راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

مرور راه توده ها- شماره 50 مرداد 1375
آینده جمهوری اسلامی را
دسته بندی های سپاه شکل می بخشد

14 سال پیش، محسن رضائی، که هنوز لباس سرلشگری را در نیآورده و فرمانده کل سپاه بود، درارتباط با انتخابات مجلس پنجم و ریاست جمهوری هفتم سخنانی گفت، که کافی بود آن سخنان را بلافاصله زیر میکرسکوپ سیاسی قرار دهیم تا معلوم شود، دسته بندی های سیاسی و اقتصادی در میان فرماندهان سپاه در حال شکل گیری است و آینده جمهوری اسلامی در گرو سرانجام این دسته بندی هاست. امروز، قاطع تر از 14 سال پیش می توان این پیش بینی سیاسی را طرح کرد. حال ببینیم 14 سال پیش راه توده در باره سخنرانی فرمانده کل سپاه و خطرات کودتائی چه گفت:

 

همزمان با طرح احتمال نامزدی میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری 1376- كه در شماره گذشته راه توده به آن پرداختیم – فرماندهان نظامی و سپاه و بسیج با علنیت و جسارت بیشتری به میدان آمدند و سخن از تعیین تکلیف برای انتخابات کردند. روی سخنان آنان به گذشته و انتخابات مجلس پنجم بود، اما درواقع مقصودشان چنگ و دندان نشان دادن به جناح چپ مذهبی برای انتخابات آینده ریاست جمهوری بود. این سخنان چنان بود كه راه توده در همان زمان آن را نشان از تهدید به "کودتا" در صورت موافق نبودن نتیجه انتخابات با منافع گروه حاکم خواند. این مقدمه چینی‌های کودتایی سرانجام در انتخابات نهم به شکل تقلب به سود احمدی نژاد و در انتخابات دهم رسما بصورت کودتا عملی گشت.

راه توده شماره 50 – مرداد 75 - با اشاره به دخالت سپاه در انتخابات مجلس پنجم نوشت:

"روحانیت مبارز و موتلفه اسلامی، به کمک سخنرانی‌های جانبدارانه رهبر کنونی جمهوری اسلامی (علی خامنه‌ای) موفق شدند بخشی از نیروهای سپاه و بسیج را در کنار گروه‌های انصار حزب الله وارد میدان کنند. در تهران بسیج شرق تهران رسما لیست انتخاباتی منتشر ساخت و با ارعاب و وحشت آفرینی از مردم رای خواست. فرمانده سپاه پاسداران و دیگر فرمانده هان پائین دست او، که اغلب آنها در چپاول و غارت سال‌های اخیر در مملکت مستقیما دست و نقش داشته اند، در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های خود، به بهانه مبارزه با لبیرالیسم، به سود کاندیداهای روحانیت مبارز و موتلفه اسلامی وارد میدان شدند. این ورود به صحنه به گونه‌ای بود، که گوئی اگر نتایج انتخابات به سود ارتجاع قدرتمند و سرمایه داری تجاری نباشد، نیروهای نظامی مجلس را تعطیل خواهند کرد و دست به یک کودتای حکومتی خواهند زد!

سخنرانی‌های تشویق آمیز رهبر جمهوری اسلامی در این زمینه، تا حد اعلام این که نماینده‌های غیر‌موافق را از مجلس بیرون خواهند کرد، بر جسارت فرماندهان نیروهای نظامی برای دخالت در کار مجلس و جبهه گیری به سود روحانیت مبارز، موتلفه اسلامی افزود."

راه توده با اشاره به سخنان و مصاحبه‌های فرماندهان سپاه نکاتی از آنها را نقل کرد که برنامه‌های کودتایی سپاه برای آینده را نشان می‌داد. راه توده نوشت:

"فرمانده سپاه پاسداران، "محسن رضائی"، با مجله "سپاه پاسداران" مصاحبه‌ای بسیار قابل توجه کرده و نقطه نظراتی را در آن مطرح کرد، که توجه به آنها برای آشنائی بیشتر با اوضاع کنونی ایران ضروری است. وی گفت:

«... در مواردی (در جریان انتخابات) ما به نیروهای انتظامی کمک کردیم. در مقاطعی بازرس هائی از نیروهای بسیج از ما درخواست کردند که مورد اعتماد وزارت کشور باشند، ما هم تعدادی بازرس به آنها دادیم. بعضی وقت‌ها خودرو و ماشین از ما خواستند که سپاه در اختیار آنها گذاشت... البته پاسداران و بسیجی‌های ما از نظر تبلیغی و ارائه معیارهای انقلاب، نقش فعالی را به خصوص در نزدیک مرحله دوم انتخابات بر عهده گرفتند.»

