راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

تحلیل هفتگی- 28 شهریور 1361
5 محور سیاست
حزب توده ایران
در سال 1361

طی تمام سال 1361 که در اواخر آن، - یعنی ششم بهمن ماه- نخستین یورش به حزب آغاز شد، سیاست رهبری وقت حزب توده ایران، با آگاهی از سرعت گرفتن پیشروی نیروهای مخالف آرمان های واقعی انقلاب 57 در درون حاکمیت و سرگردانی طیف وسیع و متنوع نیروهای پیرو خط امام، که در آن زمان هرگز تصور نمی کردند بعد از درگذشت آیت الله خمینی چه سرنوشتی در انتظار آنهاست، بر محور این چند موضوع متمرکز بود: ضرورت دفاع از تمامیت قانون اساسی، مخالفت با لوایحی که حقوق کارگران و زحمتکشان را نادیده می گرفت، دفاع از تقسیم زمین میان روستائیان، مخالفت با حضور روزافزون سرمایه داری تجاری در حاکمیت، مخالفت با ادامه جنگ با عراق و هشدار نسبت به سلطه ارتجاع مذهبی برکشور.

 

 

 

 

امروز، پس از 28 سال، مرور دوباره تحلیل های هفتگی، برخاسته از اعتبار آن مواضع و آن هشدارها و نتایجی است که در برابر چشم همگان است.

 

از تحلیل 28 شهریور 1361، بخش مربوط به مخالفت با ادامه جنگ را دراین شماره می خوانید. انتشار این تحلیل همزمان شده است با اوج گیری خطرات ناشی از سیاست خارجی ماجراجویانه حاکمیت – بویژه در خاورمیانه- و متهم شدن ایران به سمت گیری نظامی درفعالیت های اتمی. دو سیاستی که دو روی یک سکه اند و می روند تا جنگ دیگری را، بمراتب ویرانگر از جنگ 8 ساله با عراق به مردم و میهن ما تحمیل کند. بخوانید:

 

«تا هنگامی که این تحلیل به دست رفقا برسد و مورد بحث قرار گیرد، "هفته جنگ" فرا رسیده است. دو سال از جنگ تحمیلی عراق، به نیابت از جانب آمریکا، علیه ایران انقلابی می گذرد و اینک بیش از هر زمان دیگر ضرورت خاتمه دادن به این تجاوز آشکار صدامی و زدودن پی آمدهای آن، از طریق تخلیه کامل سرزمین میهن ما و احترام کامل به تمامیت ارضی ایران و تضمین خدشه ناپذیر بودن مرزهای آن، پرداخت غرامت های لازم برای جبران خرابی های وارده، نمایان است.

امپریالیسم آمریکا، که در این مدت توانست زیان های فراوان و خسارات بسیار به ما وارد آورد، هم اکنون برنامه فرمایشی کردن جنگ و تضعیف نیروهای مادی و معنوی و انسانی جمهوری اسلامی ایران و تمامی نهضت های آزادی بخش منطقه را در دست اجرا دارد. هنوز آمار مربوط به تعداد کشته شدگان و زخمی ها و معلولین و خسارات مادی منتشر نشده، ولی همه کس می داند که این ارقام را با ابعادی مساوی چندین ده هزار تلفات انسانی و ده ها میلیارد دلار زیان مادی باید اندازه گیری کرد. تنها امپریالیسم آمریکا، که این توطئه ششم را علیه انقلاب ما سازماندهی کرد، و صهیونیسم، که یاور منطقه ای اوست، از این جنگ سود بردند و از ادامه آن سود خواهند برد. اگر چه از همان یکی دو هفته پس از شروع تجاوز آشکار شد که نقشه اولیه آمریکا دایر بر سرنگونی سریع دولت انقلابی با شکست روبرو شده است، با این حال از آن پس نیز تمام تلاش های امپریالیسم آمریکا متوجه آن شد، که ابعاد هر چه گسترده تری به جنگ بدهد و هر چه بیشتر زمینه را برای مداخلات نظامی و سیاسی خود تدارکات تشنج آفرین و خطرناک خود و بند و بست با وابستگان مرتجع خود در منطقه فراهم آورد.»

 


 

 

            راه توده  258    10 اسفند ماه 1388

 

بازگشت