راه توده

شماره 229   دوشنبه 19 مرداد ماه 1388

پرفسور آگاهی

علی گلاویژ

داوود نوروزی

انوشیروان ابراهیمی

ابوتراب باقرزاده

راه توده 219
"محمد امینی" ها سخنگوی کدام جریان سیاسی اند؟
فرصت است یا ضد فرصت؟
دو نگاه به قانون اساسی ج. اسلامی

قانون اساسی نیست که به مردم آزادی می‌دهد که تصور کنیم بدون تغییر یا اصلاح آن آزادی امکان ندارد. برعکس، این مردم هستند که پس از بدست آوردن آزادی‌هایشان، در چارچوب همان وضعیت و همان قانون اساسی موجود، امکان تغییر قانون اساسی را بوجود می‌آورند. بنابراین اصولا در مرحله نخست باید برای تغییر وضعیت موجود مبارزه کرد نه برای تغییر قانون اساسی. تکیه بر قانون اساسی یکی از مهمترین عناصر و تکیه گاه‌ها برای تغییر وضعیت است.

اسماعیل ذوالقدر


نگاهی به شعار جمهوری ایرانی
بحث واقعی بر سر
جمهوری اسلامی علیه
جمهوری اسلامی است

راه توده 218
60 روز پیش از انتخابات چه گفتیم
محتوای متفاوت
"اصلاحات 88"
و دوم خرداد 76

راه توده 220
با گوش‌های تیز
و چشمان باز
انتخابات را دیدند؟

در چه شرایطی و امکاناتی
انتخابات ریاست جمهوری برگزار ‌شد!


راه توده 222
تردید در حمایت از موسوی
 به سود احمدی نژاد است
درانتخابات شاهد
 حوادث غیرمترقبه
خواهیم بود؟


راه توده 223
سایت‌های چپ نمائی
که از دو مقاله آنها
یکی‌علیه موسوی بود


راه توده 216

توده های مردم
هرگز بی مغز نبودند
عده ای قدرت درک
آنها را ندارند!

نگاهی به نظرات و مباحثی که بعنوان نظرات چپ،
پیش از انتخابات در سایت های اینترنتی منتشر شد
فراموش نکنیم و نکنند
که پیش از انتخابات چه گفتند!

تا بازگشت مسئولین فنی سایت راه توده از مرخصی سالانه و قرار گرفتن قطار راه توده روی ریل همیشگی و منظم خود، علاوه بر سرمقاله هائی که دراین مدت و به ضرورت حوادث روز منتشر کرده ایم، دستی نیز به سر و روی آرشیو یکسال گذشته راه توده کشیده ایم. بویژه مطالبی که در باره انتخابات اخیر ریاست جمهوری، از بهمن ماه و اسفند ماه سال گذشته نوشتیم. مطالبی که وقتی امروز یکبار دیگر خودمان هم آن را مرور می کنیم و آنها را با رویدادهای پس از کودتای انتخاباتی 22 خرداد مقایسه می کنیم بر ضرورت پایداری بر مشی همیشگی توده ای استوار تر می شویم. همین مشی اجازه انحراف از بینش سیاسی منطبق با شرایط جامعه را به ما نداد. در همین ارتباط مقالاتی را مرور کردیم که در پاسخ به مدعیان پیش از انتخابات و منتقدان میرحسین موسوی در هفته های پیش از برگزاری انتخابات بودند. در این زمینه نیز مشی توده ای رو سفید در صحنه باقی مانده است. از جمله این مقالات تفسیری که بر محور ضرورت شرکت در انتخابات و حمایت قاطع از میرحسین موسوی نوشته شده، مقاله ایست در باره ضرورت دفاع از قانون اساسی و  همچنین مقاله ای درباره چپ های بختیار زده. بهانه نگارش مقاله اول مطالبی بود که آقائی بنام "امینی" در سایت اخبار روز نوشته و منتشر کرده بود و مقاله دوم، نگاهی بود به نقش توده ها در جنبش های اجتماعی که بهانه آن نیز مطالبی بود که آقای جواد طالعی در سایت "شهروند" کانادا منتشر کرده بود.

ما یقین داشتیم که پس از انتخابات، چه موسوی برنده آن شود و چه احمدی نژاد علیه موسوی و نتیجه انتخابات کودتا کند، طرح کنندگان این نوع بحث ها، ابتدا مدتی سکوت می کنند و سپس آهسته آهسته دوباره به صحنه باز می گردند و البته این بار نه از درهای بسته شده، بلکه از پنجره ها. به همین دلیل قصد داریم این مقالات و موضع گیری ها را هم یکبار خودمان مرور کنیم و هم آنها را باز انتشار دهیم تا خوانندگان راه توده و منتشر کنندگان و نویسندگان و هم اندیشان آن نظرات خیال نکنند باران آمده و همه ترک های پشت بام به هم جوش خورده و دیگر احتمال چکه نیست. دیروز، پاسخ به این مباحث جسارتی را طلب می کرد که جز با اتکاء به مشی تقریبا 70 ساله حزب توده ایران ممکن نبود. ما سوار بر این یال کوه جلو رفتیم.

مقالات برگزیده را در این شماره راه توده می خوانید.

 


آقایان گفتند و نوشتند که نقش بی بی سی
 در انقلاب 57 موهبت الهی بود

نقش بی بی سی
در سال 57 خوب بود
اما نقش بی سی سی
در جنبش سبز بد است؟

" تیمسار قره باغی سه چیز از ژنرال هویزر درخواست می کرد:
الف ) امام را مجبور کند اعلامیه کمتری بین مردم منتشر کند.
ب ) امام خمینی سفر خود را به ایران به تعویق بیاندازد.
ج ) رادیو بی بی سی را ساکت کند.  .... ادامه

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است
آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است