ابوتراب باقرزاده

نسیمی بهاری که چند ده سال

زندانی شد و سرانجام اعدام

 

"عاشق زندگی، شیفته آزادی، شیدای زیبائی " نام کتابی است به یاد ابوتراب باقرزاده، افسر شهربانی و عضو سازمان نظامی حزب توده ایران در سالهای پیش از کودتای 28 مرداد که از کودتا تا آستانه انقلاب 57 در زندان شاه اسیر ماند. پس از انقلاب عضو هیات سیاسی حزب توده ایران شد و در جریان یورش اول به حزب دستگیر شد. بار دیگر رفت زیر شکنجه و در قتل عام زندانیان سیاسی نیز سرانجام به دار آویخته شد. این کتاب را "احد قربانی" نوشته است و راه توده قصد دارد آن را بدون هیچ وابستگی و آشنائی با نویسنده کتاب منتشر کند. البته کتاب برای ویراستاری و در صورت ضرورت تلخیص تایپ دوباره شده است.
 

بازگشت

 

- از یادت نمی کاهم تو را من چشم در راهم

- آزاده ای که در اوین حلق آویزش کردند

- از بیشه های مازندران تا دخمه‌های زندان

- نسیمی بهاری که چند ده سال زندانی شد و سرانجام اعدام

 

                                                                                                      بازگشت