مرور تاریخ ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب 57 – بخش 44

مصدق و کاشانی

پشت رزم آراء را خالی کردند

سید ضیاء سیاستمدار کهنه کاری که رضاشاه را سر کار آورد و بعدها تا سال 1340 نزدیک محمد رضا شاه بود در خاطراتش از روز ترور رزم آراء می گوید که به دیدار شاه رفته بودم. او می گوید که شاه جوان پریشان حال بود. پشت میزش نشسته بود و مرتب با انگشتش روی میز می زد. التهاب داشت و منتظر بود. تا اینکه اسدالله اعلم وزیر کار کابینه رزم آراء شتابزده وارد اتاق شد و با خوشحالی به شاه گفت "کار تمام شد". من برق شادی را در صورت شاه دیدم. به این ترتیب فدائیان اسلام عامل اجرای تروری شدند که شاه و اعلم طراح آن بودند.

 

راه توده

شماره 905  چهارشنبه 24 آبان 1402

عباس حجری عضو هیات سیاسی و دبیر کمیته مرکزی حزب توده ایران و احمد علی رصدی عضو مشاور هیات سیاسی حزب توده ایران که هر دو در قتل عام سیاسی سال 67 به دار آویخته شدند. حجری 25 سال در زندان شاه  و هر دو از افسران سازمان نظامی حزب توده ایران در سالهای پیش از کودتای 28 مرداد.

احمدعلی رصدی

عباس حجریفیسبوک
آرشیو
 راه توده

فیسبوک
راه توده

با تلگرام
راه توده
همراه شوید


مهندسی

 انتخابات مجلس

با کدام هدف؟

----------------------------

3  تحلیلگر اقتصادی

دگر اندیش مذهبی

در جمهوری اسلامی

----------------------------

چرا در ج. اسلامی

از تجربه دیگران

استفاده نشد؟

----------------------------

جنگ های مذهبی

چه اهدافی را

دنبال می کنند؟

----------------------------

رقابت دیرهنگام

امریکا با روسیه

در قطب شمال

ریا نووستی- ویکتوریا نیکیفوروا

مترجم آزاده اسفندیاری

----------------------------

سرنوشت جنگ غزه

در تونل ها

روشن خواهد شد!

دمیتری مینین سایت "استولتیه"

ترجمه- کیوان خسروی

----------------------------

آیا جنگ اتمی

به یک قدمی

جهان رسیده است؟

تهیه و تدوین: آذرنگ

----------------------------

سرمقاله 905

ریشه بی اعتنائی مردم ایران

نسبت به جنایت علیه غزه چیست؟

 

کشتار و جنایات اسرائیل در غزه همچنان ادامه دارد و بررسی دلائل بی تفاوتی نسبی مردم ایران نسبت به این جنایات مسئله مهمی است که با آینده کشور و اخلاق و تمدن ایرانی در ارتباط است. هر چند برای این مسئله می توان و باید زمینه ها و دلایل آن را در عرصه افکار عمومی جستجو کرد و به آن پرداخت ولی بحث روانشناسی اجتماعی مشکلی را حل نمی کند چرا که پایه مادی و معنوی مشکل در جایی دیگر است. پایه وضع کنونی در بخش مادی به وضع اقتصادی کشور و در بخش معنوی به فشار ارتجاع مذهبی باز می گردد که همواره شرایط غیرقابل تحملی را ایجاد کرده اند. آنجا هم که فشار اقتصادی نیست، فشار ارتجاع مذهبی است. در حالیکه خود فشار ارتجاع مذهبی هم در بخش مهمی به وضع اقتصادی باز می گردد زیرا حکومت دربرابر امواج نارضایی مردم بیشتر به تکیه بر مذهب و ارتجاع مذهبی متمایل می گردد بجای آنکه دست آن را قطع کند. به همین دلیل ارتجاع مذهبی در افزایش فشارهای اقتصادی به مردم ذینفع است و خود یکی از عوامل آن است.

بحث ما در اینجا بر سر عوامل اقتصادی است. در آنچه به حوادث غزه و واکنش مردم ایران مربوط می شود اشکارا پیداست که این وضع بسود آمریکا و اسرائیل است و می دانیم که صرفنظر از اپوزیسیون برانداز و رسانه های خارج کشور که مستقیما توسط آمریکا و اسرائیل حمایت می شوند یک لابی قدرتمند هوادار اسرائیل و آمریکا در داخل کشور و از جمله در حاکمیت حضور دارد. وظیفه این لابی جلوگیری از حل یا کاهش مشکلات اقتصادی کشور به منظور افزایش نارضایتی از یک طرف و تبلیغ این است که حل مشکلات فقط با کنار امدن با اسرائیل و آمریکا ممکن است. این لابی رسانه ای و حکومتی مدعی است که مشکلات ایران برآمده از درگیری آن با آمریکا و اسرائیل یا بقول خودشان امریکاستیزی و اسرائیل ستیزی است. اگر ما رابطه مان را با آمریکا و اسرائیل درست کنیم وضعمان هم درست می شود. البته نمی گویند که اردن و مصر و مراکش و فیلیپین و جاماییکا و ... که رابطه شان با آمریکا و اسرائیل درست است چرا وضع مردمشان درست نشده است. آیا ما بیشتر از عراق می توانیم رابطه مان را با آمریکا گسترش دهیم که درون آن پایگاه دارد و اصلا کنترل پول و فروش نفت آن هم دست امریکاست؟ پس بهبود وضع اقتصادی کشور در نتیجه رابطه و دوستی با آمریکا یک توهم است و ما هیچوقت بیشتر از عراق نمی توانیم با آمریکا دوست باشیم و کنترل کشورمان را دست آمریکایی ها بدهیم که در آنصورت هم باید منتظر فلاکتی در حد فلاکت کنونی مردم عراق باشیم... ادامه

----------------------------------------------------------------------------

جنبش صهیونیستی چگونه تبدیل به

حکومت صهیونیستی شد

دکتر سروش سهرابی

----------------------------------------------------------------------------

مطابق طرح "هانیبال"

سرباز اسرائیلی

کشته شود بهتر است

تا اسیر شود!

ترجمه و تدوین ـ عسگر داوودی

راه ابریشم نوین – بخش سی ام

شرق آسیا

در مسیر

پیشرفت و همگرایی

برگردان: م. مهرجو

----------------------------------------------------------------------------

آغاز جنگ مردم اروپا با سرما و گرانی

ریانووستی- نعمت بوستانی

----------------------------------------------------------------------------


 زنان 

آرشیو راه توده

بایگانی
راه توده چاپی از شماره 1 تا 127
(1373 - 1378)

بایگانی
راه توده اینترنتی از شماره اول


 جستجو
مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

با آدرس ای میل زیر
می توانید با ما تماس بگیرید

rahetudeh100@gmail.com