ف.م. جوانشیر

15 سال پیش راه توده درباره شکاف در جبهه راست چه گفت!
آزادی های سیاسی
پیش شرط یک انتخابات آزاد است

خواست "انتخابات آزاد"، که اکنون در جنبش سبز مطرح است و رهبران این جنبش نیز آن را از جمله خواست های مردم در بیانیه های خود مطرح کنند، آیا به مفهوم انتخاباتی آزاد برای برانداری است؟ آیا انتخاباتی که معنای آن براندازی نباشد، اما گامی درجهت گشودن فضای سیاسی کشور و حرکت به سوی انتخاباتی که هدف آن براندازی نظام نیست اما در جهت برچیدن سفره فاجعه حاکم است را نمی توان "انتخابات آزاد" در جمهوری اسلامی تلقی کرد؟ اگر دیگ انتخابات آزاد بار گذاشته شود، اما "سر" ما در آن نجوشد، چنین انتخاباتی آزاد نیست و نباید در آن شرکت کرد؟ 

منوچهر بهزادی

راه توده

شماره 271     دوشنبه 24 خرداد ماه 1389

ابوالحسن خاطب

فرزاد دادگر

حسین قلمبر

فریبرز صالحی


خواندن راه توده

از طریق گوگل ریدر

----------------

پرسش و پاسخ 15 خرداد 1361
زیر چادر شعار
"مرگ بر بی حجاب"
غول ارتجاع و خیانت
به انقلاب 57 خوابیده بود

--------------------

نتیجه عامل از یک مثال خاص
معدن روی "انگوران"
مطابق کدام سیاست
مصادره نظامی شد؟
هدایت احمدی

--------------------

درک تاریخی
ضرورت اتحاد
پس از سه دهه
در جمهوری اسلامی

--------------------

سه اتحاد تاریخی
در شناسنامه سیاسی
حزب توده ایران
ف.م. جوانشیر

--------------------

روستاهای روسیه
دو دهه پس از
فروپاشی شوروی

ترجمه بهروز بکتاشی

فرصت مانور و فرار از حلقه
محاصره را نباید به حاکمیت داد

بحث ما، با آنهائی نیست که از ابتدای انقلاب و در تمام 31 سال گذشته نتوانسته اند نقش مذهب و روحانیت در جنبش های اجتماعی ایران و در انقلاب 57 را درک کنند و عمدتا در اسارت واکنش های احساسی و عملکردهای مذهبی حکومت باقی مانده اند. روی سخن با آنهائی است که مردان و زنان صحنه عمل در داخل کشورند. آنها که بدرستی اعتقاد دارند از تن روحانیت و تن سپاه باید نیرو کند و به تن جنبش وصل کرد و گام به گام به خاکریز جبهه کودتا نزدیک شد و آن را فتح کرد.
با این نگاه است که ما تاکتیک و مانور لغو راهپیمائی 22 خرداد در آستانه این سالگرد را تائید می کنیم. زیرا با شلیک توپ "درخواست راهپیمائی" حاکمیت دست و پای خود را، پس از یکسال رجز خوانی درباره خاتمه به زعم خویش "فتنه" گُم کرد و لشگر کشی به خیابان های تهران عملا نشان داد که خود می دانند لشگر سبز در چه وسعتی آماده فرصت برای ظهور و حضور خیابانی است. از یکسو روحیه در هم کوبیده شده حاکمیت را به نمایش گذاشت و از سوی دیگر فرصت مانور را از حاکمیت گرفت.
حاکمیتی که زیر فشار حوادث 14 خرداد – سالگرد در گذشت آیت الله خمینی- بر سر مقبره اوست و تمام زمینه چینی هایش برای یک مانور نیرو در آن مراسم نقش بر آب شد و رویدادهای آن روز زلزله ای بود که سقف خانه اش بر اثر آن چند شکاف دیگر برداشت، نباید فرصت می یافت تا روی حوادث سالگرد 22 خرداد مانور کند. درعین حال که لشگر کشی خیابانی اش، عملا اعتراف به شکست تمام پیروزی های ادعائی اش برای سرکوب و خاتمه جنبش بود.   
     ادامه

------------------------------------

کنفرانس مشترک مارکسیست ها و کشیش ها در آلمان
سقوط خدایان
از آسمان ها
و ظهور خدای سرمایه
در روی زمین
روزنامه چپگرای «یونگه ولت»
نوشته «اتو مایر» کشیش کلیسای اوانگلیش شهر مونستر آلمان
ترجمه عسگر داوودی

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است