سرگرد جعفر وکیلی

سرهنگ محمد جلالی ستوان مختاری سرهنگ کاظم جمشیدی

سرگرد نصراله عطارد

سرهنگ عزیزی نمینی

سروان واعظ قائمی

سروان حسین کلالی

سرگرد جعفر وکیلی

سرهنگ محمد جلالی

ستوان مختاری

 سرهنگ جمشیدی

سرگرد عطارد

سرهنگ نمینی

سروان قائمی

سروان حسین کلالی

 فاشیسم روی شانه

گرسنگان و بیکاران

ترجمه علیرضا خیرخواه برای راه توده

راه توده

  50  

آزادی

خجسته آرزوی بشریت

عبدالحسین آگاهی

دوره اینترنتی ـ شماره 50

31.05.1384     -------------------      آرشیو شماره های گذشته

 

مصاحبه تلویزیونی سردبیر راه توده با NITV

کابینه و مجلس نظامی - امنیتی

مجری سیاست نظامی - اتمی

در حاکمیت جمهوری اسلامی، پیرامون مسائل اتمی نیز، مانند تمام مسائل سیاسی، اقتصادی و مذهبی دو نگرش وجود دارد. یک نگرش خواهان پرهیز از ماجراجوئی و پیشبرد برنامه های اتمی ایران به صورت گام به گام و با سنجش افکار عمومی جهان و همراه با تنش زدائی با امریکا و اروپاست و سیاست دیگر، که در برابر سیاست اول قرار دارد، بسیار عجله دارد به تولید سلاح اتمی دست یافته و به زعم خود، به قدرت جهانی و منطقه ای تبدیل شود. چهره های شناخته شده سیاست اول محمد خاتمی، هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی و در مجموع، جبهه اکنون گسترده تر شدن اصلاحات اند و در راس طرفداران سیاست دوم امثال رهبر، احمد جنتی، فرماندهان سپاه، تئوریسین های سپاه نظیر دکتر عباسی و ... قرار دارند. از دل  این کشاکش، سرانجام انتخابات مجلس هفتم و نهمین رئیس جمهور ایران بیرون آمد و کابینه نظامی- امنیتی احمدی نژاد و مجلسی که فراکسیون نظامی ها در آن برتر عملی دارد می روند تا سیاست دوم را اجرا کنند. هم در گروه اول و هم در گروه دوم این یقین وجود دارد که امریکا به ایران حمله خواهد کرد. گروه اول معتقد است با اصلاحات و گسترش پایگاه مردمی حکومت و شریک کردن مردم در سرنوشت کشور می توان به همان هدفی رسید که گروه دوم با نظامی گری، امنیتی کردن جامعه و اتکاء به نیروهای سازمان یافته و حقوق بگیر بسیج و حزب الله سعی می کند به آن دست یابد. آن چه که اکنون در برابر دیدگان سیاسی قرار دارد حکایت از برتری و تسلط سیاست دوم است، یعنی سیاستی نظامی- اتمی. شاید تشکیل مجمع نخبگان- که در این روزها محمد خاتمی و هاشمی رفسنجانی آن را مطرح کرده اند- یگانه تشکل منسجم طرفداران سیاست اول شود. تشکلی که امیدواراست در صورت شکست طرفداران سیاست نظامی- اتمی بتوان نظام را نجات داده و از تجزیه ایران جلوگیری کند.

این چکیده ایست که از پاسخ سردبیر راه توده به چند پرسش تلویزیون NITV که از جمله شبکه های تلویزیونی پربیننده در داخل کشور است. این مصاحبه در سه نوبت تلویزیونی و دو نوبت رادیوئی در تاریخ 27 ، 28 و 29 مرداد پخش شده است.

