راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

تحلیل هفتگی آبان 1361
از آن امام حسین
تا این امام حسین!

 

از جمله اهداف همه توده ای ها، بردن نظرات، هشدارها و توضیحات حزب توده ایران در سالهای اول تاسیس جمهوری اسلامی در میان نسل جدیدی است که اکنون در صحنه سیاسی کشور حضور یافته و بسیار طبیعی است که از گذشته بی اطلاع باشد.
آن نظرات و هشدارها را نسل حاضر در صحنه سیاسی کشور باید بخواند تا بداند حزب توده ایران را به چه دلیل منحله اعلام کردند و آنچه که در گذشته نسبت به آن هشدار داده بود، چگونه امروز با تمام جزئیاتش در حاکمیت حضور علنی و خونین دارد. برقراری این پل پیوند یک ضرورت تاریخی است. ما از این طریق بزرگترین کارزا را علیه تبلیغاتی که علیه حزب توده ایران شده به پیش می بریم. تجربه راه توده نشان میدهد که حتی با اندک آگاهی که نسل جوان کشور از گذشته فعالیت های حزب توده ایران پیدا می کند، دگرگون می شود. این وظیفه را جدی باید گرفت.
شماره آبان ماه تحلیل هفتگی را به چند بخش تقسیم کرده ایم که دراین شماره بخش مربوط به سالگرد "عاشورا" را می خوانید. بخشی که بشدت علیه ارتجاع مذهبی است. در همین بخش یکبار دیگر می خوانید که نشریه ارگان مرکزی سپاه پاسداران"پیام انقلاب" در آن دوران چه تفاوت های عظیمی با ارگان مطبوعاتی کنونی سپاه پاسداران بنام "صبح صادق" دارد. درواقع نیز، تفاوت میان سپاه و ارگان مطبوعاتی آن زمین تا آسمان است. نویسندگان ارگان مرکزی سپاه پاسداران در آن دوران امثال محسن میردامادی بودند که اکنون زندانی کودتای 22 خرداد است و نویسندگان ارگان کنونی سپاه پاسداران امثال "ذوالنور" و سردار سرتیپ پاسدارا "جوانی" اند که می نویسد هرچه زودتر باید میرحسین موسوی و کروبی را دستگیر و محاکمه کرد و البته اگر دستش برسد لابد حکم اعدام آنها را نیز صادر می کند.
وقتی جمهوری اسلامی کنونی را به مردم نشان میدهند و می گویند حزب توده ایران از جمهوری اسلامی دفاع کرد، مردم را می خواهند فریب بدهند. آن جمهوری اسلامی سالهای اول تاسیس جمهوری اسلامی کجا و جمهوری اسلامی آقای خامنه ای کجا!
بخوانید:
«در هفته ای که گذشت، مسلمانان میهن انقلابی ما سالگرد شهادت امام حسین را، که در فرهنگ و سنن مردم ما همچون مظهر آزادگی و عدالت خواهی و نبرد علیه فساد و تزویر، زورگویی و ثروت اندوزی تا واپسین مرز ایثار، جای شامخی دارد، گرامی داشتند و مراسم ماه محرم را طی تظاهرات و اجتماعات عبادی- سیاسی برگزار کردند. مجموعه این مراسم نشان داد، که اگر برخی محافل و گردانندگان مجالس کوشیدند آن را از محتوای انقلابی خود، در بسیج مردم علیه ظلم و بهره کشی، علیه مثلث زر و زور و تزویر تهی سازند و به برخی آئین های ظاهری منحصر کنند و حتی علیرغم اعلامیه دفتر امام در باره منع قمه زنی، کوشش هایی برای نقض این توصیه و در واقع مخدوش ساختن اعتبار آن به عمل آوردند، ولی به طور عمده در راه پیمایی ها و تظاهرات و اجتماع در برابر خانه های شهیدان و غیره، مردم به محتوای ژرف پیام حسینی توجه داشتند و با برداشتی انقلابی، منویات قلبی خویش را در جهت زدودن بیدادگری ها و استثمار، در جهت استقرار عدالت و سلامت جامعه ابراز کردند.

