حاکمیت نیز راه حلهای گوناگونی اندیشیده می‌شود که یکی از آنها مداخله و کودتای سپاه برای بدست گرفتن قدرت است. همزمان با مطرح شدن این راهها عده‌ای نیز که بعضا خود را "چپ" معرفی می‌کنند دست به کار شده و بسود یکسره شدن کار روحانیت بدست سپاه که گویا نیرویی مترقی است وارد میدان شده‌اند. اساس استدلال آنها چیز تازه‌ای نیست و همان به اصطلاح تحلیل‌های "طبقاتی" است که برخی‌ها به آن متوسل شده و مدعی بودند که خامنه‌ای و احمدی نژاد نماینده خرده بورژوازی هستند در حالیکه موسوی و هاشمی رفسنجانی نماینده سرمایه داری لیبرال و باید از اولی دربرابر دومی پشتیبانی کرد! همین "تحلیل طبقاتی" را بعدها درباره دولت روحانی کردند و آن را نماینده "سرمایه‌داریِ بوروکراتیکِ انحصاری با گرایش‌های راستِ نولیبرالی" نامیدند (نامه مردم 23 دی 1392) که در واقع تنها معنایی که از این "تحلیل طبقاتی" می‌شد فهمید آن بود که نباید از روحانی دربرابر جلیلی یا رئیسی دفاع شود.

اکنون هم بازار اینگونه تحلیل‌های طبقاتی این بار بسود سپاه گرم شده، تحلیل‌هایی که براساس آن سپاه نماینده بخش مترقی و گویا مردمگرای حاکمیت است و اموال متعلق به سپاه اموال دولتی است و نسبت به بخش خصوصی که روحانیت با آن پیوند دارد مترقی است. بنابراین سرکوب روحانیت که نماینده ارتجاع و حامی بخش خصوصی است توسط سپاه یک پیشرفت است. بنیاد اینگونه تحلیل ها، علاوه بر اشکالات نظری ناشی از عدم درک مفهوم تحلیل طبقاتی، بر ساده نگری و ساده انگاری مبتنی است. نه سپاه یکپارچه است و نه روحانیت. و اگر قرار باشد هر بخش غیرخصوصی مترقی باشد بنابراین اموال استان قدس هم خصوصی نیست پس حتما باید از رئیسی هم دربرابر بقیه روحانیت مثلا محمد خاتمی حمایت کرد. تازه خود دولت هم که اصلا همه اموالش دولتی است باید بیش از همه مورد حمایت قرار گیرد. با این حساب مردم ایران اشتباه کردند که در انقلاب 57 شرکت کردند باید از شاه که نماینده دولت و بخش دولتی بود در برابر امثال بازرگان و رهبران جبهه ملی و روحانیت که نماینده بخش خصوصی بودند دفاع می‌کردند!  بارها گفته شده که سیاست یک عرصه مستقل و شاید پیچیده ترین دانش و هنر بشری است... ادامه

-------------------------------------------------

آینده گردش به چپ

در آمریکای لاتین

نشریه ژاکوبن٬ جفری وبر

برگردان: فروزنده فرزاد (بخش آخر)

 

برخی بررسی ها... 94

غوطه در دنیای

شگرف حالفظ

"احسان طبری"

 

----------------------------------------------

احزاب چپ برزیل

 علیه دولت متحد شدند

اومانیته - ترجمه آذرنگ

-------------------------------------------------

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 سایت ها

--------

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای تماس با راه توده می توانید

از این پس از ایمیل زیر استفاده کنید :
payam@rahetudeh.com
 

 

 

 

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است