فرمانده سپاه پاسداران در این مصاحبه هم چنین گفت: «... ما اگر دخالت در سیاست را به مفهوم روشنگری و تبیین ارزش‌ها و معیارهای انقلاب برای مردم در نظر گرفتیم، باید پاسداران و بسیجی‌های ما در سیاست دخالت کنند و این وظیفه قانونی آنهاست. اینها آمدند و معیارهای انقلاب را توضیح دادند و این که به چه کسانی بر اساس این معیارها رای داده شود، نه به چه افراد و جناح هائی، هیچ بسیجی و پاسداری صبحت از این نکرده که به چه جناح و گروه و حزبی رای داده شود. این هم فقط برای برادران بسیجی و در درون بسیج بوده است».

راه توده نوشت:

"فرمانده سپاه آشکارا قلب حقیقت می‌کند. حتی مردم برگ‌های انتخاباتی، با نام کاندیداهای روحانیت مبارز و موتلفه اسلامی را که از سوی بسیج روز رای گیری در اختیار آنها گذاشته شده بود در اختیار روزنامه هائی نظیر سلام گذاشته اند! مردم پس از برگزاری انتخابات به روزنامه‌ها نوشتند، که سپاه علاوه بر توضیح پیرامون معیارها، لیستی از کاندیداها را نیز توصیه و تبلیغ کرده و هم چنین از رده‌های مختلف بسیج تقاضای نشر و پخش این لیست از اسامی را کرده است. جالب این که در طرف دیگر این لیست‌ها، تبلیغات اعلام سخنرانی‌های فرماندهان رده اول سپاه در برخی مراکز تجمع و محل سکونت اعضای سپاه و بسیج به چشم می‌خورده است.

راه توده سپس به سابقه سخنان فرمانده سپاه اشاره کرده و می‌نویسد:

"این مصاحبه به دنبال سخنرانی تحریک آمیز سرلشگر محسن رضائی در شهر شیراز انجام شده است. به نکاتی از آن سخنرانی نیز که در اردوی 33 هزار نفری موسوم به بیعت با رهبری ایراد شده، توجه کنید:

«... نیروهای حزب الله به کسانی که ناآگاهانه یا از روی غرض ورزی در دانشگاه‌ها، روزنامه‌ها، رسانه‌های خارجی و انظار عمومی جنگ فرهنگی به راه انداخته اند، هشدار می‌دهند که پیروزی نیروهای اسلام در جبهه فرهنگی مثل جبهه نظامی بدون شک قطعی است. آنانی که به تحلیل‌های چند لیبرال دست و پا شکسته گوش می‌دهند، بهتر است قدری به این حضور قدرتمندانه فرزندان انقلاب در صحنه توجه کنند و تحلیل خود را تغییر بدهند.»

راه توده با اشاره به سیاست ورود به صحنه سپاه بسود سرمایه داری تجاری به نکته‌ای اشاره می‌کند که همچنان یکی از موانع بزرگ دربرابر فرماندهان آلوده به تجارت وغارت در راس سپاه است. راه تود نوشت:

"البته این سیاست در همه واحدهای سپاه و از سوی بدنه سپاه به راحتی پذیرفته نشده است. به عنوان نمونه در اصفهان موضع گیری فرماندهان سپاه به سود ارتجاع، با مقاومت روبرو شد که درگیری هائی را نیز همراه داشته است؛ در تهران نیز فقط در شرق تهران بسیج و سپاه موفق شدند نیروئی را برای حمایت از لیست روحانیت مبارز و موتلفه اسلامی بسیج کنند و نه همه بسیج را!"

