ف. م. جوانشیر

طشت کودتای 22 خرداد
در سال 1376 به بام انگلیس برده شد

هر کس در باره ماهیت کودتای 22 خرداد و سمت گیری آن به سود انگلیس و امریکا تردید دارد، متن مذاکرات معاون وقت وزارت خارجه انگلیس "نیک براون" را با "محمد جواد لاریجانی" معاون وقت قوه قضائیه چند بار و با دقت مرور کند. لغو اصل 44 قانون اساسی و پذیرش لیبرالیسم تمام و کمال اقتصادی و کودتا علیه نتیجه انتخابات و پر کردن زندان ها از آرمان خواهان مذهبی انقلاب 57، همگی در مذاکرات سال 1376 لاریجانی و نیک برآون انگلیسی مطرح شده بود. در فاصله 1376- 1388 آنچه در آن مذاکرات مطرح شده بود، بصورت طرح منسجمی در آمد که لازمه اجرای آن کودتای 22 خرداد بود.

منوچهر بهزادی

راه توده

شماره 290     دوشنبه 10 آبان  1389

 

دکتراحمد دانش

پرفسور آگاهی

دکترمحمد بهرامی

تقی کی منش


مرور پرسش و پاسخ ها
و تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی

حزب الله با شعار
"بنی صدر
 کمونیست را خفه کن"

وارد صحنه شد!

--------------------

بخش سوم
1400 سال
نقش اجتماعی
فقه اسلامی درایران
دکتر سروش سهرابی

نقش مذهب از همان ابتدای استقرار واقعی آن در ایران نقشی پیچیده و متضاد بود. قواعد فقه که در واقع بیانگر مناسبات منظم یک جامعه فئودالی است در شرایط وجود زیاده روی‌های پادشاهان ایرانی و حکام نظامی چون غزنوی و در تمام دوران بعدی تا دوران مغول نقشی مثبت داشت.

--------------------

در امریکا و ایران
حوادث بزرگ
در تدارک است
باید هوشیار بود!
افسانه نگاهی

--------------------

عادل المهدی
رقیب کهنه کار
نوری المالکی درعراق
آذرفریتاش

دیدار در مینسک
جزیره ای سوسیالیستی
درقلب اتحاد شوروی فرو پاشیده

نبرد "که بر که"
در پیچ تند و تاریخی جنبش سبز

نبرد طبقاتی برای دستیابی به حقوق انسانی و اجتماعی، کهن ترین نبرد انسان از آغاز شکل گیری جوامع بشری است. این نبرد، همچنان و در همه کشورهای جهان جریان دارد و در گذرگاه‌های تند به اشکال مختلف و حاد خود را نشان میدهد. نام این گذرگاه‌ها، پیچ‌های انقلابی است، اما این بدان معنا نیست که بر سر هر تند پیچی یک انقلاب خونین روی خواهد داد و در پی هر جنبشی که متاثر از این نبرد است، باید درانتظار ویرانی و از نو، سازندگی بود. ... ادامه

-------------------------------------------------------------------

فیلم مستندی که اجازه نمایش نیافته!
اگر چه در زندانم
اما خوشحالم که درایرانم

در سالهای پایانی عمر زنده یاد مریم فیروز، فیلم مستندی از زندگی و خاطرات او تهیه شد با نام "دختر فرمانفرما". این فیلم را "محمد حسن دامن زن" تهیه کرد، اما اجازه نمایش عمومی پیدا نکرد. این فیلم از خانه ای (میدان سنائی) که مریم فیروز در آن زندگی می کرد آغاز می شود و تا پای قله دماوند ادامه پیدا می کند. یعنی فیلمبردار و گروهی که با وی هستند، با اتومبیل به همراه مریم فیروز از خانه وی می روند تا منطقه ای که قله دماوند را از آنجا به آسانی می توان دید. ... ادامه

 


حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است
آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است