حیدر عمواوغلی

دکتر تقی ارانی کریم نیک بین سلیمان میرزا

علی علوی

ابوالقاسم لاهوتی

فرخی یزدی

عبدالصمد کامبخش

حیدر عمواوغلی

دکتر تقی ارانی

کریم نیک بین

 سلیمان میرزا

علی علوی

ابوالقاسم لاهوتی

فرخی یزدی

عبدالصمد کامبخش

چینی سرخ

سرمایه داران ملی

انقلابیون دوراندیش

راه توده

  64 

او را بازی خواهند داد

خطرات ملی احمدی نژاد

در دیدارهای مهم سیاسی

 دوشنبه 14.09.1384

روزنت ها ـ سایت ها ـ وبلاگ ها | آرشیو شماره های گذشته

   دوره اینترنتی ـ شماره 64

 

پیام گیر راه توده

برای تماس سریع تر و مستقیم تر با هیات تحریریه نشریه اینترنتی "راه توده"، از این شماره "پیام گیر" راه توده را با همت علاقمندان فنی این نشریه فعال کردیم.   ادامه

-------------------------------------

16 آذر

3 مضمون و محتوای تاریخی

که در دل این واقعه نهفته است

 

16 آذر نه مصادره شدنی است و نه تحریف ماهیت و اعتبار تاریخی آن ممکن. ارتش و گارد ویژه دانشگاه برای سرکوب تظاهرات و اعتراضات ملی و ضد کودتائی دانشجویان و مخالفت آنها با سلطه امریکا بر ایران وارد دانشگاه شده و در دانشکده فنی، دانشجویان را به گلوله بستند. سه تن کشته و عده ای نیز مجروح شدند. از میان کشته شدگان دو تن توده ای بودند و یک تن دارای اندیشه های ملی ـ مذهبی. بزرگ نیا، قندچی و شریعت رضوی.

 

اما، این تمام ماجرا نیست و در تاریخ معاصر ایران نیز این رویداد در این چند خط ثبت نشده است. حوادث و رویدادهای تاریخ، معنای تاریخی دارند و با تفسیر این معانی ثبت می شوند. به همین جهت است که پیوسته باید، در هر دوران و هر حکومتی، کوشش هائی را که برای تحریف این وقایع و رویدادها می شود خنثی کرد و از ماهیت واقعی آنها سخن گفت.

 16 آذر نه فقط در محدوده « دفاع از آزادی» خلاصه می شود( تلاشی که بخش هائی از دفتر تحکیم وحدت در سال های اخیر کردند) و نه فقط در محدوده «مبارزه ضد امپریالیستی» که جمهوری اسلامی و بخش های از تشکل های وابسته به نیروهای نظامی مانند بسیج و سپاه، آن هم در محدوده غرب ستیزی( نه ماهیت نظام سرمایه داری و امپریالیستی) در تمام این سال ها و با هدف مصادره این رویداد کرده اند.

16 آذر حادثه ای بود در دل جنبش نوین مقابله با اختناق کودتای 28 مرداد و مقاومت در برابر آمران و سازمان دهنگان امریکائی و انگلیسی این کودتا. با این مضمون، 16 آذر ادامه کودتای 28 مرداد بود و چون  پس از کودتا و تثبیت موقعیت کودتاگران بوقوع پیوست، حامل دو پیام بود:

 

1 ـ  دربار کودتا با قدرت و در غیاب مطبوعاتی که توقیف شده بودند و قطع ارتباط مردم با هم، بی پروا دانشگاه را به خون کشید.

2 ـ  جنبش دانشجوئی، علیرغم جو اختناق کودتائی، ناممکن بودن سرکوب و خاموشی آزادی خواهی و استقلال طلبی ملت ایران را به نمایش گذاشت.