 

راه توده در شماره 51 - شهریور 75 - مجددا با اشاره به اینکه دخالت سپاه در انتخابات بسود گروه بندی‌های ارتجاعی رویدادی بود "که در صورت ادامه آن می‌باید در انتظار دخالت‌های نظامی در امور سیاسی مملکت بود" تاکید کرد این دخالتی است که "می تواند در آینده جنبه کودتائی علیه جناح‌های مخالف سیاست‌های حاکم به خود گرفته و به عنوان ابزار سرکوب نظامی مورد استفاده قرار گیرد." راه توده در همینجا مجددا تاکید کرد که " سپاه یکپارچه نیست و حتی در جریان انتخابات نیز یکپارچه عمل نکرده و این نوع دخالت‌های نظامی می‌تواند به رویاروئی نظامی در نیروهای نظامی بیانجامد". این خطر که در آن زمان در حد یک احتمال بود اکنون و با کودتای علنی علیه میرحسین موسوی می‌رود که به واقعیت تبدیل شود و رهبر و فرماندهان نظامی، سپاه و نیروهای نظامی را تکه تکه کرده و کشور را به جنگ داخلی بکشانند. 

راه توده همچنین از قول نشریه عصر ما ارگان مجاهدین انقلاب اسلامی نوشت:

"نشریه "عصرما" در رد گفته‌های سرلشگر پاسدار، "محسن رضائی"، که گفته است «دخالت سپاه در امور سیاسی سابقه دارد»، می‌نویسد: «... ایشان در مراسم صبحگاه لشگر 27 محمد رسول الله فرموده اند:

«امروز روزی است که لشگر حضرت رسول باید اولین عملیات سیاسی پر افتخار خود را انجام دهد و این در تاریخ سیاسی لشگر ثبت و ضبط شود».

ایشان در مراسم صبحگاه مذکور از دخالت سپاه در انتخابات به عنان "اولین عملیات سیاسی" یاد می‌کند. اگر چنین اقداماتی از سوی سپاه سابقه داشت، پرسنل سپاه برای دخالت در انتخابات کاملا توجیه می‌بودند و لازم نبود ایشان در آن مراسم صبحگاه برای توجیه آنها استدلال کند که: «نباید بنشینید و فقط توپ و تانک یاد بگیرید. شما نباید در پادگان‌ها بنشینید و به گوئید به ما چه مربوط! امروز از آن روزهائی است که باید لشگر حضرت رسول الله به میدان بیآید. دیگر توجیه و بهانه‌ای نداریم که بنشینیم و مثل گذشته عمل کنیم.»

نشریه "عصرما" سپس در اشاره به حضور اندیشه‌های مختلف در نیروهای مسلح می‌نویسد: «... جناب سرلشگر رضائی به این نکته هم باید توجه داشته باشند که در صورت جواز دخالت نیروهای مسلح در سیاست نه کل نیروهای مسلح دیدگاه سیاسی واحدی خواهند داشت و نه حتی فرماندهان سپاه گرایش سیاسی واحدی را بر خواهند گزید و صد البته همگی هم انگیزه خود را "دفاع از انقلاب و آرمان‌های آن"، خواهند دانست. آیا ایشان تصور می‌کنند وابستگی پرسنل سپاه به یک جریان سیاسی در آن زمان با صدور امریه یا بخشنامه از ناحیه ایشان قابل حصول خواهد بود؟ و با همین توجیه کلی دفاع از ارزش‌های انقلاب، خواهند توانست همه نیروهای سپاه را در حمایت از یک خط فکری قانع سازند؟»

عصر ما ادامه می‌دهد: «با توجه به مطالبی که گذشت، به ایشان متذکر می‌شویم، که البته جای نیروهای نظامی در پادگان هاست و وظیفه سپاه دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور در برابر دشمن خارجی است. هم چنین وظیفه این نیروها داشتن حساسیت نسبت به کلیه تحرکات دشمنان شناخته شده کشور است که در راس آنها امریکا و اسرائیل قرار دارند، نه آن که مانند فرمانده محترم سپاه، قرار داد نظامی اسرائیل و ترکیه را سبک گرفته و آن را دارای اهمیت قلمداد نکند. اگر قصد برخی از فرماندهان محترم سپاه آن است که وارد صحنه و میدان سیاست شوند، بهتر است از سمت‌های خویش استعفا دهند و در قالب یک حزب سیاسی به تعقیب اهداف سیاسی خود بپردازند...»

