مرتضی کیوان

چهره های درخشان- مریم فیروز
سرگرد وکیلی و مرتضی کیوان
سرایندگان سرود زندگی و آزادی

سرگرد وکیلی را یک بار دیدم. شبی ما را دعوت کرد که با او و زن جوانش باشیم. از گذشته او تا اندازه شنیده بودم و می‌دانستم که این افسر جوان که دارای استعداد و هوش سرشاری است، در برابر راه ترقی و پیشرفت در ارتش، راه پر از دردسر حزب توده ایران را انتخاب کرد.(سرگرد وکیلی عضو رهبری سازمان نظامی حزب توده ایران بود که بعد از کودتای 28 مرداد اعدام شد.)

مرتضی کیوان را هرگز ندیدم و بدبختانه نشناختم. او افسر نبود. او جوانی بود شاعر و نویسنده، که سراینده زندگی و زیبائی هایش بود و از همین رو دلباخته آزادی بود و آن را برای مردم ایران آرزو می‌کرد. (کیوان نیز از قربانیان و اعدامیان توده ای پس از کودتای 28 مرداد است.)

سرگرد وکیلی

راه توده

شماره 377     دوشنبه 10 مهر ماه 1391

ابوتراب باقرزاده

ف. م. جوانشیر

فاطمه مدرسی

مریم فیروز


خطاب به نویسندگان نامه مردم
سنگ پرتاب نکنید
در خانه ای
شیشه‌ای نشسته اید!

------------------------------------

آشنائی با حزب
در زندان های شاه
اسفندیار صادق زاده

-----------------------------------

بمناسبت 71 مین
سالگرد تاسیس حزب توده ایران
غلبه "اتحاد"
بر فاجعه"تفرقه"

--------------------------------

لشگر سلم و تور
جمهوری اسلامی
دست خالی
از امریکا بازگشت
اومانیته- ترجمه و تدوین آذرفریتاش

--------------------

تهران
کانون اتحاد
علیه فا
شیسم
و آلمان هیتلری

--------------------

شکاف عمیق
طبقاتی میان
فقر و ثروت
در کشور آلمان
ترجمه عسگر داوودی

--------------------

جنایتکاران نباید به مرور زمان
فراموش شوند

--------------------

پیام های خوانندگان
پاسخ های راه توده

-------------------------------------

چپ روی
حزب توده ایران
در جنبش دهقانی
دهه 1330
تاریخ حزب.... عبدالصمد کامبخش

حکومت وحشت ملی
نمی تواند بانگ وحدت ملی بردارد!

ایران هفته پرحادثه ای را پشت سرگذاشت. از حضور پرهزینه و بی نتیجه احمدی نژاد و لشکر همراهیانش در سازمان ملل متحد، تا بازداشت,و احضار فرزندان هاشمی رفسنجانی. از جهش قیمت دلار و خالی شدن خزانه دولت تا ادامه اعتراضات و اعتصابات و انتشار طومارهای چند ده هزار امضایی کارگران در اعتراض به وضع معیشت و کار و بیکاری خود، از صریح تر شدن لحن هشدارگونه رفسنجانی در دیدارهایش تا تلاش محمد خاتمی برای گشودن فضای سیاسی و تا اخبار مربوط به وحشت و بیم سران سپاه و بیت رهبری از هرنوع احتمال عقب نشینی دربرابر مردم.
همه این حوادث که روزبروز نیز روند آن شتابی بیشتر می گیرد تنها یک چیز را نشان می دهد: سیاست جنگی حکومت و همه برنامه های اقتصادی و اجتماعی که در این چارچوب تنظیم شده تماما به بن بست رسیده است. این بن بست تنها ناشی از ماهیت جاه طلبانه و غیرواقع بینانه این سیاست نبود و نیست، بلکه بیشتر ناشی از آنست که از همان ابتدا سیاست جنگی در چارچوب منافع ملی تنظیم نشد، بلکه بر مبنای حفظ قدرت در دست یک اقلیت تنظیم شد. سیاست جنگی برای این تنظیم شد یا در طول زمان وسیله ای شد برای آنکه این اقلیت بتواند بر منابع اقتصادی کشور چنگ اندازد و مخالفان خود را از صحنه سیاسی بیرون براند. ... ادامه


گزارش و خاطرات کنفرانس تهران- به قلم مترجم استالین
دیدار تاریخی
چرچیل، استالین، روزولت
در تهران


 

نظر کیانوری در باره مهدی پرتوی

---------------------------------------------------------------------------------------

 به فیسبوک

راه توده

بپیوندید

---------

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده

اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده

اینترنتی

--------
 زنان 
--------
 سایت ها
--------

 تماس با

 راه توده

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است