راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

راه ابریشم نوین – بخش بیست و هفتم

رفاه و پیشرفت

مسلمانان اویغور

برگردان: م. مهرجو

  

استان شین جیانگ (2)

دروازه ای رو به جاده ابریشم نوین

 

بدین گونه، اردوگاه‌های بازآموزیی کانون های مبارزه با بنیادگرایی که از سوی برخی ایراد گرفته می شوند، آغاز به کار کردند، ولی این اردوگاه ها در سال 2019 بسته شدند. از این رو گفتگودرباره"زندانی کردن همه مردم یک اقلیت قومی ـ مذهبی" که گستردگی آن شاید پس از هولوکاست بی همتااست، آنگونه که دکتر آدریان زنز می گوید، پایه و بنیان درستی ندارد.

ما از کارزارمبارزه با ترور ایالات متحده در افغانستان و عراق می دانیم که حقوق بشر در اردوگاه هایی مانند "گوانتانامو"،" ابوغریب" و "بگرام"زیر پای نهاده شده و با زندانیان بدرفتاری شده است. نمی توان رد کرد که پدیده های همسانیدر کانونهای مبارزه با بنیاد گرایی در شین جیانگ رخ داده است. ولی این رخدادها را شاهدی بر اینکه اینها را ذاتی سیستم چین و بخشی از سیاست های دولت این کشور بدانیم، کاری شرم آور و نفرت پراکنی بی پشتوانه است.

دروغ دیگر، پیشگیری اجباری از باروری و عقیم سازی اویغورها است. در دهه گذشته، جمعیت اویغورها با نرخ بالاتر از میانگین 20 درصد افزایش داشته است. اما پس از پایان سیاست تک فرزندی در چین و برداشته شدن امتیازهای اقلیت های قومی، که اویغورها را نیز در بر می گرفت، اکنون نیزهمان سیاست همگانی درباره اویغورها بکار برده می شود و ابزارهای پیشگیری از بارداری بگونه ای رایگان در دسترس همگان است و افزایش جمعیت اویغور نیزاز سال 2019 افزایش کمتری را نشان می دهد.

داستان سرایی درباره این پدیده طبیعی جمعیتی و سیاسی کردن آن، کاری خنده دار و بدور از هرگونه کارشناسی است.

برخی با اشاره به کشتزارهای پنبه و "سپاه ساخت و سازها" در استان شین جیانگ، ازبه بیگاری  گرفتن اویغورها درآنجا سخن می رانند، در حالی که این سازمان شبه نظامی با نام "سپاه تولید و ساخت وساز شین جیانگ"  برای بیابان زدایی  و پیشگیری از پیشرفت و گسترش بیابان در سال 1954 در استان خود مختار شین جیانگ و منطقه اویغورها پایه گذاری شد.

همانگونه که پژوهش های"دانشگاه ژولیوس-ماکسیمیلیان در وورتسبورگ"  نشان می دهد، سربازان فراری از خدمت، محکومان و زندانیان آزاد شده با آزادی مشروط در آنجا دستگیر شده اند. می توان چنین برداشت کرد که محکومان وسربازان فراری در استان شین جیانگ اویغورها داوطلبانه کار نمی‌کردند وبا زور به کار وادار می شده اند.

"سپاه تولید و ساخت وساز شین جیانگ" در گذر زمان به بنگاهی فرا رویید که ده ها هزار نفرکارگر و کارمند داشت و اکنون نیز دارای ساختار اداری ویژه خود است وبسیاری از کارهای دولتی مانند تیمارهای بهداشتی و آموزشی را در استان "شین جیانگ" انجام می دهد. دولت "شین جیانگ"در کارهای این بنگاه کمتر دخالت می کند و گفته های مدیران شرکت های آلمانی هم که در آنجا کار می کنند، گواه بر آن است که هیچگونه مدرکی یافت نشده است که نشان بدهد که  مردم اویغور، به زور به کار واداشته می شوند.

در رسانه ها، هیچ گزارشی درباره صنعتی شدن استان شین جیانگ و بالا رفتن سطح زندگی مردم اویغور و یا تلاش های دولت چین برای ایجاد شغل و رهانیدن مردم از چنگال تنگدستی داده نمی شود و یا بسیار کم درباره آنها گفته می شود. البته گاهی  بایستی که دگرگونی هایی در روش های زندگی پیشین مردم به سود رفاه همگانی انجام شود و پیشرفت جامعه گاهی با آسیب های کناری و به زیان آیین های سنتی همراه است.

