بازگشت

- آنچه سایت بی بی سی منتشر کرده و آن را می توان بدعتی مثبت دانست

 

- این بیداد قضایی در جمهوری اسلامی از دل قتل عام 67 بیرون آمد

 

- قتل عام زندانیان سیاسی ـ خونی که از تن انقلاب رفت!

 

- یادی از 10 شمع خاموش!

 

- با آرزوهای بزرگ بر خاک افتادند!

 

- عاملین قتل عام زندانیان سیاسی را به مردم معرفی کنید!

 

- جنون کشتار، در روزهای قتل عام زندانیان سیاسی!

 

 

 

                                                                                                بازگشت