حیدر عمواوغلی

مهندس بازرگان
آن که بود، نه آن که ادعا می شود

دوران کوتاه نخست وزیری مهندس بازرگان سرشار از تناقضات، خود محوری ها، رقابت ها و تقابل هائی است که از دل انقلاب زود به پیروزی رسیده سال 57 بیرون آمد. بسیاری از آنها که بازرگان را می ستایند، در واقع می خواهند بازگردند به پیش از انقلاب و بختیار را ستایش کنند. آن لیبرالیسمی که ما با آن مخالف بودیم، نه مخالفت با آزادی های لیبرالی – که بازرگان به هیچ وجه در چارچوب آن عمل نکرد- بلکه ستیز با ارتجاع بود. اشتباه ما این بود که از سال 1360 می باید مقابله با ارتجاع مذهبی را جانشین مقابله با لیبرالیسم ارتجاعی می کردیم.

سلیمان میرزا اسکندری

راه توده

شماره 339     دوشنبه 9  آبان ماه 1390

فریبرز صالحی

ابوالحسن خاطیب

سعید آذرنگ

فرزاد دادگر


جهان اسلام
تازه با بدعت‌هایتاریخی
آقای‌خمینی آشنامی‌شود!

برای ادامه و دفاع از شهامت های فقهی و حکومتی که آیت الله خمینی از خود به یادگار گذاشت، شخصیتی مردمی تر و مقتدرتر و با اعتماد به نفس تر از آقای خامنه ای لازم بود. شخصیتی که مرعوب و دنباله رو ارتجاع مذهبی نشود. امروز وقتی "راشد غنوشی" برنده انتخابات تونس، همان سخنی را درباره اجتهاد در اسلام و حکومت اسلامی میگوید که آقای خمینی گفته بود و در دوران آقای خامنه ای پایمال شد، جز این نمی توان گفت که جهان اسلام 33 سال پس از آقای خمینی، می خواهد از خواب بیدار شود. همینگونه است تفسیر واقعی از "ولایت مطلقه فقیه" که آقای خمینی آن را "ولایت مردم" و "اجتهاد مردم" تعریف کرد و آقای خامنه ای استبداد فردی. ارتجاع مذهبی برای آقای خامنه ای به دلیل نفی آنچه آقای خمینی گفته بود، پشت سر او جمع شد و مجلس خبرگان، شورای نگهبان، قوه قضائیه، مجلس، قوه مجریه و نهادهای نظامی و دانشگاهی و فرهنگی را توانست قبضه کند.

--------------------

آقای خامنه ای
از اپوزیسیون
جمهوری اسلامی
جلو زده است

---------------------------------

ج. اسلامی
الگو نیست
بلکه "لولو"ست!

--------------------

معنای شادی
از قتل قذافی
در ایران چیست؟

-----------------------------

میز گرد بحران
در بروکسل
آذرفریتاش

------------------------

 جنبش کارگری و کمونیستی در ایران
عبدالصمد کامبخش- 5
3 مرحله
دردوران فعالیت
حزب کمونیست ایران

توضیح: راه توده این هفته، هم بدلیل تعطیل عید قربان و هم نقص فنی موقتی که در سرور سایت پیش آمده بود منتشر نشد. این نقص بر طرف شده و شماره بعدی راه توده دوشنبه ای که در پیش است منتشر می شود