پرسشی که پیش می آید این است که آیااستان شین جیانگ از پیشرفت کشور جا مانده است، آیاآگاهانه این استان  در سطح پایین تری نگه داشته می شود؟

هرچند این استان از دیدگاه زمین شناسی، سنگی و سخت است، اکنون  دارای بزرگراه های هشت خطه و راه آهن برقی تندرو شده است که این استان را به دیگر شهرهای چین و یا به ایستگاه های مرزی پیوند می دهد. همه روستاهای این استان دارای برق و اینترنت پر سرعت جی4 و جی5 هستند.

پیشرفت اقتصادی استان در دهه گذشته 7.2 درصد بالاتر از میانگین کشوری بوده است. با اینهمه، برای زدودن  شکاف های اجتماعی،  پیشرفت های صنعتی دراین منطقه بیشتر دربخش شمالی به چشم می خورد. این منطقه بر روی هم 1.6 میلیون کیلومتر مربع (تقریباً پنج برابر آلمان) مساحت دارد و دولت مرکزی چین برنامه هایی را برای زدودن  شکاف های اجتماعی، اشتغالزایی، آموزش و افزایش رفاه شهروندان این استان به پیش می برد که گاهی نیز با فشار همراه است.

در دوره سیزدهمین برنامه پنج ساله (2015 ـ 2020)، دولت در استان"شین جیانگ" 4.1 تریلیونیوان (نزدیک به 640 میلیارد دلار) در دارایی هایپایدار،زیربناهای حمل و نقل و زیرساخت های شهری سرمایه گذاری کرد. در طی پنج سال در این استان 30.000 کیلومتر جاده و 1530 کیلومتر راه آهن و 22 فرودگاه ساخته شده است. مرکز استان، ارومکی، از دیدگاه اقتصادی از دیگرشهرهای آسیایمیانه پیشی گرفته وتولید ناخالص داخلی سرانه آن به 13.721 دلار رسید که بسیار بیش از "آلماتی"، بزرگترین شهر قزاقستان است.

بازرگانی نیز در سال 2021 ازسال 2020  بسیار پیشی گرفت و گزارش های گمرک نشان دهنده  افزایش 33 درصدی صادرات و 14 درصدی واردات است. از سال 2016، دراین استان 1.4 میلیون شغل تازه آفریده شده است.

با پیشرفت صنعت های بومی و صنعتی شدن کشاورزی، بویژه در کشت و فرآوری پنبه (80 درصد پنبه چین از این استان بدست می آید)، جایگاه ملی این استان در چین نیز بالاتر رفته است.

همچنین در تولید انرژی پاک، پایدارو سازگار با محیط زیست نیز این استان گام های بلندی برداشته است. برای نمونه می توان از ایستگاه های خورشیدی در بیابان "تاکلامکان" و ایستگاه های بادی در منطقه "تاریم" نام برد.

استان شینجیانگ دروازه راه ابریشم نوین و گلوگاه و چشم اسفندیار  آن است. جایی است که همه چین در برابر شما پدیدار می شود و هنگامی که قطارها و کامیون ها ازرفت و آمد بازمی ایستند، همه فرایندها لنگ می شوند. در سال 2020، بر رویهم 9679 قطار "اوراسیا اکسپرس" از منطقه خودمختار اویغورشینجیانگ در شمال غربی چینگذشتند و رکورد تازه ای بر جای گذاشتند.

از این روی نیازهای امنیتی نیز در این استان افزایش یافته است. این یک راز پنهان نیست که چین چندین دشمن  سیاسی و هماورد اقتصادی دارد که می خواهند به این کشور آسیب برسانند. پس از فروکش کردن رویدادهای "تبت" و آرام شدن "هنگ کنگ"، اویغورها و "ستم خیالی" که بر آنها می رود، دستاویز رویارویی با چین شد و در این راستا نیز بسیاری از تبعیدیان چینی نیز از سوی غرب بکار گماشته شدند.

استان شینجیانگ اکنونیککانون اقتصادی و سیاسی با جایگاهی ملی وجهانی  شده است. راه های حمل و نقل بهینه و مردمیآموزش دیده، به بنگاه های صنعتیبرای رفتن به این منطقه انگیزه می دهد. بازیگران جهانی مانند فولکس واگن و زیمنس در آنجا کار می کنند و تسلا در دسامبر 2021 خبر داد که می خواهد در آنجا یک کانون پژوهشی را پایه گذاری کند.

