گیتی مقدم

تشکیل "جبهه آزادی"
سنگر استوار جنبش سبز است

بازگشت آزادی ها به جامعه، همان نیاز و خواستی است که 15 سال پیش راه توده در یک تحلیل واقع بینانه از اوضاع کشور ارائه داد. شرط نخست تشکیل یک حکومت وحدت ملی و تشکیل یک جبهه وسیع که نه تنها از میان معتقدان به اصل ولایت فقیه، نه تنها معتقدان به لیبرالیسم اقتصادی، نه تنها از میان اصولگرایان معتدل، بلکه حتی از میان نظامیان و سپاهیان نیز می گذرد جبهه آزادی است. هر کس که کمترین ظرفیتی برای پذیرش آزادی ها در جامعه را داشته باشد باید جذب شود و در چارچوب اتحاد قرار گیرد تا بتوان راه جنبش سبز را گشود.

فاطمه مدرسی فردین

راه توده

شماره 269     دوشنبه 10 خرداد ماه 1389

شاهرخ جهانگیری

غلامرضا خاصعی

داود نوروزی

به آذین


خواندن راه توده

از طریق گوگل ریدر

----------------

باز انتشار گزیده پرسش و پاسخ ها
سرانجام جدال
31 ساله علیه اصول
مترقی قانون اساسی

--------------------

دیپلماسی پر قدرت
"حراج نفت ایران"
در دولت احمدی نژاد
آذرفریتاش

--------------------

غارت همه سویه
منابع ایران
و جیب مردم

--------------------

اوکرائین
پیش بسوی حاکمیت
دولتی تابع
خواست و اراده مردم
"پترسیموننکو" دبيرحزب کمونيست اوکرايين
ترجمه آزاده اسفندیاری

نظام برخاسته از "منویات"
سرنوشت پیشینیان را خواهد داشت

در 5 سال گذشته، بویژه در یکسال گذشته، تقریبا در تمام سخنرانی نظامی ها، مصاحبه مطبوعاتی مقامات، نطق های پیش از دستور و هنگام دستور مجلس، نماز جمعه ها و حتی مکاتبات رسمی تاکید بر "منویات مقام معظم" جانشین قانون شده است. دست های پنهانی که همیشه در پشت صحنه عمل می کنند اما حاصل عمل آنها پیشانی حکومت هاست، گام به گام نظام "منویات" را جانشین جمهوری و قانون اساسی و انقلاب کردند.     ادامه

-------------------------------------------------

سمینار احزاب کمونیستی و چپ جهان در بلژیک
درود انقلابی بر مردم
و حزب کمونیست یونان
سایت حزب کمونیست روسیه فدراتیو
ترجمه بهروز بکتاشی

-------------------------------------------------

اگر قیام مردم یونان "فتنه" است
قیام مردم ایران نیز "فتنه" نام دارد
فرماندهان سپاه
نگران آینده خویش
یاآینده ج. اسلامی؟
 سایت حزب کمونیست کارگری روسیه
تلخيص و ترجمه کيوان خسروی

نامه ای از ایران
جمع کردن
سفره انقلاب 57
و انتقام از مردم
یک استراتژی است

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است