ظاهرا آقای محسن رضایی استدلال عدم دخالت نظامیان در سیاست را پذیرفت و لباس نظامی را از تن بیرون آورد و به فعالیت سیاسی روی آورد. ولی فرماندهان کنونی سپاه را با اینگونه استدلال‌ها کاری نیست. آنها می‌خواهند هم لباس نظامی بر تن داشته باشند و هم از قدرت اسلحه‌ای که در اختیار دارند در اقتصاد و سیاست بسود جیب و قدرت خود و مشتی فاسد و غارتگر دخالت کنند.

 

توصیه به اپوزیسیون

در همین حال راه توده با اشاره به خبرهای مربوط به انتخابات و دخالت سپاه در آن از اپوزیسیون خارج کشور ایران خواست بجای گذاشتن وقت بر روی آلترناتیو سازی تخیلی در خارج کشور، این حوادث را با دقت دنبال کند زیرا آینده ایران در درون همین تغییر و تحولات داخل کشور ساخته خواهد شد. راه توده همچنین هشدار داد که بجای درگیر شدن در بحث‌های مذهبی و غیرمذهبی و طرد و عدم طرد ولایت فقیه باید به ماهیت نیروهای سیاسی موجود توجه کرد و مبارزه را در سمت تغییر شرایط و تناسب قوا پیش برد تا ولایت فقیه در عمل ناکارا شود. راه توده نوشت:

 

"ورود سپاه پاسداران به صحنه انتخابات با موضع گیری به سود ارتجاع مذهبی و سرمایه داری تجاری وابسته ایران، در عین حال حکایت از یک واقعیت بسیار مهم دارد که ما بارها آن را در ارتباط با شعار "طرد ولایت فقیه" مطرح کرده ایم، و آن این که اگر "ولی فقیه" هم از صحنه حذف شود و اصل ولایت فقیه هم برچیده شود، اما همین وضع موجود، حتی با بگیر و ببند بیشتر برقرار باقی بماند، آیا تحولی در ایران صورت گرفته است؟ به نظر ما نه! ما خواهان تحولات اساسی در جامعه هستیم، که در روند آن حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشان به آنها باید بازگردانده شود و در طی این مسیر است که تکلیف "ولایت فقیه" نیز روشن خواهد شد. آنجا و زمانی که مردم برای دستیابی به آزادی و حقوق مدنی خود به حرکت در آیند، ولایت فقیه دیگر جای نخواهد داشت و اگر هم بر فرض غیر‌محتمل چنین تحولی با وجود "ولایت فقیه" صورت گیرد، دیگر آن "ولایت فقیه"، این "ولایت فقیه" امروزی نیست و در واقع این اصل قانون اساسی تغییر ماهیت داده است! همه این احتمالات به کیفیت مبارزه و آگاهی مردم دست آوردهای مرحله‌ای جنبش و تثبیت آنها برای برداشتن گام‌های بعدی مربوط است."

امروز ما می‌بینیم که درک راه توده درستی خود را نشان داد و جنبش سبز برخاسته از مبارزه مردم ما بر اصل ولایت فقیه عملا نقطه پایان گذاشت. امروز "ولی فقیه" و قدرت "فصل الخطاب" تنها روی صفحات کاغذ وجود دارد. جنبش سبز نشان می دهد كه وقتی که مردم ما به افسانه قدرت ولی فقیه پایان داده اند، این قدرت در سطح حاکمیت نیز نمی تواند در درازمدت ادامه پیدا کند. اینکه امروز دار و دسته احمدی نژاد و حتی اصولگرایان نیز دیگر برای این "فصل الخطاب" تره خورد نمی کنند برخاسته از این واقعیت و نشانه آغاز این  تحول بنیادی حاصل جنبش مردم ماست. 

 

 

                راه توده 282    15 شهریور ماه 1389
 

بازگشت