بدین ترتیب، هم کودتای توانمند و هم ضد کودتای کم توان در برابر هم قرار گرفتند و یکبار دیگر پنجه در پنجه هم انداختند. همانگونه که در آغاز دهه 40 یکبار دیگر چنین رویداد و رویاروئی تکرار شد و 15 خرداد از دل آن بیرون آمد. در سال های نخست دهه 50 این رویاروئی، در غیاب مردمی که دیگر در صحنه نبودند و با حضور نسل دیگری در صحنه سیاسی ایران که ارتباط آن با گذشته قطع بود، این رویاروئی، نابرابرتر از زمان وقوع 16 آذر و 15 خرداد جنبه های پراکنده مسلحانه به خود گرفت و عده ای از شریف ترین جوانان کشور جان خود را در این راه از دست دادند. هم 16 آذر و هم 15 خرداد و هم حوادث مسلحانه و پراکنده چریکی، همگی ادامه مقابله با کودتای 28 مرداد بودند که سرانجام نیز به انقلاب 57 ختم شد. خیزش هائی در برابر اختناق و برای آزادی از یکسو، و خواست استقلال ملی در مقابل امپریالیسم سلطه یافته بر ایران پس از کودتا از سوی دیگر.

اما، این هنوز تمام ماهیت و تعریف کامل 16 آذر نیست. زیرا در جنبش دانشجوئی سال های پس از کودتای 28 مرداد یک درس بزرگ و تاریخی نیز بعنوان یک تجربه تاریخی به خدمت گرفته شد، که اگر در سال های پیش از کودتای 28 چنان شده بود، ای بسا کودتای 28 مرداد به آن آسانی نمی توانست بر دولت ملی مصدق غلبه یافته و کلید طلائی ایران را تقدیم امریکا و انگلیس کند. این درس، همکاری تنگاتنگ سه بخش نظری و گرایش سیاسی است. یعنی ملیون، توده ای ها و مذهبی ها، صرفنظر از اختلاف نظری که با هم داشتند، توانستند بر سر اساسی ترین محورها و خواست های جنبش ضد کودتا با هم تفاهم کرده و در کنار یکدیگر قرار گیرند.

با این تعریف، 16 آذر رویدادی است تاریخی، با مضمون:

 

1 ـ آزادی خواهی و علیه اختناق نظامی- امنیتی ناشی از کودتای 28 مرداد،

2 ـ علیه سلطه امریکا و انگلیس بر ایران و حاکمیت وابسته دربار شاهنشاهی،

3 ـ ضرورت همگامی و تفاهم همه گرایش های نظری - ایدئولژیک بر سر عام ترین نیازهای جنبش اجتماعی و دوری گزیدن از تفرقه نیروها در برابر خصم داخلی جنبش و دشمن خارجی جنبش.

هر نوع زیاده گوئی و حاشیه پردازی( آنچه که در این سال ها در جمهوری اسلامی باب بوده و هست) عملا می تواند ذهن نسل جوان کشور را از ماهیت واقعی 16 آذر چنان دور سازد، که آمران و عاملان 18 تیر 1387 ( یورش به خوابگاه دانشگاه) نیز خود مفسر 16 آذر شوند و دست خود را در تحریف تاریخ باز بیابند!

Sorry, your browser doesn't support Java(tm).

 آلبوم عکس

--------------------

تجربه 28 مرداد- ف. م. جوانشیر

23 تیر

خیابان های مرکزی تهران

صحنه خونین ترین تظاهرات

--------------------

دارالقرآن

در فراموشخانه های

اوین و گوهر دشت

کیانوش سنجری

--------------------

عسلویه

جائی که کارگران

پوست می اندازند!

نشریه دانشجوئی بذر- با ویرایش راه توده

--------------------

شورای متحده مرکزی

قدرتمندترین تشکل

سراسری کارگران ایران

--------------------

وضعیت انقلابی

چون شبح

از راه می رسد

ویکتور شاپینف

ترجمه و تنظیم : ک. رحمانی

--------------------

... جنبش های اجتماعی در ایران

فقر و غنا ـ زر و مکنت

در ادبیات کلاسیک ایران

احسان طبری

--------------------

ماتریالیسم دیالکتیک - امیرنیک آئین

زبان

این لباس فاخر و مادی

اندیشه های انسانی

           
 

سوسیالیسم خودگردان

واقعیت ها و استراتژی

 

نوشته " ژاك شامبز"

 ترجمه و تدوین "ن. کیانی" برای راه توده

 

