راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

تحلیل هفتگی رویدادها- 28 شهریور 1361
به جوان ها بگوئید
توده ای ها چه گفتند!

 

نگران ترین حزب سیاسی در آغاز مرحله جدید جنگ ایران و عراق حزب توده ایران بود که این مرحله از جنگ را یک فاجعه تشخیص داده و فاجعه آفرین را قدرت های خارجی و در راس آن "امریکا"!
4 ماه و نیم بعد از مطلبی که می خوانید و در تحلیل هفتگی حزب در 28 شهریور 1361 منتشر شد، نخستین یورش به حزب توده ایران صورت گرفت و کمتر از سه ماه بعد، یورش دوم انجام شد. در نخستین نماز جمعه های تهران، بعد از اولین یورش به حزب توده ایران سه امام جمعه خطبه خواندند. آیت الله موسوی اردبیلی، احمد جنتی و هاشمی رفسنجانی. این هر سه امام جمعه موقت تهران، نوک تیز حملات خودشان به حزب توده ایران و دلیل یورش به آن را مخالفت با مرحله تازه جنگ اعلام کردند و آن را پیروی از سیاست جهانی اتحاد شوروی وقت اعلام داشتند. تا این حد هم قناعت نکرده و این باصطلاح پیروی را جاسوسی اعلام کردند.
بسی سال و حادثه باید می گذشت، تا امروز بسیاری از منتقدان آن روز حزب توده ایران به این نتیجه برسند که حق با "توده ای ها" بود! گرچه آنها که چنان هشدارهائی را دادند امروز یا در خاوران خفته اند و یا در بهشت زهرا.
بخشی از تحلیل هفتگی 28 شهریور 61 را بخوانید:

تا هنگامی که این تحلیل به دست رفقا برسد و مورد بحث قرار گیرد، "هفته جنگ" فرا رسیده است. دو سال از جنگ تحمیلی عراق، به نیابت از جانب آمریکا، علیه ایران انقلابی می گذرد و اینک بیش از هر زمان دیگر ضرورت خاتمه دادن به این تجاوز آشکار صدامی و زدودن پی آمدهای آن، از طریق تخلیه کامل سرزمین میهن ما واحترام کامل به تمامیت ارضی ایران و تضمین خدشه ناپذیر بودن مرزهای آن و پرداخت غرامت های لازم برای جبران خرابی های وارده، نمایان است.
امپریالیسم آمریکا، که در این مدت توانست زیان های فراوان و خسارات بسیار به ما وارد آورد، هم اکنون برنامه فرمایشی کردن جنگ و تضعیف نیروهای مادی و معنوی و انسانی جمهوری اسلامی ایران و تمامی نهضت های آزادی بخش منطقه را در دست اجرا دارد. هنوز آمار مربوط به تعداد کشته شدگان و زخمی ها و معلولین و خسارات مادی منتشر نشده، ولی همه کس می داند که این ارقام را با ابعادی مساوی چندین ده هزار تلفات انسانی و ده ها میلیارد دلار زیان مادی باید اندازه گیری کرد. تنها امپریالیسم آمریکا، که این توطئه ششم را علیه انقلاب ما سازمان دهی کرد، و صهیونیسم، که یاور منطقه ای اوست، از این جنگ سود بردند و از ادامه آن سود خواهند برد. اگر چه از همان یکی دو هفته پس از شروع تجاوز آشکار شد که نقشه اولیه آمریکا دایر بر سرنگونی سریع دولت انقلابی با شکست روبرو شده است، با این حال از آن پس نیز تمام تلاش های امپریالیسم آمریکا متوجه آن شد، که ابعاد هر چه گسترده تری به جنگ بدهد و هر چه بیشتر زمینه را برای مداخلات نظامی و سیاسی خود، تدارکات تشنج آفرین و خطرناک خود و بند و بست با وابستگان مرتجع خود در منطقه فراهم آورد. دو سال جنگ و مشکلات همزاد اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و انسانی آن به مردم نشان داد که آمریکا دشمن انقلاب ماست، که تشدید همه جانبه نبرد علیه تمام دسایس آن، تنها راه سرکوب آنست. "هفته جنگ" بدون تردید شاهد مشارکت تازه مردم ما در اقدامات وسیع ضد آمریکایی خواهد بود.

راه توده 234 21.09.2009
 

بازگشت