با شعار صلح و آشتی ملی
مانع بازی با سرنوشت ایران شویم

بازی بزرگ با سرنوشت ایران، می رود تا ختم بازی با سرانجام انقلاب بهمن 57 را کامل کند. این ممکن نشد، مگر با خیانت به آرمان های واقعی آن انقلاب. خیانتی که با سرکوب آزادی ها، یورش به احزاب و مقابله خونین با طرفداران آن انقلاب آغاز شد و تهی ساختن تمام نهادهای برآمده از انقلاب 57 از ماهیت واقعی آنها را دنبال داشت. از مجلس تا سپاه پاسداران که اولی شد مجلس بیت رهبری و دومی ماشین سرکوب رهبر.
بازی بزرگی که اکنون می رود تا با سرانجام انقلاب 57 همزاد شود، غرق کردن ایران در جنگی است که حاکمیت پر تضاد و تنش جمهوری اسلامی، آن را یک بازی سیاسی موقت تلقی کرده است. قدرت‌های بزرگ جهانی که در راس آنها امریکا قرار دارد نیز، خود را آماده تکه پاره کردن ایران کرده و می‌کنند.
این تصوری خام است که امریکا چون دچار بحران اقتصادی و سیاسی است، درعراق و افغانستان - به زعم آنها- شکست خورده و متحدان اروپائی آن نیز گرفتار همین بحران‌اند، توان زورآزمائی با جمهوری اسلامی را ندارند. و از آن خام تر این تصور است، که از اقدام نظامی کوتاه مدت آنها که به شکست فوری شان خواهد انجامید، می توان برای حل مسئله قدرت در داخل جمهوری استفاده کرد. این دیگر، تاریخی‌ترین توهم و اشتباهی است که حاکمیت دچار آن شده است. این اشتباه تاریخی را، تصور اشتباه آمیز دیگری می تواند کامل کند. این تصور که سرمایه داری نظامی – پولی به آسانی صحنه جهانی را ترک خواهد کرد. این درحالی است که به شهادت تاریخ و بویژه دو جنگ جهانی و بدنبال آن "جنگ سرد" آنها به قیمت میلیون ها قربانی و بزرگترین فاجعه اتمی خواهند کوشید سلطه خویش بر جهان را حفظ کنند. تصورات خامی که رهبران نظامی و غیر نظامی کنونی جمهوری اسلامی بدان دچار شده اند، همان بازی خطرناکی است که در بالا به آن اشاره شد.
امروز نه دعوت امپریالیسم جهانی به جنگ و زورآزمائی، بلکه جلوگیری از بهره گیری آن از جنگ و زورآزمائی نظامی – اتمی مترقی ترین و موثرترین سلاح مقابله با آنهاست. با این سلاح، می توان فرصت‌های مانور را از آنها گرفت و به رشد تضادهای اجتماعی در خود آن کشورها کمک کرد. این سیاست در ارتباط با اوضاع بحرانی ایران نیز صادق است. یعنی نباید اجازه داد حاکمیت کنونی برای فرار از بحران همه جانبه و از جمله بحران مشروعیتی که گریبانش را گرفته، با برافروختن یک جنگ و یا زمینه سازی برای حمله نظامی به ایران، از این بحران – حتی بطور موقت- خود را نجات بدهد. بنابراین، جنگ و سیاست جنگی، چه از جانب قدرت های امپریالیستی جهان و چه از جانب حاکمیت کودتائی جمهوری اسلامی، اکنون راه حل گریز آنها از بحران است، همچنان که مخالفت با جنگ و جنگ افروزی در خدمت جنبش اجتماعی چه در ایران و چه در کشورهای بزرگ سرمایه داری است.
همانگونه که بارها، در سالهای اخیر- بویژه از ابتدای روی کارآمدن احمدی نژاد- در راه توده نوشته ایم، گروهی که به رهبری آقای خامنه‌ای سکان قدرت استبدادی را دراختیار گرفته‌اند، بر یک سیاست نظامی تکیه کرده‌اند. در اساس، احمدی نژاد نیز برای همین هدف بر سر کار آورده شد و کودتای 22 خرداد نیز برای ادامه همین سیاست صورت گرفت. زمانی که میرحسین موسوی در یکی از سخنرانی‌های انتخاباتی خود در خوزستان گفت که فعالیت اتمی ایران نباید جنبه نظامی به خود بگیرد و سپاه نیز نباید حاکمیت را دراختیار داشته باشد، با صراحتی تاریخی، به همین مسئله، یعنی سیاست جنگی حاکم و ضرورت مقابله و تغییر آن اشاره کرد.
و باز، همانگونه که بارها در راه توده طرح شده، دست هائی در درون حاکمیت جمهوری اسلامی به ادامه سیاست جنگی کمک می کنند، که حداقل می توان به سلامت انگیزه‌های آنها شک کرد و بیش از آن، به احتمال وابستگی و ماموریت‌های جهانی آنها اندیشید. همین دست‌ها، طی سال‌ها، چنان رهبر جمهوری اسلامی را توانسته‌اند متوهم کنند که او اکنون چند سالی است تصور می‌کند رهبری جهان اسلام، بلکه جهان سوم را برعهده دارد و سپاه پاسداران، از ارتش دوران هخامنشی قوی تر است! ... ادامه

--------------------------------------------------------------


گفتگو با دبیر اول «حزب کار میهنی و دموکراتیک تونس»
بحران از
مرزهای لیبی
وارد تونس شده
ترجمه عسگرداوودی

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------
 زنان 
--------
 سایت ها
--------
 تماس با  راه توده

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است