سال 1350 سال جشن های شاهنشاهی است و شاه که موقعیت داخلی و جهانی خود را تثبیت شده و استوار میدانست، مضحک ترین نمایش را بالای قبر کوروش برپا کرد و خود را شاه بیدار اعلام کرد. همزمان با این احساس اقتدار، اعدام و زندان، برخوردهای مسلحانه و ترور جریان داشت که مانند کوبیدن مشت بر دیوار اختناق بود. اخبار این اعدام ها و کشتارها بی اشاره به نام سازمان های چریکی اسلامی و غیر اسلامی در مطبوعات منتشر می شد. رژیم آنها را خرابکارانی معرفی می کرد که در برخورد مسلحانه کشته شدند. فضای بشدت بسته سیاسی میوه درختی بود که با خون آب داده می شد.

مرور تاریخ ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب 57 بخش 61

سال 1350، میخ باید

بر کله آهنین شاه فرو می رفت

توده راه

شماره 922- چهارشنبه 23 اسفند 1402


انوشیروان ابراهیمی

ایراندخت ابراهیمیفیسبوک
آرشیو
 راه توده

فیسبوک
راه توده

با تلگرام
راه توده
همراه شوید


اعدام های سیاسی

و جشن های

2500 ساله

---------------

جنگ های صلیبی

هیچگاه

به پایان نرسید

دکتر سروش سهرابی

---------------

چین بر سر دو راهی

ثبات سیاسی

و ثبات مالی

رابرت برنر نشریه "نیو لفت ریوو"

ترجمه- فروزنده فرزاد

---------------

زایش دشوار

آرمانشهر

 سوسیالیسم

در قرن 21

گفتگوی یونگه ولت

با «کلاوس یورگن گوپفرت»

ترجمه ـ عسگر داوودی

---------------

راه ابریشم نوین – بخش چهل و پنجم

که این آخرین بخش نیز هست

هدف چین

تا سال 2050 

کشوری سوسیالیست پیشرفته و نیرومند

برگردان: م. مهرجو

--------------------

راه توده 31 مین سال انتشار خود را پشت سر گذاشت. این نشریه با همین نام پیش از یورش اول به حزب توده ایران، در سال 1361 با تصویب هیات  سیاسی حزب توده ایران، بعنوان نشریه خارج از کشور حزب توده ایران تصویب و راه اندازی شد و در تمام این سالها با همت طرفداران مشی توده ای انتشار یافته است. با همین پشتوانه از سوی شورای سردبیری و همه همکاران راه توده سال نو 1403 را به مردم و بویژه خوانندگان خود تبریک گفته و برای همگان آرزوی تندرستی و برای ایران، تحولی را آرزو داریم که در جهت حفظ و تکامل آرمان های استقلال طلبانه، آزادیخواهانه و عدالت طلبانه انقلاب 57 باشد.

-------------------------------------------------------------------

سرمقاله 922

تضاد و تناقض در دو سیاست

داخلی و خارجی جمهوری اسلامی

حکومت و جامعه ایران به عرصه انبوه تناقض ها و ناسازی ها تبدیل شده است. پیش از هرچیز تناقض حکومت در عرصه سیاست خارجی و داخلی. هر اندازه که حکومت، جهان را به درستی درک کرده، ظرفیت ها و خطرهای آن را به درستی ارزیابی کرده، برای استفاده از فرصت ها یا رویارویی با خطرها گام های نسبتا روشن و دقیقی برداشته ... برعکس در زمینه سیاست داخلی ناکارامدترین، خطرناک ترین و گاه غیرملی ترین سیاست ها و برنامه ها را در پیش گرفته است. سیاست های شعاری حمایت از بخش خصوصی بدون تفکیک، خصوصی سازی، کوچک کردن دولت، سرک نکشیدن به حساب های صاحبان هولدینگ ها، دادن یارانه حتی به سرمایه داران و میلیاردرها، باز گذاشتن دست تجار و بازرگانان، ایجاد بانک های خصوصی و اجازه دادن به آنها به خلق پول و خالی کردن جیب مردم و پرداخت ضرر و زیان آنها از بودجه عمومی، جلوگیری از افزایش دستمزدها متناسب با تورم برخلاف قانون که یکی از عوامل عمده نارضایتی و مهاجرت از کشور است، سیاست های نادرست مالیاتی، دادن معادن و منابع عمومی و سرنوشت ارز و درآمد ملی به گروه بندی ها و هلدینگ های انحصاری سرمایه داران خصوصی و شبه دولتی و ... بخشی از این سیاست ها و برنامه هاست. .. ادامه

-------------------------------------------------------------------

سال 1934 مصاحبه "هربرت ولز" با استالین

برای باز سازی جهان باید قدرت داشت!

روزنامه سویتسکایا راسیا- ترجمه آزاده اسفندیاری

-------------------------------------------------------------------

به یاد اکبر باغبان

که گلهای زیادی را

در خراسان پرورش داد

در روزهای آغازین سال 98 اکبر باغبان یکی از برجسته ترین کادرهای حزب توده ایران که کوله باری از رنج و زندان و مقاومت را حمل می کرد، زندگی را بدرود گفت. رفیق باغبان مسئول تشکیلات خراسان حزب توده ایران پس از انقلاب 57 بود و در بین دو یورش اول ودوم جمهوری اسلامی به حزب توده ایران دستگیر شد و رفت زیر شکنجه های هولناک. اگر نبود و نداشت تجربه زندان ها و بازجوئی های دوران مهاجرت اتحاد شوروی را قطعا جان سالم از زندان اوین بدر نمی برد. او زندان و تبعید در سیبری را گذرانده بود و پس از در گذشت استالین از او نیز اعاده اعتبار و از زندان آزاد شد. سالها گوینده رادیو تاجیکستان بود و در سالهای پس از آزادی از زندان جمهوری اسلامی محور استوار ادامه مشی و سیاست توده ای درخراسان.

-------------------------------------------------------------------

بخش پنجم

جنگ یا مذاکره

کدامیک سرنوشت

اوکراین را

معلوم می کند؟

"اومانیته-دیمیتری مینین"
ترجمه و تدوین- آذرنگ

---------------

مقاله الکساندر دوگین

مفسر برجسته روس

روسیه باید

خود را همه جانبه

آماده جنگ کند

ریا نووستی-  ترجمه نعمت بوستانی

---------------

نشست خبری وزیر خارجه چین

اتحاد ناگسستنی

چین و روسیه

اومانیته- ترجمه جعفر پویا

---------------

"دمیتری نفدوف"

ازبکستان زیر فشار

امریکا برای دوری

از بازار روسیه

بنیاد فرهنگ استراتژیک

ترجمه- کیوان خسروی

--------------- زنان 

آرشیو راه توده

بایگانی
راه توده چاپی از شماره 1 تا 127
(1373 - 1378)

بایگانی
راه توده اینترنتی از شماره اول


 جستجو
مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

با آدرس ای میل زیر
می توانید با ما تماس بگیرید

rahetudeh100@gmail.com