بازگشت

 

از کودتای 28 مرداد، تا حمله نظامی به ایران

  

این پسربچه، همانگونه که روی عکس نوشته شده "مهدی عبد خدائی" است و عامل ترور ناتمام دکتر حسین فاطمی، وزیر امور خارجه شریف و میهن دوست دکتر مصدق. آن اسلحه را، مصباح یزدی های دهه 30 در همین سن و سال بدستش دادند و گفتند ترور دکتر فاطمی یک اقدام انقلابی است. مدتی زندانی شد و سپس آزاد. نظیر ماجرای زندان و آزادی"سعید عسگر" عامل ترور "سعید حجاریان". در جمهوری اسلامی- البته جمهوری دوم و پس از درگذشت آیت الله خمینی- بر صدر نشانده شد. یعنی شد رهبر فدائیان اسلام! همان دستی که عبدخدائی را در جمهوری اسلامی کرده رهبر فدائیان اسلام، امروز نسل جدید اما حکومتی ترور و قتل را سازمان داده است. اگر ترور فاطمی اقدامی انقلابی بود، ترور حجاریان و صحنه سازی های این روزها در اطراف سفارت انگلیس در تهران نیز انقلابی است. پشت ترور فاطمی، دست انگلیس پنهان بود و عبد خدائی ها بازیچه. با این تجربه تاریخی، باز هم باید تردید کرد که پشت حوادث کنونی هم دست های دیگری پنهان است که بسیج دانشجوئی را انداخته جلو و پشت آن کمین کرده است. زمینه کودتای 28 مرداد آنگونه فراهم شد، زمینه حمله نظامی به ایران در دولت احمدی نژاد همینگونه فراهم نمی شود؟

 

 

 

 

                                                                                                                               بازگشت