راه توده

شماره 649 پنجشنبه 31 خرداد 1397

سیاوش کسرایی

م.ا. به آذین

ابوالقاسم لاهوتی

عبدالحسین نوشین

روز شمار تاریخ ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب 57

دهه دوم سلطنت رضاشاه

با استبداد مطلق سیاسی شروع شد

سال 1310، ادامه سالهای پس از شاه شدن رضاخان، سالهای تغییرات مهم در ساختار حکومتی و مصوبات پیاپی اصلاحی مجلس است. کارخانه های قند و ریسندگی افتتاح می شوند، بیمارستان ساخته می شود، ثبت ازدواج که تاکنون در خانه ها توسط یک ملا انجام شده و پشت قرآن نوشته می شد، به دفاتر رسمی سپرده می شود، ضرابخانه برای ضرب سکه در ایران راه اندازی می شود و ....

اما در عرصه سیاسی، فضای سنگین استبداد رضاشاهی سنگین تر می شود. برگماری ها و انتصابات نظامی یکی پس از دیگری انجام می شود و بطور همزمان نظامیانی توسط رضا شاه خلع درجه و زندانی می شوند. او هر تصمیمی بخواهد در باره ارتش می گیرد و مجلس صدایش در نمی آید.


"اصلاحات"

 امروز یعنی

بررسی نتایج

سیاست های

3 دهه گذشته

--------------------

درباره نظام اقتصادی

ج.اسلامی سخن اینجاست

تفاوت میان

"صادرات محوری"

و صادرات

--------------------

خاطرات زندان 25 ساله شاه- کی منش– بخش 9

آغاز چپ روی

و چریک بازی

 در زندان  شاه

--------------------

روسیه ستیزان

چه انگیزه

و اهدافی

در ایران دارند؟

--------------------

"جی 7"

در برابر

"جی 20"

زانو خواهد زد!

"قدرت" از گاز سیبری بر می خیزد

(نقل از فیسبوک بهزاد دولت آبادی)

--------------------

نتایج واقعی

مذاکرات

کره شمالی وامریکا

ریا نووستی- آزاده اسفندیاری

--------------------

از نگاه مارکس

تحول علمی

رویدادی

فرا سرزمینی!

--------------------

 

سرمقاله 649

صندوق رای- جنگ داخلی

دو گزینه در برابر مردم ایران
 

با عمیق شدن بحران همه جانبه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و زیست محیطی و سیاست خارجی در ایران و با موانع متعددی که حاکمیت هر روز دربرابر اصلاحات و تحولات و گفتگوی ملی قرار می‌دهد، واقعیت اینست که بخشی از جامعه - علیرغم خواست نیروهای ملی و میهن دوست و بویژه دو بخش چپ مذهبی و غیر مذهبی- نگاهش ناگزیر به امکان‌های خارج از ایران متوجه شده است. در این میان بنظر می‌رسد آقای رضا پهلوی به صورت چهره محبوب بخشی از حاکمیت درآمده که ترجیح می‌دهد وی را همچون نماد آلترناتیو جمهوری اسلامی تبدیل یا معرفی کند. طبعا رضا پهلوی و مشاوران او نیز از این فضایی که حاکمیت با بستن راه اصلاحات برای وی ایجا کرده بهره می‌گیرد تا هدف‌های مورد نظر خویش را پیش ببرد. سخنان آقای رضا پهلوی در مصاحبه هفته گذشته با برنامه خط قرمز صدای امریکا از این نظر دارای دو نکته مهم بود.
نکته نخست آن که وی پذیرفت که حتی تا یکسال پیش فضایی که امروز در برابر وی بوجود آمده هنوز وجود نداشت زیرا بخشی از مردم و روشنفکران به گفته وی همچنان به انجام اصلاحات و به اصلاح طلبان امیدوار بودند. این سخن اعتراف بدان است که آقای رضا پهلوی رسما بخشی از حاکمیت را که در برابر اصلاحات و تحولات و خواست مردم قرار گرفته همچون متحد خود می‌بیند.
اما نکته مهمتری که در سخنان وی وجود اشت آنجاست که گفت: "وظیفه اصلی نیروهای سیاسی تشکیل یک نهاد رهبری برای انتقال قدرت به حکومت آینده است. ولی "نیروهای معروف اپوزیسیون قدیمی و کلاسیک" برای این مرحله مناسب نیستند و "چهره‌های جدیدتری باید پیدا بشوند… چهره‌هایی که از نسل امروز برآمده باشند. نه کسانی که دستشان آلوده است و اصلا باعث و بانی این وضعیت بودند در وهله اول."
این سخنانی است جدید و پرمعنا. ایشان تا به امروز خود را نمادی معرفی کرد که همه اپوزیسیون باید دور او جمع شوند. ولی اکنون می‌گوید اصلا آن اپوزیسیون آرمانخواه مذهبی یا غیرمذهبی که در انقلاب شرکت کرده و اکنون به هر دلیل به اپوزیسیون جمهوری اسلامی تبدیل شده خود آلوده و "باعث و بانی این وضعیت" است و در آینده سیاسی که وی به حساب خود برای ایران در نظر گرفته جایی ندارد... ادامه

------------------------------------------------

محرومیت های زنان باورهای مذهبی را

در ایران سست کرد!

نورالدین کیانوری- 2

عکس: نورالدین کیانوری و غلام یحیی پیشه وری صدر فرقه دمکرات آذربایجان

------------------------------------------------

"حزب الله"

نیروی غالب و برتر در لبنان نیست!

اسعد ابوخلیل - ترجمه فروزنده فرزاد

------------------------------------------------

نسل اول کوشندگان آزادی زنان ایران

جمعيت نسوان وطن خواه- به قلم "سعيد نفيسی"

------------------------------------------------

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 سایت ها

--------

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای تماس با راه توده می توانید

از این پس از ایمیل زیر استفاده کنید :
payam@rahetudeh.com
 
 

 

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است