راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

مرور راه توده
حمایت بی تزلزل
راه توده از شرکت
در انتخابات

 

ما، در مرور راه توده های گذشته، رسیده ایم به مرحله نخست انتخابات دوره هفتم ریاست جمهوری (دوم خرداد) و ورود به صحنه محمد خاتمی. در شماره گذشته بخشی  از موضع گیری های راه توده را در این ارتباط خواندید و دراین شماره ادامه آن را می خوانید: 

با ورود محمد خاتمی به عرصه انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهوری، جامعه ایران و فضای سیاسی کشور وارد یک دوران فشرده مبارزه و پیکار، گسترش افشاگری نسبت به ماهیت حاکمیت، آگاهی مردم از ماهیت نیروهای مختلف مذهبی شرکت کننده در انقلاب، شکلگیری اتحادها و جدایی‌ها و ... شد. بررسی حتی بخشی از تحولات این دوران نیازمند مطالعه چندین شماره راه توده است که بتدریج به آن خواهیم پرداخت. اما پیش از آن و از آنجا می‌خواهیم سیر حوادث را دنبال کنیم باید به یک حادثه مهم دیگر همین دوران یعنی انتخابات دور دوم مجلس پنجم اشاره کنیم. این انتخابات در بهمن 75 برگزار شد و در اهمیت آن نه در شمار کمتر یا بیشتر نمایندگان اصلاح طلب و غیراصلاح طلب بود که به مجلس راه می‌یافتند، بلکه در این واقعیت بود که در واقع آزمون و پیش درآمد انتخاباتی بود که 4 ماه پس از آن در خرداد 76 برگزار می‌شد. در شرایطی که اپوزیسیون خارج کشور ایران در رویاهای خود خفته بود، راه توده با تمام توان وارد این مرحله از انتخابات شد.

راه توده در سرمقاله شماره 55، یعنی دیماه 75 و یک ماه پیش از برگزاری انتخابات با اشاره به خطر کودتایی پیروزی ارتجاع نوشت:

"تمام شواهد و قرائن در ایران از روحیه مقاومت توده‌ای در برابر این پیروزی تلخ و شوم حکایت دارد. عمق درک توده‌های مردم از این فاجعه و شناخت آنها از عاملین، هدایت کنندگان و حمایت کنندگان این کودتا، در انتخابات دوره پنجم مجلس اسلامی به نمایش درآمد و بی تزلزل می‌توان گفت، در دو فرصت پیش رو یعنی انتخابات "میان دوره‌ای مجلس" و "ریاست جمهوری" این اراده توده ای، علیرغم هر نوع توطئه و ترفندی که سازمان داده شود، به نمایش در خواهد آمد."

با همین یقین بود که راه توده در فوق العاده اول بهمن 75 مردم را به شرکت در انتخابات میان دوره‌ای مجلس دعوت کرد و نوشت :

" انتخابات میاندوره‌ای مجلس اسلامی، ادامه کارزاری است، که برای به عقب راندن ارتجاع و سرمایه داری تجاری باید بدان پیوست!"

در این فوق العاده انتخاباتی از جمله گفته ‌شد:

در کلیه شهرهائی که رای مردم در انتخابات دوره پنجم مجلس اسلامی باطل اعلام شد، بار دیگر انتخابات برگزار می‌شود. قرار است در این مرحله 22 نماینده از شهرهائی که انتخابات آنها باطل شده به مجلس اسلامی راه یابند.

در این فوق العاده با اشاره به اهمیت انتخابات برای جلوگیری از سلطه مطلق جریان‌های ارتجاعی بر مجلس گفته می‌شود:

"این مرحله از انتخابات مجلس اسلامی نیز، ادامه همان کارزار است، که "راه توده" بر اساس تغییر شرایط در جمهوری اسلامی و با ارزیابی امکانی که برای مخالفت قانونی مردم با سیاست‌های ارتجاع مذهبی و سرمایه داری تجاری، در آستانه انتخابات دوره پنجم مجلس پیش آمده بود، آن را پیش بینی کرد. "راه توده" بر اساس این ارزیابی، حضور و تاثیر گذاری فعال بر این کارزار را یک وظیفه ملی دانسته و به همین دلیل نیز به همه توده‌ای ها- بویژه در داخل کشور- توصیه می کند، تا فعالانه در این کارزار – با توجه به شرایط حاکم بر ایران- حضور یابند."

راه توده با اشاره به توطئه‌های ارتجاع ضربه دیده در انتخابات دوره پنجم در ماه‌های پس از انتخابات نوشت:

"علیرغم همه این توطئه‌ها، تائید صلاحیت کاندیداهائی که صلاحیت و رای آنها در انتخابات مجلس پنجم باطل و یا رد شده بود، برای شرکت در انتخابات میاندوره ای، نه حکایت از موفقیت این توطئه‌ها، بلکه حکایت از افشای آنها و تشدید روحیه مقاومت عمومی در برابر آن دارد. هراس از تشدید مقاومت‌های مردمی، در صورت ادامه مخالفت حکومت، با رای و نظر توده مردم، حتی برخی صف بندی‌های نوین را در جمهوری اسلامی موجب شده است! تائید صلاحیت رد شده برخی کاندیداهای دور اول انتخابات، برای شرکت در انتخابات میاندوره ای، حاصل این مجموعه است!"

این رد و تایید صلاحیت‌ها نشان داد که ادعای قدرقدرتی شورای نگهبان و گویا با قانون اساسی موجود تحول ناممکن است بی معناست. شورای نگهبان تابعی از مبارزه و جنبش مردم است.

