راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

مرور راه توده
پاکسازی ملی و انقلابی
در نیروهای مسلح اجتناب ناپذیراست

 

فراخوان راه توده، پس از شرکت در انتخابات مجلس پنجم، برای شرکت همه جانبه در انتخابات دوم خرداد و رای به محمد خاتمی، خود گویاترین سند بر یقین و باور حزب ما به توده‌ها و شناخت و آگاهی آنها و باقی ماندن در کنار آنان بود. همچنان که درانتخابات مجلس ششم و انتخابات 22 خرداد و در رای به میرحسین موسوی آن را یکبار دیگر ثابت کرد. پس از انتخابات دوم خرداد 1376 راه توده بلافاصله اعلامیه ای صادر کرد و در آن بدرستی نوشت: تصفیه صفوف نیروهای مسلح از افراد وابسته به بازار و ارتجاع مذهبی که پشت بهانه‌های مذهبی پنهان شده اند و خود را فدائی اسلام و ولایت فقیه اعلام می کنند ضرورتی تاخیر ناپذیر است.


در مرور راه توده رسیدیم به انتخابات سرنوشت ساز دوم خرداد 1376 که راه توده یگانه جریان اپوزیسیون خارج کشور ایران بود که در آن شرکت کرد و به محمد خاتمی رای داد. این انتخابات برای اپوزیسیون یک شوک سیاسی بود که در آینده به ابعاد آن خواهیم پرداخت. آنچه برای مرور این شماره راه توده برگزیده ایم نخستین ارزیابی و واکنش راه توده نسبت به اعلام نتیجه انتخابات و پیروزی محمد خاتمی است که در فوق العاده شماره 5 راه توده 5 خرداد 1376 بازتاب یافته است. در این بیانیه که با عنوان "درود به مردم قهرمان و انقلابی ایران!" آغاز شده گفته می‌شود:

 
با انتخاب دکتر «محمد خاتمی» به ریاست جمهوری با بیش از 20 میلیون رای، مردم ایران به تحولات رای داند! انتخابات ریاست جمهوری بار دیگر صحت ارزیابی و تحلیل حزب توده ایران (که "راه توده" آن را پیگیری می‌کند) را از جنبش نوین مردم ایران، ضرورت شرکت در انتخابات مجلس پنجم و ریاست جمهوری، بی اطلاعی و ناآگاهی اپوزیسیون چپ و ملی خارج کشور از رویدادهای داخل کشور و شکست سیاست انفعالی و غیر‌ملی "تحریم" را ثابت کرد!"


در ادامه این بیانیه گفته شده :


"انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهوری، به خیزشی ملی و همگانی برای طرد ارتجاع مذهبی و حکومت بازار، غارتگران و خائنین به انقلاب بهمن 57 ایران انجامید!
اگر انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهوری را انقلابی آرام و مسالمت آمیز نتوان توصیف کرد، به یقین رفراندمی تمام و کمال بود برای طرد آن سیاست‌ها و آن حکومت کنندگانی، که به قیمت بزرگترین جنایات و خیانت‌های ملی، به آرمان‌های انقلاب بهمن پشت کردند و در جهت نابودی آن گام برداشتند!
پی گیری بی امان تحولات جنبش نوین مردم ایران و بویژه کارزاری که در جریان انتخابات پنجمین دوره مجلس شکل گرفت و در انتخابات ریاست جمهوری به اوج خود رسید، نشان می‌دهد، که مردم ایران یک بار دیگر به اهداف اساسی انقلاب بهمن 57، یعنی "آزادی- استقلال- عدالت اجتماعی" رای مثبت دادند و پس از 20 سال، یک بار دیگر برای تحقق آن در یک خیزش عمومی شرکت کردند."


راه توده سپس به مفهوم رای مردم در دفاع و بازگشت به آرمان‌های انقلاب، استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی اشاره کرده و این مفهوم را چنین توصیف می‌کند:


* تلاش برای حفظ آزادی‌های بسیار اندک مطبوعات در سال‌های اخیر و کوششی در راه باز گرداندن آزادی‌ها به جامعه، یعنی: "آزادی"!
* مقاومت در برابر برنامه ضد ملی "تعدیل اقتصادی" و خصوصی سازی، که بیش از 70 درصد جمعیت ایران را به زیر خط فقر برده است، یعنی: مبارزه در راه "عدالت اجتماعی"!
*افشای زد و بندهای پشت پرده ارتجاعی ترین بخش حکومت "ارتجاع مذهبی- بازاری" با انگلستان و امریکا و مقاومت در برابر برباد دهندگان استقلال کشور، یعنی: "استقلال"!
حزب توده ایران، زیر بنای واقعی جنش نوین و خیزش ملی مردم ایران را این گونه باز می‌شناسد و تمامی سیاست، مشی و تلاش جانگاه حزب ما برای بازتاب این واقعیت و ارائه دلائل و تحلیل‌های خود پیرامون آن، که طی 5 سال گذشته در نشریه "راه توده" بازتاب یافته، برخاسته از همین واقعیت بوده است. واقعیتی که در جریان انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهوری، در آراء چند ده میلیونی مردم ایران برای طرد ضد انقلاب، ارتجاع مذهبی، غارتگران و خائنین به انقلاب، منعکس شد!"


