راه توده

شماره 580 پنجشنبه دوم دیماه 1395

محمد پورهرمزان

اسماعیل ذوالقدر

هدایت اله حاتمی

گا گیک آوانسیان

برخی بررسی ها... احسان طبری (36)

20 سال نهضت انقلابی

خرمدینان علیه خلیفه عباسی

سرداران و سرهنگان لشگر بابک خرمدین و نهضت خرمدینی نیز مانند خود بابک از میان توده مردم برخاسته بودند. نهضتی که مدت بیست سال از پشتیبانی جانبازانه مردم برخوردار بود و در دل های مردم جای بزرگ داشت، بر خلاف تحریف کنندگان تاریخ نمی توانست مبتنی بر فساد و راهزنی و خون آشامی باشد. دهقانان و شبانان و مستمندان شهرها به بابک و سرهنگانش به مثابه نمایندگان خود باور داشتند و این یاور نمی توانست جز از آن برخیزد که آنان را مدافع منافع طبقاتی و ملی خود یافته باشند.

 

 سلطه رسانه های امریکا بر

رسانه های ایران

-------------------

اهداف ترامپ

از تشکیل

کابینه نظامی

-------------------

زمزمه هائی

برای تجدید نظر

در خصوصی سازی ها

--------------------

عقل سلیم

چرا در ایران

سرمایه گذاری

 نمی کند؟

--------------------

فقه اسلامی

درخدمت فئودالها

 و زمینداران

علی گلاویژ

کتاب " زمین در کردستان" (30)

--------------------

انگیزه های

ترور سفیر روسیه

در ترکیه

سایت حزب کمونیست روسیه

"آزاده اسفندیاری"

--------------------

اعضای اتحادیه

اروپا در برابر

دو بحران

داخلی و اروپائی

اومانیته- ترجمه و تدوین آذرنگ

--------------------

سرمایه داری جهانی فاجعه بشری آفرید

اومانیته- ترجمه و تدوین جعفر پویا

 

--------------------

سرمقاله راه توده 580

"فضای باز سیاسی"، یگانه راه حل

بحران سیاسی و حکومتی است

 

هفته گذشته، بار دیگر فضای تنش آلوده ایران رفت تا آستانه حمله به دو سفارتخانه در تهران. سفارت ترکیه و سفارت انگلستان. بهانه حمله به سفارت ترکیه آن بود که در استانبول مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی طرفداران دولت آن کشور علیه حمایت جمهوری اسلامی از دولت بشار اسد و حضور نظامی در کنار ارتش آن کشور تظاهرات کرده و تخم مرغ به سمت آن پرتاب کرده بودند و بهانه حمله به سفارت انگلستان نیز اظهارات نخست وزیر این کشور در اجلاس کشورهای خلیج فارس در بحرین. در مورد دوم سخنان آلوده به پرخاش و توهین رهبر جمهوری اسلامی علیه اجلاس بحرین و نخست وزیر انگلستان بهانه تهاجمی بود که می رفت به سوی تحقق. خوشبختانه دولت و نیروی انتظامی توانستند فضا را کنترل کرده و از حادثه آفرینی جلوگیری کنند. این احتمالات در شرایطی بود که هنوز عوارض سیاسی و اقتصادی حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران و کنسولگری آن کشور در مشهد بصورت قطع کامل مناسبات دیپلماتیک میان دو کشور باقی است.

از بعد از اشغال سفارت امریکا در ایران که در ابتدای تاسیس جمهوری اسلامی و در فضائی بکلی متفاوت با سالهای بعد از آن صورت گرفت، گوئی یک تشکیلات حرفه ای برای بالا رفتن از در و دیوار سفارتخانه ها در جمهوری اسلامی شکل گرفته است تا به محض اشاره و بهانه وارد عمل شود که متاسفانه سخنرانی های تنش آفرین رهبر جمهوری اسلامی اغلب بهانه ساز این حملات است.

هم تظاهرات دولتی در استانبول در برابر سفارت جمهوری اسلامی و هم اجلاس بحرین و شرکت نخست وزیر انگلستان در آن، از نتایج شکست همه دست اندرکاران برپائی جنگ در سوریه بود که متاسفانه رهبر جمهوری اسلامی به جای تمرکز روی این شکست و دفاع از حضور نظامی واحدهای سپاه قدس در کنار ارتش سوریه و جلوگیری از تبدیل شدن سوریه به لیبی دوم و عراق سوم، دهان به توهین به انگلستان و مقامات آن کشور گشود. رسانه های غربی نیز بلافاصله همین توهین و عبارات نزدیک به فحاشی را برجسته کردند و اصل مسئله، یعنی شکست در سوریه و سهم سپاه قدس و جمهوری اسلامی در دفاع از تمامیت ارضی سوریه و دولت آن کشور را به حاشیه بردند. این در حالی است که باید برعکس آن عمل می شد. یعنی دلیل اجلاس بحرین و تجمع در برابر کنسولگری جمهوری اسلامی در استانبول بعنوان نقطه ضعف ناشی از شکست در سوریه تحلیل منطقی و به دور از هرگونه توهین و فحاشی می شد.

چرا منطق و تحلیل و قانون جای خود را در جمهوری اسلامی به توهین و فحاشی و اتهام و اعدام میدهد؟..... ادامه

------------------------------------------

کشتار  67 در گفتگو با احمد منتظری
 

------------------------------------------

یک گفتگوی سیاسی

مناسبات آلمان و امریکا در زمان ترامپ

اسپوتنیک – ترجمه رضا نافعی

 

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیوجدید
19 سال 
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  

راه توده

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

با آدرس ای میل زیر

 می توانید با ما تماس بگیرید
rahetudeh100@gmail.com

آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany
 

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است