 هیتلر و آلمان ها

 (ورنر پاریس ـ ادیسیون سوسیال ـ 1982)

نوشته پی یر آنجل

 ترجمه علیرضا خیرخواه

 

تاریخ به روایت مطبوعات

--------------------

فلسفه را مردمی کنیم  

ترجمه علیرضا خیرخواه

           
   

مقاله ها و نوشته های

تئوریک و تحلیلی

* گرایش توسعه طلبانه سرمایه دینامیسم گلوبالیسم

 ترجمه ش. م. بهرنگ

*انقلاب نوین جهانی استوار برپایه های مادی ـ تکنیکی جهام واقعا موجود

تهیه و تدوین ک.رحمانی

*مارکسیسم کلید درک خلاق جهانی که می شناسیم و می سازیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

 
 

آثار بالینی

برخی بررسی ها درباره جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران

احسان طبری

یادداشت ها و نوشته های فلسفی و اجتماعی

احسان طبری

واژه نامه سیاسی

امیر نیک آئین

تجربه 28 مرداد

ف.م.جوانشیر

ماتریالیسم دیالک تیک

امیر نیک آئین

 
 
 

 

دکتر نورالدین کیانوری
ـ نامه به علی خامنه ای از زندان اوین
ـ سنت، مذهب و مدرنیته
ـ سخنی با همه توده ای ها

   

بشنوید!

 یک عمر فریاد آزادی

را با صدای به آذین

 

 

محمد علی عمویی
ـ مصاحبه با نشریه نامه
ـ گفتگو با روزنامه آفتاب
ـ گفتگو با آفتاب امروز پیرامون درگذشت کیانوری

 

مریم فیروز
ـ گفتگو با روزنامه اومانیته
ـ گفتگو با رادیو ایرانیان پیرامون آخرین لحظات حیات نورالدین کیانوری

 

احسان طبری
ـ از میان ریگ ها و الماس ها
ـ نقش مذهب و پایگاه طبقاتی مبارزان مذهبی در ایران
ـ درباره ملت و مسئله ملی

 

ف.م. جوانشیر
ـ حماسه داد
ـ آن که غبار از چهره سیاسی فردوسی روبید!

 

سیاوش کسرایی
ـ باور (آخرین شعر خوانی از کسرایی)
ـ آرش کمانگیر

ـ ما را مدد کنید

 

رحمان هاتفی

ـ شکوفه های دوست داشتن!    
ـ تیزابی، از طایفه ماندگاران!

ـ آن سرخ گل، گلسرخی بود

 

پرفسور عبدالحسین آگاهی
ـ تاریخ احزاب در ایران

 

مهدی کیهان
ـ جنبش سندیکایی در ایران

 
 
 

"مردم"

و

 "نامه مردم"

------------------------

صفحات اول "مردم" و"نامه مردم"
از سال 1358 تا 1360

------------------------

مشی و سیاست توده ای

 در سرمقاله های

"مردم" و "نامه مردم"

------------------------

اطلاعیه ها

و اعلامیه های

 حزب توده ایران

 از 56 تا 62

پرسش و پاسخ

آنچه حزب گفت

و
آنچه روی داد

نــویـد
آذرخشی در آسمان استبداد به

سازمان نوید تبدیل شد

 

فاجعه ملی

قتل عام سال 1367

 کودتای 28 مرداد

اسناد،تصاویر و مقالات تحقیقی

- .......

 
 
 

 

           
 

...جنبش های اجتماعی در ایران- طبری

از مهرپرستی تا استبداد دینی

40 قرن جدال

مذهب و آئین در ایران

 

1400 سال مقاومت ایرانی ها

برای حفظ هویت خویش

--------------------

جنگ و جهانی شدن

ترجمه جعفر پویا

   
      تماس با ما    
 

PostbankEssen

KontoNr. 0517751430

BLZ: 360 100 43

Germany

 

Tel:+49- 30- 35133731

Email : contact@rahetudeh.com

 

Postfach 126926

10609 Berlin Germany

     

نقل مطالب منتشر شده دراین سایت

 با ذکر منبع آزاد است