راه توده با بررسی نقش تحلیل تاریخی حزب توده ایران از انقلاب 57 و تلاش برای ادامه و کاربست آن بر شرایط کشور اشاره کرده و می‌نویسد:


"انتخابات اخیر و بویژه رویدادهای مربوط به دو انتخابات مجلس پنجم و ریاست جمهوری، بار دیگر مهر تائیدی بود بر آن نگرش و تحلیل دقیق، علمی و انقلابی حزب توده ایران از انقلاب عظیم و همه توده‌ای بهمن 57 و عبور پر حادثه و خونین آن از گذرگاه‌های دشواری که تا کنون به قیمت جان صدها هزار قربانی جنگی و ارزنده ترین انقلابیون و میهن دوستان واقعی ایران تمام شده است. این نبرد 20 ساله، که اکنون در رای چند ده میلیونی مردم ایران برای دفاع از آرمان‌های اساسی انقلاب بهمن بازتات یافته است، ادامه همان نبرد طبقاتی "که بر که" در جمهوری اسلامی است، که حزب ما تحلیل و شناخت خویش از حاکمیت شکل گرفته پس از پیروزی انقلاب را بر اساس آن تدوین کرد.
حزب توده ایران در این راه و تا رسیدن آگاهی توده‌ها به مرزهای جنبش نوین کنونی مردم ایران، قهرمانان، انقلابیون و دانشمندان ارزنده‌ای را به دست مخالفان و دشمنان انقلاب بهمن و بهروزی مردم ایران از کف داد. اما به رغم همه دشواری‌های راه، قربانی‌ها، دشمنی‌ها، سنگر گریزی برخی یاران و متحدان و انواع پدیده‌های منفی و اندوهناک دیگر، همچنان امید خود را به خلق ایران و عظمت توده‌های انقلابی مردم ایران و انقلاب آنان خفظ کرد و بی اعتناء به همه ترفندهای دشمن، صحنه سازی‌ها، دشمنی‌ها و فشار عظیمی که در داخل و خارج کشور بدان وارد آمد و می‌آید، به راه خود استوار و بی تزلزل ادامه داد.
حزب توده ایران، علیرغم همه محدودیت هائی که بر سر راه هر نوع فعالیت آن در ایران بوجود آوردند، در تمام سال‌های پس از یورش به صفوف آن نیز از مردم ایران فاصله نگرفت. در کنار آنها باقی ماند و گام به گام با آنان پیش رفت. شرکت توده ای‌ها در انتخابات مجلس پنجم و مقاومت شجاعانه در برابر سیاست "تحریم انتخابات"، تحلیل و بازتاب رویدادهای ایران، حضور در کارزار افشای توطئه‌های حکومتی برای مقابله با رای مردم و سرانجام شرکت همه جانبه در انتخابات اخیر ریاست جمهوری و در میان همان 20 میلیونی که برای ایجاد تحولات به محمد خاتمی رای دادند، خود گویاترین سند بر یقین و باور حزب ما به توده‌ها و شناخت و آگاهی آنها و باقی ماندن در کنار آنان است. همین ایمان تزلزل ناپذیر، نیروی اساسی ما برای مقاومت در برابر تمامی فشارهائی بوده است، که طی سال‌های اخیر به حزب ما برای فاصله گیری از سیاست و مشی منعکس شده در "راه توده" وارد آمده است. ایستادگی در برابر تمامی سازمان‌ها و احزاب اپوزیسیون جمهوری اسلامی از کارزار اخیر انتخابات ریاست جمهوری، مانند انتخابات دوره پنجم مجلس فاصله گرفته و بی باور به نیرو، آگاهی و توان مردم ایران، آن را رسما و یا تلویحا تحریم کردند، گویاترین سند برای این عزم استوار حزب توده ایران است!


راه توده با اینحال تاکید کرد که این پیروزی تنها گام نخست است و هر قدر برداشتن گام‌های بعدی و اساسی تر در برابر جنبش قرار می‌گیرد مقاومت غارتگران و ارتجاع بیشتر خواهد شد. راه توده مهمترین این گام‌ها دربرابر جنبش مردم را بدرستی تصفیه ارگان‌های قضایی و امنیتی و بنیادها و ارگان‌های مهم اقتصادی و بویژه نیروهای مسلح ذکر کرد که متاسفانه مقاومت رهبر و بیت رهبری چنین تحول و تصفیه‌ای را ناممکن کرد و کار را به کودتای 22 خرداد کشاند. راه توده نوشت:


