راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

نگاهی به تاریخچه

اعلام 8 مارس

بعنوان "روز زن"


دفاتر مارکسیستی المان . ترجمه: عسگر داوودی

 

 

یکصد سال از ثبت 8 مارس بعنوان روز جهانی زن می گذرد. پیشنهاد  اعلام 8 مارس بعنوان روز جهانی زن از سوی کمونیست های امریکائی طرح و روزنامه نگار معروف آمریکائی «متا.ل. سترن» آن را به شرح زیر، به اطلاع کمونیست های آلمانی رساند:

«رفقای ارجمند آلمانی! پیشنهاد می کنیم یک روز در سال بعنوان «روز جهانی زن» اعلام شود.»

 

پیشنهاد ارسالی رفقای آمریکائی از طرف «حزب کمونیست آلمان» که در آن تاریخ با نام «حزب سوسیال دموکرات آلمان» فعالیت می کرد، با استقبال شورانگیز روبرو شد. ارزیابی از شرایط مبارزه و زمان اعلام دعوت به تظاهرات پس از بحث های متعددی تصویب شد: «19 ماه مارس 1911، برای دفاع از حقوق برابری طلبی زنان و اعلام روز جهانی زن به خیابان ها خواهیم رفت.»

اعلامیه کمونیست های آلمان از جمله به رهبری «کلارا ستکین» مبارز و تئوریسین مارکسیست آلمانی با عنوان زیر در روز 13 مارس منتشر شد:

«رفقا، مبارزان سندیکا های کارگری، زنان رزمنده!

حزب کمونیست آلمان افتخار دارد تا سازماندهی یک روز تاریخی که از طرف رفقای امریکائی پیشنهاد شده است را اعلام کند، زنان زحمتکش آلمان و جهان، روز 19 مارس روز شما خواهد بود، اگر در میدان مبارزه حاضر شوید، زنان سوسیالیست در تمامی کشورهای جهان همبستگی و پشتیبانی خود را از مبارزات شما اعلام می کنند. در این روز با حضور در خیابان ها موجودیت و عدالت طلبی بر حق زنان را خواستار شوید. مبارزان کمونیست و سندیکالیست و نیروهای دموکرات پشتیبان مبارزات برابری طلبانه شما هستند.

روز 19 مارس روز تظاهرات بزرگ زنان با خاطره انقلاب ناکام 1848 برلین انتخاب شده است. علاوه بر این، یاد آور مبارزات زنان دلاور فرانسه در 1871 و کمون پاریس است.

بدین ترتیب حضور زنان در تظاهرات اعتراضی برابری طلبانه در تمامی شهرهای آلمان موجی از همبستگی نیروهای کمونیست و مترقی دنیا را به همراه داشت. ثابت شده بود که شرایط اعلام «روز جهانی زن» کاملا مهیا است. جنبش بین المللی کمونیستی مهر اعلام موجودیت دائمی و قاطع خود را بر تاریخ مبارزات مردم جهان کوبید.»

روز 17ماه آگوست همان سال دومین «کنفرانس بین المللی زنان» در کپنهاگ تشکیل شد. «کلارا ستکین» در راس هیئت کمونیست های آلمانی در کنفرانس حاضر و به عنوان عضو هیات رئیسه کنفرانس انتخاب شد.

«کنفرانس کپنهاگ» قطعنامه زیر را تصویب و منتشر کرد:

«مقرر می شود تا مبارزات نیروهای سوسیالیست و دموکرات با همآهنگی کامل سازمان های سندیکائی زحمتکشان کلیه کشورهای جهان، با اعتقاداتی راسخ به آگاهی طبقاتی «طبقه کارگر جهانی» و زنان سوسیالیست تمام کشورها «روز جهانی زن» را با شکوه تمام، همه ساله برگزار کنند. در قدم اول، ما خواهان تصویب حق رای زنان هستیم. زنان باید «شخصیت بین المللی» خود را در عرصه اجتماع بدست آورند.»

بدنبال صدور قطعنامه «کنفرانس بین المللی کپنهاگ»، «حزب کمونیست آلمان» اطلاعیه مصوبه «کمیسیون کارگران سندیکالیست زن» را با امضاء خانم «گرترود هانا» مسئول این کمیسیون منتشر کرد: «کمیسیون زنان کارگر سندیکالیست» با همکاری رهبری حزب در نشستی عمومی مصوبه اعلام «روز جهانی زن» در «کنفرانس بین المللی زنان کپنهاک» را مورد تائید قرار داده و اعلام می کند که همه ساله تظاهراتی با عنوان تظاهرات اعتراضی «روز جهانی زن» توسط کلیه نیروهای چپ، دموکرات وانقلابی در سراسر جهان انجام شود*.

 بدین ترتیب مبارزات برابری طلبانه زنان سراسر جهان روز ویژه خود را به تصویب رساند.

 

سال 2011 یکصدمین سال تصویب بین المللی «روز جهانی زن» است. نام «کلارا ستکین» با نام «روز جهانی زن» پیوند خورده است. کوششها و مبارزات او بود که به اعلام و تصویب این روز  انجامید. نیروهای چپ و مترقی جهان همه سال در چنین روزی یاد و خاطره این زن مبارز را گرامی می دارند

--------------------------------

*در آغاز تاریخ «روز جهانی زن» 19 مارس اعلام شده بود و بعد ها تصمیم گرفته شد روز 8 مارس بعنوان این روز اعلام شود.

در همین رابطه می‌توانید به مطلب زیر نیز مراجعه کنید

جایزه «کلارا ستیکین» به مناسبت 8 مارچ 

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2013/10mars/1/zan.html

 

 

 

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                       شماره 544 راه توده - 20 اسفند ماه 1394

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت