راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

در سال 73 یا 75 و آغاز شکار های امنیتی

سروان غلامعباس فروتن

نویسنده "افسانه ما"

 در شیراز به قتل رسید

گفته می شود او را با وارد کردن ضربه چوب

به سرش درخیابان کشته و قتل را ناشی

از یک تسویه حساب شخصی اعلام کرده اند

 

از آغاز انتشار کتاب "افسانه ما" تلاش کرديم تا اطلاعات بيشتری در باره نويسنده اين کتاب کسب کنيم. اين تلاش در خارج از کشور به نتيجه نرسيد. حتي در پرسش از کساني که هم سن و سال نويسنده کتاب بوده و در کارهای تحقيقاتي، ترجمه و نويسندگي نيز دست دارند.

در این رابطه یکی از خوانندگان راه توده اطلاعات زیر را در اختیار ما قرار داده است:

 

اسم نويسنده افسانه ما ، سروان پياده غلامعباس فروتن است كه در شهريور 1333 دستگير مي شود و يكبار از زندان فرار مي كند و حزب او را مخفي مي كند ولي مجددا دستگير مي شود و به حبس ابد با كار محكوم . در كتاب افسانه ما خاطراتش را نوشته است ولي اسامي افراد را تغيير داده است. از خودش به نام سروان فيروز نام مي برد. 

غلامعباس فروتن، پس از آزادی از زندان در شيراز حسابدار مي شود و عليرغم استعداد شگرفي که در کار نوشتن داشته، مجبور مي شود برای گذران زندگي بسيار دشوار پس از زندان تن به حسابداری در شرکت های حسابرسی بدهد.

 افسانه ما که فوق العاده قوی و جذاب نوشته شده  در سال های 57 يا 58 بعد از انقلاب نيز يکبار چاپ و منتشر شد اما در آن شرايط کسي دنبال اين نوع خاطرات نبود و در هياهوی انقلاب و چاپ انبوه کتاب های سفيد به آن کم توجهي شد.

در سال 1373 و يا 1375 يک روز هنگامي که فروتن از محل کارش در شيراز بيرون مي آيد، از پشت سر به او حمله شده و با ضربه چوبي که بر سرش وارد مي کنند او را مي کشند. گفته شده که يکي از ارباب رجوع های شرکت حسابرسي که احتمالا به فروتن معترض بوده مرتکب اين قتل مي شود، اما هنوز معلوم نيست نتيجه تحقيقات قضائي و پليس در اين ارتباط چه بوده است. اين حادثه هم زمان است با برخي قتل های به ظاهر عادی اما در واقع سياسي که بعدها مشهور شد به سلسله قتل های زنجيره ای و شکار امنيتي چهره ها در شهرهای ايران.

چاپ پس از انقلاب افسانه ما کيفيت بهتر، عکس های جالب تر اما اغلاط زيادتر از چاپ اول دارد. جلد دوم اين کتاب نيز تا حدودی نوشته شده، اما هرگز منتشر نشد و يادداشت های نويسنده بايد نزد خانواده وی باشد.

 

 

 

  

  فرمات PDF                                                                                                        بازگشت