"پل عبور دشمن"
در آستانه ماه محرم و در همین ایام، مسلمانان انقلابی پیرو خط امام بارها نسبت به خطر ناشی از رفتار و اقدامات مسلمان نمایان متعصب و عوامل گاه مشکوکی، که با قشری گری خود جاده صاف کن توطئه های دشمن می شوند، هشدار دادند. مجله "پیام انقلاب" ارگان سپاه پاسداران در شماره 69 خود "مارقین" را "ترکیبی از تعصب و بی عقلی و شور و شعار و بی شعوری" دانست و آن ها را "پل عبور دشمن" نامید. که با یاری آن ها دشمن "کودتای سیاسی خزنده ای را به منظور انهدام انقلاب اسلامی در دراز مدت" برنامه ریزی می کند. با توجه به عملکرد بسیاری از قشریون، که آیت الله العظمی منتظری آن ها را "نادان و تک بعدی" خوانده است، و انجمن های ظاهرالصلاحی، که کانون ناراضی تراشی و خشمگین کردن مردم علیه نظام جمهوری اسلامی ایران شده اند، این ارزیابی، که مسلما برای افراد ساده و گول خورده این انجمن ها درست است، در مورد گردانندگان آن ها بازتاب واقعیت نیست. مجله "پیام انقلاب" مرحله اول اقدام آنان را "نفوذ و مهره چینی و ایجاد اختلال"، مرحله دوم را "زیر سئوال کشیدن امام و نظام" و مرحله سوم را "تکوین و تحکیم اسلام راحت طلب" می داند. مجله از خطر "عناصر متدین، اما منحط و بی فرهنگ و تنگ نظر و خشک و خشن" یاد می کند، که "با بهره گیری از نارضائی ها و نابسامانی ها و یا سرزدگی ها" عمل می کنند. مجله "پیام انقلاب" از امام خمینی نقل قول می کند که: همچه افرادی هستند که می گویند یک حکومت عدل اصلا نباید باشد؛ باید جلویش را گرفت تا حضرت تشریف بیاورند."
و از قول آیت الله شهید مطهری نقل می کند که: "بازار تکفیر و نسبت بی دینی را به هر صاحب فضیلتی رایج ساختند، اسلام را به سوی رهبانیت و انزوا کشانیدند و بازار تظاهر و ریا را رایج کردند." و باز هم این نقل نوشته امام در کتاب "حکومت اسلامی" که: "شما قبل از هر کار تکلیف این مقدس نماها را روشن کنید. با وجود آن ها مثل این است که دشمن به شما حمله کرده است و یک نفر هم محکم دست های شما را گرفته باشد. این هایی که اسمشان مقدسین است، نه مقدسین واقعی، و متوجه مفاسد و مصالح نیستند، دست های شما را بسته اند و اگر به خواهید کاری انجام بدهید، آن ها شما را در جامعه ضایع می کنند. شما باید قبل از هر چیز فکری برای آن ها بکنید.

این نوشته ها و نقل قول ها نشان میدهند که با این "مارقین" باید حساب ها را روشن کرد، نباید به "پل عبور دشمن" اجازه استمرار داد، و اسلام انقلابی و تحول طلبی را، که به زحمتکشان تکیه می کند، باید از این خشک مقدس های تنگ نظر و خشن جدا کرد.
مجله "پیام انقلاب" در آخرین شماره خود تکرار می کند که: "از صدر اسلام تا کنون دو طریقه و دو خط بوده است".
همین هفته آقای شاهچراغی نماینده مجلس در نطق پیش از دستور خویش گفت:
این ها گاه با نفوذ در آموزش و پرورش و اعمال به ظاهر مکتبی و حزب اللهی باعث رنجش زیاد افراد مومن و لایق شده و به عکس به نالایق ها فرصت عمل داده اند... این ها با این شیوه غلط در ادارات روح تملق را بالا می برند و روح واسطه بازی را تقویت می کنند."

اما این جریان مشکوک و مغرض چگونه ریشه دوانیده است؟ خود دشمن، شیطان بزرگ، از زمان نشریه "کریستن ساینس مونیتور" ترکیب و سیاست و سلاح بخشی از آنان را چنین معرفی می کند:
"گروه حجتیه قشریون سرسخت اند. (برخی از) وزرای حکومتی و (گروهی از) تجار از آن ها حمایت می کنند. آن ها با شدت با برنامه های اصلاحات ارضی و ملی شدن تجارت خارجی مخالفند و دو وزارتخانه آموزش و پرورش و بازرگانی را در کنترل دارند و بسیاری از مقامات که عضو گروه حجتیه اند، موضع مخالف کمونیسم دارند.»

مجله "پیام انقلاب می نویسد:

"امپریالیسم آمریکا به عنوان شیطان بزرگ و سردسته جنایتکاران با به کارگیری برگزیده ترین کارشناسان سیاسی و اقتصادی و نظامی و تبلیغاتی و اتخاذ یک سلسله روش های جدید به بهانه های واهی، از جمله مبارزه با خطر کمونیسم در منطقه، وارد عمل شد."

راه توده 243 16.11.2009

 

بازگشت