"پیروزی تاریخی مردم ایران در انتخابات اخیر ریاست جمهوری، افشاء و خنثی سازی انواع توطئه‌ها برای مقابله غارتگران، ارتجاع مذهبی و روحانیون مطرود مردم، با این خیزش ملی (که به ویژه در چهار فوق العاده "راه توده" در فاصله سه هفته تا زمان برگزاری انتخابات، بخشی از آن منعکس شد) گام نخست برای تحولات اساسی در ایران است. حزب توده ایران، در حالی که خود را بخشی از این جنبش می‌داند، این پیروزی را برای مردم ایران، تمامی احزاب ملی و ملی – مذهبی و دگراندیش و شخصیت‌های میهن دوست و مبارز- به ویژه در داخل کشور (اهم از مذهبی و یا غیر‌مذهبی)، که در این تحول نقش داشته اند، یک پیروزی تاریخی ارزیابی می‌کند. ما یقین داریم به پشتوانه این نیرو و این آراء، که آگاهانه و برای تحقق خواست‌های مردم به دکتر محمد خاتمی داده شد، می‌توان گام‌های اساسی برداشت. این گام‌ها باید برای کوتاه سازی دست غارتگران و ارتجاع مذهبی از اهرم‌های قدرت اجرائی، نظام قضائی، ارگان‌های امنیتی، قوه مقننه، بنیادها و ارگان‌های مهم اقتصادی، رسانه‌های ارتباط عمومی و سرانجام – و پیش از همه آنها- تصفیه صفوف نیروهای مسلح ایران از افراد وابسته به بازار و ارتجاع مذهبی باشد. افرادی، که نشان دادند، برای دفاع از منافع ضد انقلابی و غارتگرانه خویش و حامیانشان، که مردم را به خاک سیاه نشانده اند، به بهانه‌های مذهبی و با پنهان سازی خویش پشت شعار "دفاع از انقلاب"، "دفاع از اسلام"، "دفاع از ولایت مطلقه فقیه" و... از رویاروئی نظامی با توده مردم بیم و هراس ندارند!"


راه توده بر ضرورت بهره گیری از همه تجربه انقلاب 57 و فرصت‌های از کف رفته برای نابودی کانون‌های سلطه و قدرت و ارتجاع مذهبی تاکید کرد که متاسفانه در شرایط پس از دوم خرداد در فضای پایین بودن توانایی‌ها و بالا بردن انتظارات و سیاست نامه نگاری به محمد خاتمی یک بار دیگر از کف رفت. راه توده نوشت:


"تمام تجربه تلخ و فرصت‌های از کف رفته سال‌های نخست پیروزی انقلاب، اکنون در برابر همه نسل انقلاب 57 و جان بدر بردگان سال‌های تسلط ارتجاع مذهبی – بازاری بر حکومت است و نسل دوم بعد از انقلاب نیز نیروی جدید تحولات انقلابی! به یاری این تجربه و نیروی جدید و جنبش نوین انقلاب مردم ایران، باید همه ضد انقلاب داخلی را، که اهرم‌های پرقدرت حکومتی را در اختیار دارد، به عقب راند و پیوند آنها را با امپریالیسم امریکا و انگلیس قطع کرد!
بیش از 20 میلیون ایرانی به چنین تحولی رای داده‌اند و ما یقین داریم بخش وسیعی از کسانی که به محمد خاتمی و دیدگاه هائی که او برای تحولات در جمهوری اسلامی اعلام داشت، رای ندادند نیز، اگر تحت فشار تبلیغاتی، دروغ پردازی ارتجاع، تهدید و ارعاب و با پیوند هائی با بنیادهائی نظیر "کمیته امداد"، "بنیاد جانبازان و مستضعفان"، صندوق‌های قرض الحسنه، بنیادهای خیریه، تولیت آستان قدس رضوی و... نبودند، در صفوف آن 20 میلیون دیگر قرار می‌گرفتند! این پیوندها را باید قطع کرد و همه این بنیادها را باید در شبکه‌های دولتی و رسمی و زیر نظارت مستقیم دولتی که به مردم پاسخگو باشد، قرار داده و مردم نیازمند را زیر پوشش حمایت دولتی قرار داد! پیوند این نیرو به نیروی طرفدار تحولات اساسی، گام دیگری است برای انزوای بیشتر ارتجاع مذهبی و غارتگران بازاری. جنبش توده‌های مردم ایران، همان گونه که در سال‌های اخیر، بارها تکرار کرده ایم، هیچ پشتوانه‌ای جز خود ندارد و هر اندازه این نیرو وسیع تر، توده‌ای تر و آگاه تر شود، گام‌های اساسی برای تحولات با پشتوانه استوارتری برداشته می‌شود!
این است آن اندیشه و عزم توده ای، که حزب توده ایران برخاسته از 50 سال مبارزه انقلابی خویش در جامعه ایران و پشت سر گذاشتن انواع رویدادهای مثبت و منفی از آن دفاع همه جانبه کرده و همه نیروهای ملی و مترقی را به پیروی از آن فرا می‌خواند!

راه توده 295 13.12.2010

بازگشت