دولت چین با راهبردی دوگانه در برابر جنگ اقتصادی و تبلیغی غرب به رویارویی برخاسته است. از یکسو همه تلاش خود را برای رفاه و بهبود زندگی اجتماعی اویغورها دراین استان خود مختار به کار می گیرد و از سوی دیگر با بنیانگذاری بنگاه ها و کارخانه های گوناگون، زمینه را برای آمدن و جایگیری دیگر قوم ها به این استان فراهم می کند. افزون بر این، دولت پیوسته هرگونه جنبش جدایی خواهی و تروریستی را پیگیری و سرکوب می کند. از سال 2016 تاکنون شبکه ای فشرده برای پایش شهروندان و ساماندهی همه پهنه های زندگی اجتماعی ساماندهی شده است

می توان گفت که در همه جاده های شهر ها و روستاها، ایستگاه بازرسی به چشم می خورد . پلیس در شهرها گشت زنی می کند. در پنج سال گذشته هیچگونه کنش تروریستی رخ نداده است. تنگدستی و نیازمندی در سراسر استان ریشه کن شده است. آموزش همگانی دبستانی و راهنمایی یعنی تا کلاس نهم اجباری است. همه دختران بدون اجبار به پوشیدن روسری، می توانند در دبیرستان و دانشگاه تا آنجا که بخواهند، درس بخوانند. پیمان هایی با بنگاه هایی در استان های "گوانگ دونگ"  و "ژجیانگ"  برای داد وستد ابزارهای تولید و آموزش و همچنین برای آموزش و جابجایی دوسویه کارآموزان و کارگران بسته شده است.

در آغاز سال 2022، فرماندار پیشین استان "گوانگدونگ"، "ما شینگرویی" ، به فرمانداری شینجیانگگمارده شد. سیاست های اقتصادی و اجتماعی او در استان گوانگدونگ  در دلتای رودخانه مروارید بازده بسیار خوبی ببار آورد ونام نیکی از او در میان مردم آن دیار برجای نهاد. منطقه ویژه اقتصادی پر آوازه جهانی "شنژن" از دستاوردهای اوست. می توان امید داشت که پس ازکامیابی در مبارزه با تروریسم و گسترش زیربناهای اقتصادی در استان شین جیانگ، اکنون گام های بلندتری برای پیشرفتهای اقتصادی این استان برداشته شود.

 

لینکهای شماره های گذشته:

 

1 https://www.rahetudeh.com/rahetude/2023/april/875/tarjome.html

 

2 https://www.rahetudeh.com/rahetude/2023/april/876/chin.html

 

3 https://www.rahetudeh.com/rahetude/2023/april/877/chin.html

 

4 https://www.rahetudeh.com/rahetude/2023/may/878/chin.html

 

5 https://www.rahetudeh.com/rahetude/2023/may/879/tarjome%20chin.htm

 

6 https://www.rahetudeh.com/rahetude/2023/may/880/tarjome%20chin.htm

 

7 https://www.rahetudeh.com/rahetude/2023/may/881/tarjome%20chin.htm

 

8 https://www.rahetudeh.com/rahetude/2023/may/882/tarjome.html

 

9 https://www.rahetudeh.com/rahetude/2023/may/883/tarjome%20chin.htm

 

10 https://www.rahetudeh.com/rahetude/2023/jon/884/tarjome.html

 

11 https://www.rahetudeh.com/rahetude/2023/jon/885/tarjome%20chin.html

 

12 https://ww.rahetudeh.com/rahetude/2023/jon/886/tarjomeh.html

 

13 https://www.rahetudeh.com/rahetude/2023/jolay/887/tarjomechin.html

 

14 https://www.rahetudeh.com/rahetude/2023/jolay/888/chin.html

 

15 https://www.rahetudeh.com/rahetude/2023/jolay/889/chin.html

 

16 - https://www.rahetudeh.com/rahetude/2023/jolay/890/chin.html

 

 17 - https://www.rahetudeh.com/rahetude/2023/ogost/891/chin.html

 

18 - https://www.rahetudeh.com/rahetude/2023/ogost/892/chin.html

 

19 - https://www.rahetudeh.com/rahetude/2023/ogost/893/chin.html

 

20 - https://www.rahetudeh.com/rahetude/2023/ogost/894/chin.html

 

21 - https://www.rahetudeh.com/rahetude/2023/ogost/895/chin.html

 

22 - https://www.rahetudeh.com/rahetude/2023/septamr/896/chin.html

 

23 - https://www.rahetudeh.com/rahetude/2023/septamr/898/chin.html

 

24 - https://www.rahetudeh.com/rahetude/2023/septamr/899/chin.html

 

25 - https://www.rahetudeh.com/rahetude/2023/oktobr/990/chin.html

 

26 - https://www.rahetudeh.com/rahetude/2023/oktobr/901/chin.html

 

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده شماره 902  -   3 آبان 1402                                اشتراک گذاری:

بازگشت