بخش اول

بخش دوم

--------------------------------------------------

غفلت 27 مرداد

28 مرداد را برای همیشه

روی دست مردم گذاشت

 

این دو عکس، آینه ایست که مهم ترین تحلیل و تفسیرها، درباره کودتای 28 مرداد در آن ها نهفته است. نیمه شب 25 مرداد، اولین خیز کودتای دربار سلطنتی و ارتش شاهنشاهی که سرنخ آن به مخفیگاه های سرلشکر زاهدی و ماموران سازمان های جاسوسی امریکا و انگلیس در تهران وصل بود، در خانه مصدق در هم کوبیده شد. سرهنگ نصیری که بعدها ارتشبد و رئیس ساواک شاه شد، در همین ماجرا و در خانه مصدق بازداشت شد. او سوار بر جیپ ارتش و به همراه چند تانک پیام شاه را برای عزل مصدق آورده بود. افسران وابسته به حزب توده ایران نقش آفرین مستقیم برای درهم کوبیدن این خیز بودند. شاه از ایران گریخت و مردم مجسمه های شاه را پائین آوردند. 26 و 27 روزهای پیروزی بر کودتاست، اما غرور ناشی از این پیروزی و غفلت از پیگرد قاطع کودتاچی ها، که خوش بینی دکتر مصدق از جمله دلائل آن بود، بزرگترین فرصت را برای کودتاچیان فراهم ساخت تا تجدید قوا کرده و قاطع تر و منسجم تر وارد مرحله بعدی شوند. عکس بالا مربوط به روز 27 مرداد که شادروان دکتر حسین فاطمی، وزیر خارجه دولت مصدق، که از دیگر اعضای کابینه او قاطع تر و پیگیرتر بود کاخ های سلطنتی را به امید بازگشت ناپذیر ساختن سلطنت لاک و مهر کرد. او شرح این ماجرا را زیر عکس نوشته است. عکس در مجله ترقی به تاریخ 30 مرداد 1334 منتشر شده است.

عکس دوم نیز در همان تاریخ در مجله ترقی منتشر شده است. این عکس نشان می دهد که ستاد کودتا با پیش بینی شکست دوباره - شبیه 25 مرداد- و تزلزل در صفوف ارتش و نقش نظامی های توده ای و مصدقی، این بار علاوه بر سازماندهی اوباشی نظیر شعبان جعفری که با هیات های سینه زنی و مذهبی در ارتباط بود و از همان اماکن نیز عده ای را به طرفداری از شاه به خیابان های کشانده بود، فاحشه های معروف تهران مانند ملکه اعتضادی، عده ای غیر نظامی را نیز این بار بسیج کرده بود. در اختیار آن ها سلاح گذاشته شده و به تهران منتقلشان کرده بودند تا با مردم وارد جنگ خیابانی شوند.

--------------------------------------------------

28 مرداد

اعلامیه ضد کودتا

صبح روز 29 مرداد

 

حزب توده ایران یک روز پس از کودتای 28 مرداد 1332، همه مردم و همه نیروهای میهن دوست را، صرفنظر از "اختلاف عقاید سیاسی"، فرا خواند تا برای سرنگون ساختن "حکومت شاه- آمریکا - انگلیس "، متحد شوند، و تاکید کرد که این اتحاد تنها ضامن پیروزی در مبارزه به خاطراستقلال ملی و آزادی است.

به این فراخوان از جانب سایر نیروهای ضداستعمار و ضد رژیم کودتا پاسخ مثبت داده نشد. نتیجه، استقرار25 سال حکومت استبدادی و وابسته به آمریکا و انگلیس شد. این سند را بمناسبت سالگرد کودتای 28 مرداد منتشر می کنیم و اعتقاد داریم ملیون و ملی ـ مذهبی هائی که در جستجوی واقعیتند و نه در تلاش توجیه غفلت های تاریخی از انتشار دوباره این سند استقبال می کنند. نه فقط استقبال می کنند، که به آن می اندیشند.     ادامه

--------------------

28 مرداد

ادامه فاجعه در اشکال نو

جدل برسر28 مرداد، برای تکرار28 مرداد،

 از ویژگی های جنگ روانی بود که

بلافاصله پس از انقلاب 57 آغاز شد

ف. م. جوانشیر

--------------------

عبدالحسین آگاهی

اطلاعات تازه ای

درباره دستگیری

و خاموشی او در زندان

--------------------

جنبش سندیکائی در ایران- 3

ملیون ایران

از بیم جنبش کارگری

در دام قدرت حاکم افتادند

--------------------

قیام ایرانیان

علیه سلطه اعراب

و اسلام خلافتی

(2)

