سیاوش کسرایی

جنبش نیمه جان "بیداری"
نباید در مهاجرت بی جان شود!

مهدی کروبی در آخرین بیانیه ای که در پاسخ به احمد جنتی منتشر کرد، بدرستی نوشت که حکومت – برخلاف تصور کسانی که فکر می کنند از بعداز انتخابات 22 خرداد مردم دیگر انتخابات را بوسیده و کنار گذاشته اند- همچنان از برگزاری یک انتخابات وحشت دارد. همین مضمون را آقای محسن کدیور نیز می گوید و اضافه می کند که انتخابات شوراها را به همین دلیل عقب انداختند. بنابراین کسانی که خواب فروکش جنبش سبز و خوانده شدن فاتحه انتخابات و شروع دوباره بحث های فلج کننده عمدتا مهاجرتی را – سکولار و لاییک و ...-  را می بینند، به همانجائی بازگشته اند که در سال 1375 – یعنی 14 سال پیش- بودند!

رحمان هاتفی

راه توده

شماره 277     دوشنبه 11 مرداد ماه 1389

وارطان سالاخانیان

هوشنگ ناظمی

مرتضی کیوان

اسماعیل ذوالقدر


خواندن راه توده

از طریق گوگل ریدر

--------------------

یک بنیاد تحقیقاتی منتشر كرد
نام یکصد تن
از رهبران و کادرهای
حزب توده ایران
در لیست اعدام 67

در لیست پرشمار، اعدام شدگانی که وابستگی سازمانی آنها تشخیص داده نشده، توده ای ها را شناسائی کرده و مشخصات آنها را دراختیار راه توده قرار دهید تا در اختیار بنیاد مذکور قرار دهیم و لیست یکصدنفره را کامل کنیم.

----------------
پرسش و پاسخ 8 اسفند 58
ماجراجوئی های
چپ روانه
در آغاز
بنای ج. اسلامی

از رویدادهای فراموش نشدنی و خونین سال اول بنای جمهوری اسلامی، رویدادهای ترکمن صحرا و گنبد بود. ماجراجوئی های گروه های چپ رو، که تصور کرده بودند در ایران انقلاب سوسیالیستی شده و درنده خوئی ارتجاع مذهبی که متحد طبقاتی آن سرمایه داری بزرگ تجاری (بازار) بود، هر دو دست به دست هم داده و حوادث خونین ترکمن صحرا را بوجود آوردند.
امروز وقتی حکومت در باره آن حوادث بالای منبر می رود، چنان یکسویه سخن می گوید که می تواند گمراهی نسل جدید ایران را که در آن سالها اساسا پا به دنیا نگذاشته بود بدنبال آورد و از اینسو، یعنی از سوی حادثه سازان چپ رو آن حوادث نیز، چنان از محق بودن خود سخن می گویند که گوئی هیچ سهمی در آن خونی که ریخته شد نداشته اند.

--------------------

آقای گنجی گذشته را
یا نخوانده و یا فراموش کرده
انقلاب فرهنگی
با "جیغ و داد"
احمدی نژاد شروع شد

--------------------

سرداران کودتاچی
در گرداب خشم مردم
دست و پا می زنند
آذرفریتاش

--------------------

میوه خونینی که حاکمیت
می خواهد از درخت جنگ بچیند!

آنچه در چند سال گذشته به آن بهای لازم داده نشد و از کنار آن به غفلت عبور شد، سیاستی نظامی بود که با روی کار آوردن احمدی نژاد، به آن چهره علنی بخشیدند. این سیاست که از اعلام پیروزی احمدی نژاد در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری، راه توده روی ضرورت افشای آن و آگاهی مردم از سرانجام آن – به شهادت سرمقاله های 5 سال گذشته راه توده- تاکید کرد، اکنون با کوله باری از بحران اقتصادی و سیاسی می رود تا به فاجعه ای بنام حمله به ایران و آغاز جنگی ختم شود که بی تردید ضرباتی تاریخی و جبران ناپذیر به ایران وارد خواهد آورد.

درباره سیاستی که ما اکنون به لحظه جنگی آن رسیده ایم، نظرات متفاوت و متضادی وجود دارد. از جمله این اندیشه که «حاکمیت برای سرپوش گذاشتن روی بحرانی که با آن دست به گریبان است، تبلیغ خطر حمله به ایران را خود ساخته و خود به آن دامنه می بخشد!»

آیا واقعا چنین است؟ و خطری که وجود دارد صرفا یک جنگ تبلیغاتی است که خود حاکمیت راه انداخته؟

ما این نظر را قبول نداریم و با تاکید هم قبول نداریم. اما اگر صورت مسئله به نوع دیگری طرح شود نه تنها با آن موافقیم؛ بلکه معتقدیم حوادث 5 سال گذشته و بویژه کودتای 22 خرداد و رویدادهای پس از آن همگی اجزای این صورت مسئله هستند:آنها که امروز در حاکمیت و قدرت هستند و آنها که در پشت صحنه تئوری پردازان و هدایت کنندگان واقعی سیاست نظامی هستند؛ از پس 30 سال تجربه و بلکه 32 سال تجربه امروز سرگرم سنگر بندی در اطراف قلعه حکومت خود هستند.
با صراحت بیشتری می خواهیم بگویم؛ که طراحان و حتی مجریان یورش به حزب توده ایران، قتل عام زندانیان سیاسی، برکناری آیت الله منتظری از جانشنی آیت الله خمینی، مدال کودتای 22 خرداد را بر سینه دارند و تدوین سیاست نظامی و تحمیل آن به مردم و کشور حاصل دامه توطئه آنهاست و از دل حمله نظامی به ایران نیز بر این تصورند که میخ آخر را بر تابوت انقلاب 57 کوبیده و حاکمیتی بی بازگشت و مورد قبول و حمایت امریکا و اروپا را برقرار خواهند کرد. ... ادامه

---------------------------------------------------------------------

مناسباتی که با مردم ایران است
نه با این و یا آن رئیس جمهور!

پیرامون مناسبات کشورهای دارای دولت های مترقی در امریکا لاتین با ایران و جمهوری اسلامی، ما بارها نوشته ایم که این مناسبات مربوط به این یا آن رئیس جمهور نیست و بدلیل تحمیلی بودن احمدی نژاد به مردم ایران، نمی توان و نباید سمت گیری دمکراتیک و مردم کشورهائی مانند ونزوئلا و بولیوی و یا برزیل و نیکاراگوئه ... را ندیده گرفته و رهبران آنها را درکنار احمدی نژاد فرض کرد. آنها سیاست مستقل خود را در چارچوب منافع خویش پیش می برند و با جمهوری اسلامی نیز در همین چارچوب مناسبات دارند. این مناسبات نیز مربوط به دوران احمدی نژاد نیست، در دوران محمد خاتمی همین مناسبات بسیار صمیمانه تر بین کوبا، ونزوئلا و ... برقرار بود. مناسبات گرم چاوز با خاتمی در ونزوئلا و یا استقبال پرشور کاسترو از سید حسن خمینی در هاوانا و... همگی دلائلی است بر آنچه ما می گوئیم. همانها که در زمان خاتمی مناسبات با ونزئلا و کوبا را در همین کیهان شریعتمداری توی بوق ضد تبلیغ می کردند، حالا همین مناسبات با احمدی نژاد را برای جلب توجه مردم ایران و درتلاش برای کسب مشروعیت دولتی که مردم آن را قبول ندارد و کودتائی می دانند در بوق می کنند.

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است