نگاهی به اخبار کلیات مطبوعات
ایران در آینه
نیم سال مهم 1325
 

 

    بازگشت

 

ـ 5 پایتخت ویران روی دست مردم اروپا ماند

ـ شرق ویران شده اروپا جز با سوسیالیسم ساخته نمی شد

ـ صلح مسلح، شلیک اتمی امریکا 4 روز پیش از کنفرانس جهانی صلح

ـ منطق اتمی امریکا، قارچ عظیمی به ارتفاع 12 کیلومتر نورانی تر از خورشید نیمروزی

ـ امریکا در تدارک اولین بمباران اتمی در جهان

ـ شورای امنیت به بهانه شکایت ایران سکوی حمله اتمی به شوروی!

ـ انقلاب در چین و پیروزی بزرگ کمونیست ها در ایتالیا و فرانسه

ـ تاریخی ترین اعتصاب کارگران نفت در خوزستان از میان نظامیان و سیاسیون

ـ موج دستگیری های سیاسی از میان نظامیان و سیاسیون

ـ ارتش و قوای نظامی در خدمت شاه، نه در کنار مردم

ـ دیدار رسمی و ناگزیر شاه با وزرای توده ای

ـ 3 وزیر توده ای اصلاحات اداری را آغاز کردند

ـ حزب توده ایران در دولت، اعلام برنامه اقتصادی- اجتماعی نخستین دولت ائتلافی ایران

ـ با اعلام یک برنامه حداقل، اولین کابینه ائتلافی ایران با حضور سه وزیر توده ای

ـ تابستان داغ سیاسی در تهران به نیمه رسیده

ـ شاه و ژنرال هایش در تدارک حمله به آذربایجان اند

ـ مصاحبه خبرنگار فرانسوی با قاضی محمد: کردهای ایران خواهان آزادی خودمختاری و انتخابات آزاد هستند

ـ دفاع قوام السلطنه از پیشه وری، خطر حمله به آذربایجان روز به روز نزدیکتر می شود

ـ شکست مذاکرات پیشه وری- قوام السلطنه

ـ روزهای داغ خبری در تهران و آذربایجان ایران

ـ عهدنامه تاریخی میان دو حکومت ملی آذربایجان و کردستان

ـ دو خط تفاهم یا تقابل میان حکومت مرکزی با حکومت خودمختار آذربایجان

ـ شاه قدرت طلب، نگران پیام های دو طرفه استالین- قوام- مولوتف

ـ قرار نبود ارتش شاه در آذربایجان دست به جنایت بزند

ـ ایران در آینه نیم سال مهم 1325

 

 

                                                                                                      بازگشت