بازگشت

ـ سخنرانی میرجعفرپیشه وری درباره تاسیس فرقه(حزب) دمکرات آذربایجان

ـ 21 آذر آذربایجان و آذربایجانی جنایات را فراموش نکردند

ـ 21 آذر در تقویم جنبش های ملی و انقلابی ایران

ـ به مناسبت قیام مردم آذربایجان در 21 آذر 1324

ـ تابستان داغ سیاسی در تهران به نیمه رسیده

ـ علیرغم تفاهم دولت با حکومت آذربایجان، شاه و ژنرال هایش در تدارک حمله به آذربایجان اند

ـ مصاحبه خبرنگار فرانسوی با قاضی محمد، کردهای ایران خواهان آزادی خودمختاری و انتخابات آزاد هستند

ـ دفاع قوام السلطنه از پیشه وری، خطر حمله به آذربایجان روز به روز نزدیکتر می شود

ـ شکست مذاکرات پیشه وری - قوام السلطنه

ـ روزهای داغ خبری در تهران و آذربایجان ایران

ـ عهدنامه تاریخی میان دو حکومت ملی آذربایجان و کردستان

ـ دو خط تفاهم یا تقابل میان حکومت مرکزی با حکومت خودمختار آذربایجان

 

 

                                                                                                      بازگشت