راه توده

شماره589 پنجشنبه 5 اسفند 1395

هدایت اله حاتمی

اسماعیل ذوالقدر

دکتر هما هوشمندراد

ایراندخت ابراهیمی

برخی بررسی ها....- احسان طبری (45)

ایلغار مغول ها

تهاجم اعراب را کامل کرد

در هر خیزش تاریخی که ملت ایران تهاجم خارجی را دفع کرده و بار دیگر روی پای خود ایستاده، تهاجمی دیگر و خونین تر بر ایران آغاز شده و چرخ تاریخ را در کشور ما به عقب رانده است. چنین است نتایج حمله اعراب به ایران، جان سختی یک ملت برای دفاع از خود، دوران شکوفائی فرهنگ و فلسفه و علم در  ایران و سپس حمله و ایلغار مغول ها و بازگرداندن چرخ تاریخ به عقب. آنچه را اسکندر با ایران کرد، اعراب و سپس مغول ها تکرار کردند. اگر نبود روحیه عمق ملی در ایران، هر کدام از این تهاجم ها کافی بود تا برای همیشه دفتر ایران بسته شود.


37 سال

پس از انقلاب

به آنچه گذشته

عمیق ترنگاه کنیم

--------------------

کوره راهها

به شاهراه

آشتی ملی

نمی رسد!

 

--------------------

بحث انحطاط

و عقب ماندگی

با سلطه اقتصاد

تجاری همراه است

دکتر سروش سهرابی

--------------------

خشت اول

با تغییر کدام

اصل قانون اساسی

کج گذاشته شد؟

--------------------

"حسن قزلچی"

انقلاب قربانی نگرفت

ج. اسلامی قربانی گرفت!

--------------------

سرمقاله راه توده 589

چه کسانی مخالف اتحاد راهبردی

میان روسیه و ایران  هستند؟

ارکستری همآهنگ، یا با تمرین قبلی و یا با تقلید از روی دست تمرین کرده های کهنه کار، در هفته های اخیر علیه مناسبات راهبردی روسیه و ایران به صدا در آمده است. این ارکستر به ظاهر ساز "ملی" می زند و خود را نگران عدم وفای به عهد روسیه نشان میدهد، اما در پشت این دلسوزی اهداف دیگری پنهان است. اهدافی که در بطن آن خود باختگی در برابر امریکا و اروپا نهفته است. شماری سایت و نشریه گاه منتصب به اصلاح طلبان و گاه منتصب به اصولگرایان در داخل کشور و همین تعداد نیز در خارج از کشور دست در دست هم این ارکستر را به صدا در آورده اند. ما در آغاز جنگ سوریه، درجریان حمله ناتو به لیبی، در جریان قیام افسران مصر برای جمع کردن دولت اخوان المسلمین، درجریان فعالیت های اتمی ایران و آزمایش های موشکی، درجریان جنگ 33 روزه لبنان و در بزنگاه های مختلف دیگری شاهد به صدا در آمدن این ارکستر بوده ایم. هر کس و هر جریان سیاسی مختار است نظر خود را در تمام این زمینه ها داشته باشد، به آن شرط که اجازه بدهد مخالفان نیز نظر خود را بگویند.

1- در پشت این باصطلاح دلسوزی ملی، در درجه اول مخالفت با جمهوری اسلامی قرار دارد. این مخالفان تصور می کنند با داشتن رابطه راهبردی (استراتژیک) با روسیه، موقعیت جمهوری اسلامی و شخص آقای خامنه ای تثبیت و تقویت می شود و بخش مهمی از انگیزه آنها در همین مسئله نهفته است. این درحالی است اگر رابطه راهبردی با یک کشورخارجی می توانست حکومتی را تثبیت کند، رابطه راهبردی شاه و امریکا و غرب آن رژیم را تثبیت کرده بود. دست از این ساده اندیشی ها باید شست. امر بقاء و یا مرگ هر حکومت و رژیمی، امری داخلی است و آن نیروئی که این سرنوشت را تعیین می کند نیرو و خواست و اراده مردم یک کشور و رسیدن تضادهای میان مردم و حکومت به نقطه اوج و انفجار است. بنابراین، هر کس می تواند مخالف جمهوری اسلامی باشد، اما این مخالفت نباید ما را به آن ورطه ای بیاندازد که تصور کنیم با حمله نظامی به ایران، با جنگ داخلی درایران و یا هر رویداد و حادثه خارجی دیگر ما به هدف سرنگونی نزدیک می شویم و به آن دست پیدا می کنیم. این اوج نا بخردی و نداشتن یک سیاست ملی و میهن دوستانه است.

- حوادث خارجی پیوسته در کمین ایران است. چنانکه در سوریه بعنوان خاکریز رسیدن به ایران شاهد آن بودیم. درجهانی که بسرعت دسته بندی های نوین شکل می گیرد و تضاد ها و تقابل های منافع اروپا و امریکا در حال شکل گیری است و جهان در نوع خود به دوران پیش از جنگ دوم جهانی نزدیک می شود، طبیعی است که ایران نیز باید متحدانی داشته باشد. همچنان که آن متحدان نیازمند اتحاد و نزدیکی به ایران هستند. اتحاد، مثلا میان ایران با پاکستان آن اتحاد مورد نظر در شرایط ویژه جهان کنونی نیست. ما به متحدانی نیازمندیم که خود در تضاد و تقابل با اروپا و امریکا بوده و تضمین کننده استقلال ایران و جلوگیری از تهاجم نظامی به ایران باشند.

در اینجاست که اتحاد به روسیه و چین و پیمان های اقتصادی و تجاری با این دو کشور و کشورهای اقماری این پیمان ها و اتحادها مانند "پیمان شانکای" و... مطرح است. ما به متحدانی نیازمندیم که قدرت نظامی ایران را تقویت کنند و این تقویت قدرت نظامی هیچ ارتباطی به امر مبارزه مردم ایران در داخل کشور برای تغییر حکومت ندارد. این دومی امری است داخلی و اولی امری است خارجی. ضمن آن که هیچ ایرانی میهن دوستی نباید مخالف قدرت نظامی ایران باشد با هر گونه سیاست های تبلیغاتی- نظامی مخرب و تهدید آمیز رهبری جمهوری اسلامی نیز نباید سر سازش داشت. مردم ایران نیازمند سیاست "عسس بیا منو بگیر" نیستند.... ادامه

------------------------------------------------------

چرچیل در پارلمان انگلستان:

استالین روسیه گاوآهن را تحویل گرفت

روسیه اتمی را تحویل داد!

------------------------------------------------------

افغانستان

28 سال پس از

خروج ارتش شوروی

ترجمه - آزاده اسفندیاری

جدال مالیاتی در ایران

از انقلاب مشروطه

تا به امروز!

"مناسبات ارضی..." علی گلاوِیژ ( 39)

-------------------------------------------------

مراسم یاد بود

 دکتر ایرج ناظمی

"رضا نافعی"

-------------------------------------------------

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------

 

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیوجدید
19 سال 
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  

راه توده

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

با آدرس ای میل زیر

 می توانید با ما تماس بگیرید
rahetudeh100@gmail.com

 

آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است

آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است