بازگشت

 

 

واقعیت ها و استراتـژی

نوشته " ژاك شامبز" ترجمه و تدوین "ن. کیانی" برای راه توده

 

 

آنچه در پی می‌آید پیشگفتار و فصل نخست از كتاب "واقعیت‌ها و استراتژی" نوشته "ژاك شامبز" عضو رهبری حزب كمونیست فرانسه است. این كتاب به بررسی و جمع بندی تجربیات، دیدگاه‌ها و سیاست‌های این حزب در دهه‌ های اخیر اختصاص دارد. با این حال بسیاری از مباحث این كتاب از چارچوب خاص یك حزب و یك كشور فراتر می‌ رود و می ‌تواند برای مبارزان سوسیالیسم در دیگر كشورها نیز حاوی نكاتی ارزنده باشد. بخش‌ هایی از این كتاب قبلا، بصورت خلاصه در نشریه راه توده منتشر شده‌ است و اكنون متن كامل آن بتدریج ترجمه و بر روی سایت اینترنتی راه توده قرار خواهد گرفت.

 

                                                                                                                                                                                  بازگشت

 

 

بخش هفتم ـ وحدت کمونیستی دیگر به مفهوم یکسان اندیشی نیست

بخش ششم ـ سرمایه داری و کمونیسم، دو مشی و متحدان آن در برابر هم قرار دارند

بخش پنجم ـ گوش به فرمان! مرزهای قرمز در نظام سرمایه داری

بخش چهارم ـ سوسیالیسم ممکن، پایان دوران مستبدین ولو "روشن بین" آنها

بخش سوم ـ سوسیالیسم خودگردان بله، سوسیالیسم پیش ساخته نه

بخش دوم ـ بشریت در چهارراه تاریخ

بخش اول ـ سوسیالیسم خودگردان ضرورتی که اتحاد شوروی از آن غافل ماند