راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

تحلیل هفتگی 2 آبان 1361
آزادی احزاب
جدالی که از فردای
انقلاب آغاز شد
 


آنچه را در ادامه می خوانید، آخرین تلاش های حزب توده ایران برای حفظ آزادی ها در جمهوری اسلامی، تا پیش یورش به حزب است. حزب ما از هیچ کوششی برای حفظ حداقل آزادی ها نیز دریغ نکرد و بی وقفه بر اجرای اصول قانون اساسی و مصوبات مجلس دراین ارتباط تاکید کرد. همانگونه که دراین شماره تحلیل هفتگی می خوانید، ارتجاعی که امروز حاکم است، با همان اسامی و مشخصاتی که همان زمان در مجلس داشتند، امروز در قدرت اند و کسانی که در آن زمان و به زور انقلاب و حمایت آیت الله خمینی، در همان مجلس می توانستند درمقابل قشریون و مرتجعین بایستند امروز خارج از حاکمیت و حتی اپوزیسیون اند. منتجب نیا امروز درکنار مهدی کروبی است و آقا محمدی و ساوجی و فدائی در قدرت. غفلت های دیروز، نتیجه اش وضعی است که شاهدیم.
بخوانید آنچه را حزب در سال 1361 درباره دفاع از آزادی احزاب گفت:

در اجرای شعار بزرگ "آزادی"، که تامین آن از اهداف عالیه انقلاب است، فعالیت آزاد احزاب سیاسی، که در جهت انقلاب و در چارچوب قانون اساسی عمل می کنند، اهمیت درجه اول دارد. برخی رویدادهای این هفته بار دیگر این مسئله اساسی را، که در شکل گیری آینده ایران انقلابی جایی بس مهم دارد، مطرح ساخت. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این باره تصریح دارد و جای هیچ گونه شک و شبهه و تفسیر و تاویلی در آن نیست. قانون مربوط به احزاب بیش از یک سال است که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. آئین نامه مربوط نیز چند ماه است تدوین و تصویب شده است. یکی از مواد این آئین نامه، تشکیل کمیسیونی برای اجرای آن است، که از جانب مجلس نیز دو نماینده در آن شرکت می کنند. ماه هاست، که مجلس این دو نماینده را برگزیده بود. به دنبال استعفای اخیر آقای بشارتی، در این هفته بار دیگر رای گیری برای انتخاب نماینده ای به عنوان عضو این کمیسیون به عمل آمد. در جلسه 29 مهرماه، از جمع 169 رای (باطله و سفید 24 رای) یکی از کاندیداها، آقای هادی غفاری، 60 رای آورد. آقای فدایی نیز هشت رای داشت. آقای آقا محمدی 23 رای و آقای موحدی ساوجی 32 رای به دست آوردند. ولی آقای منتجب نیا با 73 رای به سمت نماینده مجلس در کمیسیون مربوط به قانون احزاب برگزیده شد. نکاتی به این اسامی و آراء نشان می دهد، که اکثریت مجلس شورای اسلامی نخواست که از همان ابتدا کار کمیسیون را به شکست و مسئله فعالیت احزاب سیاسی را به بن بست به کشاند.
اما این مسئله، که حل درست آن ضامن رشد و شکوفائی جمهوری اسلامی ایران و ارتقاء حیثیت بین المللی آن و مهم تر از همه نشان احترام به قانون اساسی و اجرای این خونبهای شهیدان در عمل است، نیاز به برخوردی جدی و با مسئولیت دارد. علاوه بر نص صریح قانون اساسی، توجه به سخنان شخص امام خمینی، برای هیچ کس منطقا جای سئوالی در آن زمینه باقی نمی گذارد. رهبر انقلاب، 10 آبان سال 57، به خبرنگار گاردین، در پاسخ سئوال: "شما حزب کمونیست را غیر قانونی می دانید؟" گفتند:
"همه احزابی که برای مصالح ملت کار کنند، آزاد خواهند بود."
در 16 آبان 57 به پرسش مشابه یک روزنامه هلندی گفتند:
"کمونیست ها نیز در بیان عقاید خود آزادند."
در 18 آبان 57 به یک گروه از خبرنگاران غربی، باز هم در پاسخ به سئوال مربوط به آزادی کمونیست ها و مارکسیست ها در اظهار عقیده و بیان، گفتند:
"دولت اسلامی یک دولت دموکراتیک و به معنای واقعی است و هر کس می تواند اظهار عقیده خویش را بکند."
در 19 آبان 57 به نماینده سازمان عفو بین المللی گفتند:
"در حکومت اسلامی همه افراد آزاد در هر گونه عقیده ای هستند، ولیکن آزادی خرابکاری ندارند."
در 26 دی 57 به خبرنگار لبنانی گفتند:
"هنگامی که حکومت اسلامی در ایران ایجاد شود، مارکسیست ها آزاد خواهند بود خواسته های خود را بیان کنند، اما آزادی توطئه علیه کشور را نخواهند داشت.

این است پاسخ امام خمینی به مسئله مورد بحث. و برای آن که تصور نشود که این سخنان درست و اصولی فقط قبل از پیروزی انقلاب گفته شده، به عنوان نمونه یادآوری می کنیم که:
نهم اسفند 57 خمینی گفتند: "بیان و قلم و عقیده برای همگان آزاد می باشد. لیکن مردم توطئه را هرگز اجازه نمی دهند." و در 21 اردیبهشت 60 تکرار کردند: "همه احزاب و گروه ها، تا وقتی که با کشور اسلامی جنگ ندارند و در مقابل اسلام قیام مسلحانه نکرده اند، به طور آزادانه عمل می کنند و به طور آزادانه حرف های خودشان را می زنند."

قاعدتا همه کسانی که "به اسلام اصیل و خط امام معتقد و مومن" باشند، باید علاوه بر قانون اساسی، این موضع گیری ها را هم پایه قضاوت خود قرار دهند، که خود تائید اصول قانون اساسی است. تحقق آن سخنان و اجرای این قانون با شکوفایی جمهوری اسلامی ایران و تثبیت و تعمیق انقلاب ملازمه دارد.
جا دارد که سخنان حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی را در خطبه های آخرین نماز جمعه- 30 مهر- خاطر نشان کنیم، که گفت: "اگر می خواستند کار سیاسی کنند، به خدا ما تا قیامت آن ها را آزاد می گذاشتیم... اگر شما حرکات سیاسی کنید، هیچ کس مزاحم شما نیست..."
این سخنان است که باید جامه عمل به خود پوشد، اکنون که قانون احزاب تصویب و کمیسیون مربوطه نیز تکمیل شده، لازمست که این مسئله مهم انقلاب، بنابر رهنمودهای امام خمینی و مصرحات قانون اساسی، حل شود. باعث تقویت انقلاب و تحکیم خط امام خواهد شد، اگر نمایندگان راستین و قابل احترام خط امام، در این مسئله نیز موضع روشن و انقلابی اتخاذ کنند و در برابر القائات و شانتاژ انحصارطلب یا در برابر فشار قشریون و فرصت طلبان قاطعانه از قانون اساسی و از حق آزادی فعالیت احزاب سیاسی طرفدار انقلاب مدافعه نمایند.
 

 


راه توده 223 18.05.2009
 

بازگشت