--------------------

اکوادور

یکپارچه در اعتصاب

و تظاهرات اعتراضی

روز نامه یونگه ولت چاپ آلمان

 ترجمه عسگرداوودی

--------------------

قیمت نفت

تولید کنندگان ذوق می کنند

شرکت های نفتی غارت

اومانیته

--------------------

عراق

جدال دنباله دار بر سر

نفت و خودمختاری کردها

اوماينته – جان رويانس، حسن زروكی

--------------------

مصاحبه اومانيته با ژوزف الگزی

روزنامه نگار اسراييلی

نوارغزه

متحجران یهودی نمی خواهند

از اشغال و غارت دست بردارند

--------------------

برای اکبر گنجی

        فروزان

در این شب

که گویی مرده زندگانش را از گِل سکوت سرشته اند

و به آب اوهام تعمید داده اند

به خاطرسپار

گلبرگهای رقصان نسترن را در هیاهوی باد

پژواک مکرر تنهایی یک فریاد

و نگاه بی سرانجام مادر

از پی یک انتظار

گونه ها را به اشکها باید سپرد...

           
 

...جنبش های اجتماعی در ایران- طبری

از مهرپرستی تا استبداد دینی

40 قرن جدال

مذهب و آئین در ایران

  (9)

 

جنگ و جهانی شدن  

ترجمه جعفر پویا

بخش یازدهم ـ گذار کنونی جهان به چه قیمت برای بشریت تمام خواهد شد؟

جنگ و جهانی شدن
 

فلسفه را مردمی کنیم  

مهر و نشان طبقه حاکم را

بر پیشانی کارگران ببینید

(12)

ترجمه علیرضا خیرخواه

           
   

مقاله ها و نوشته های

تئوریک و تحلیلی

* گرایش توسعه طلبانه سرمایه دینامیسم گلوبالیسم

 ترجمه ش. م. بهرنگ

*انقلاب نوین جهانی استوار برپایه های مادی ـ تکنیکی جهام واقعا موجود

تهیه و تدوین ک.رحمانی

*مارکسیسم کلید درک خلاق جهانی که می شناسیم و می سازیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

 
 

آثار بالینی

برخی بررسی ها درباره جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران

احسان طبری

یادداشت ها و نوشته های فلسفی و اجتماعی

احسان طبری

واژه نامه سیاسی

امیر نیک آئین

 
 
 
 

 

دکتر نورالدین کیانوری
ـ نامه به علی خامنه ای از زندان اوین
ـ سنت، مذهب و مدرنیته
ـ سخنی با همه توده ای ها

   

بشنوید!

 یک عمر فریاد آزادی

را با صدای به آذین

 

 

محمد علی عمویی
ـ مصاحبه با نشریه نامه
ـ گفتگو با روزنامه آفتاب
ـ گفتگو با آفتاب امروز پیرامون درگذشت کیانوری

 

مریم فیروز
ـ گفتگو با روزنامه اومانیته
ـ گفتگو با رادیو ایرانیان پیرامون آخرین لحظات حیات نورالدین کیانوری

 

احسان طبری
ـ از میان ریگ ها و الماس ها
ـ نقش مذهب و پایگاه طبقاتی مبارزان مذهبی در ایران
ـ درباره ملت و مسئله ملی

 

ف.م. جوانشیر
ـ حماسه داد
ـ آن که غبار از چهره سیاسی فردوسی روبید!

 

سیاوش کسرایی
ـ باور (آخرین شعر خوانی از کسرایی)
ـ آرش کمانگیر

ـ ما را مدد کنید

 

رحمان هاتفی

ـ شکوفه های دوست داشتن!    
ـ تیزابی، از طایفه ماندگاران!

ـ آن سرخ گل، گلسرخی بود

 

پرفسور عبدالحسین آگاهی
ـ تاریخ احزاب در ایران

 

"مردم"

و

 "نامه مردم"

------------------------

صفحات اول "مردم" و"نامه مردم"
از سال 1358 تا 1360

------------------------

مشی و سیاست توده ای

 در سرمقاله های

"مردم" و "نامه مردم"

------------------------

اطلاعیه ها

و اعلامیه های

 حزب توده ایران

 از 56 تا 62

پرسش و پاسخ

آنچه حزب گفت

و
آنچه روی داد

نــویـد
آذرخشی در آسمان استبداد به

سازمان نوید تبدیل شد

 
           
      تماس با ما    
 

PostbankEssen

KontoNr. 0517751430

BLZ: 360 100 43

Germany

 

Tel:+49- 30- 35133731

Email : contact@rahetudeh.com

 

Postfach 126926

10609 Berlin Germany