در همین فوق العاده انتخاباتی تاکید شد:

"راه توده"، ماه‌ها پیش از برگزاری انتخابات دوره پنجم مجلس و در جریان بحث‌های اپوزیسیون پیرامون انتخابات آزاد، نوشت: حتی اندک شمار نمایندگانی که با رای خود خواسته مردم و برای دفاع از آرمان‌های مردمی انقلاب 57 به مجلس راه یابند؛ در شرایط و لحظات مناسب می‌توانند تاثیری تعیین کننده بر سیر رویدادها بگذارند. حتی نگاهی به تجربه حاصل از نقش فراکسیون‌های کوچک ملی در مجلس پیش از کودتای 28 مرداد نیز به اندازه کافی گویای درسی است که باید از تاریخ گرفت."

راه توده "طرد یک پارچه سران موتلفه اسلامی" و "راه یافتن مخالفت‌ها و انتقاد از دخالت فرماندهان و برخی واحدهای بسیج و سپاه پاسداران در انتخابات و به طرفداری از بازار- ارتجاع مذهبی به مطبوعات داخل کشور" را از جمله دستاوردهای انتخابات مجلس پنجم دانست و پیش بینی کرد که "ادامه صف بندی‌ها و جناح بندی‌های در مجموع حکومت، می‌رود تا انتخابات ریاست جمهوری ادامه یابد"

راه توده در همین فوق العاده به توطئه‌های ارتجاع اشاره کرده و می‌نویسد:

"در آستانه انتخابات میاندوره ای، ضرورت مقابله با این توطئه‌ها زمانی دو چندان می‌شود، که به تشدید توطئه‌های ضد ملی سرمایه داری تجاری وابسته و ارتجاع مذهبی ایران در خارج از مرزهای کشور نیز توجه شود. نشانه هائی بسیار جدی در ارتباط با این توطئه‌ها و قول و قرارهای پشت درهای بسته در "لندن" وجود دارد.  سرانجام این توطئه‌ها نیز، اگر به پیروزی ختم شود، ایران را در مناسبات با انگلستان به دوران امپراطوری بریتانیای کبیر باز خواهد گرداند و عنان اختیار کشور را با حمایت انگلستان به دست "حجتیه" و سازمان علنی و آشکار آن "موتلفه اسلامی" خواهد سپرد."

(در اینجا فقط به این نکته توجه می‌دهیم که این بیانیه در اول بهمن 75 منتشر شده و افشای مذاکرات محمد جواد لاریجانی با نیک براون مربوط به بیش از دو ماه بعد و در میانه‌های فروردین 75 است. ما در شماره‌های آینده به مشروح این مسئله و ماجرای مذاکرات لاریجانی و موضع راه توده خواهیم پرداخت) 

راه توده در ادامه می‌نویسد:

"واقعیات جامعه ما و ماهیت جناح بندی‌ها در جمهوری اسلامی اکنون این گونه است! واقعیاتی که به هیچ وجه تشابهی با گفته و نوشته‌های اپوزیسیون جمهوری اسلامی در خارج از کشور ندارد و اصولا این اپوزیسیون به رویدادهای ایران و جمهوری اسلامی از این زاویه نگاه نمی کند!

بر اساس این ارزیابی است که باید با تمام نیرو، در جهت بسیج مردم شهرهائی که در آنها انتخابات میاندوره‌ای برگزار می‌شود وارد میدان شد و با آثار و عوارض روحی ناشی از ابطال رای مردم در مرحله اول انتخابات و رعب و وحشتی که ارتجاع در دوران پس از برگزاری انتخابات مجلس پنجم، در شهرهای محل تکرار انتخابات بوجود آورده خاتمه بخشید.

راه توده در پایان بیانیه با تکیه بر نقش بدون جایگزین مردم در تحولات می‌نویسد:

"ستیز با ارتجاع و به عقب راندن آن از یک سو و دفاع از بازگشت آزادی‌ها به جامعه از سوی دیگر، تنها با اتکاء به حضور آگاهانه مردم در صحنه ممکن است. در واقع در شرایط کنونی جهانی و تغییر توازن قوا به سود امپریالیسم جهانی و سرمایه داری وابسته به این امپریالیسم در کشورها (از جمله کشور ما) اتکاء به جنبش مردم و تلاش برای آگاهی باز هم بیشتر آنها، یگانه سنگر برای حفظ استقلال کشور و برقرار عدالتی اجتماعی در حد ممکن و مقدور است!

در ادامه این ارزیابی و سیاست است، که "راه توده" بسیج مردم برای رفتن به استقبال انتخابات میاندوره‌ای و انتخاب کاندیداهائی که به طیف ارتجاع و بازار وابسته نیستند، را یک وظیفه ملی و مبارزاتی می‌داند."

انتخابات میان دوره‌ای مجلس پنجم نیز برگزار شد و همچنان صحنه مقاومت مردم در مقابله با ارتجاع بازاری گردید. نتیجه انتخابات به قطعی شدن پایان دولت ائتلافی هاشمی رفسنجانی – رسالت انجامید و درستی نزدیکی طیف چپ مذهبی و کارگزاران سازندگی را نشان داد. جامعه ایران و همه نیروهای سیاسی در شرایطی نوین و با اعتماد به نفس حاصل از نتایج انتخابات مرحله اول و دوم مجلس پنجم وارد فعالیت‌های انتخاباتی دوره هفتم ریاست جمهوری گردیدند. 

 

 

                راه توده 285    5 مهر ماه 1389
 

بازگشت