خاطرات "عزت شاهی" از بنیانگذاران کمیته های پس از انقلاب

کمیته های انقلاب

زایشگاه سپاه و نیروی انتظامی

آن نیروهای مذهبی-انقلابی اول انقلاب 57 که اکنون در گوشه زندان اوین نشسته اند و یا به حاشیه حکومت رانده شده اند، در آن سالهای اولیه پس از انقلاب در کدام سنگر خدمت کردند. صحبت از سالهای پیش از شروع جنگ ایران و عراق است. حتی پیش از اعلام قیام مسلحانه مجاهدین خلق و فاجعه ترور و انفجار و اعدام هائی که مسیر انقلاب ایران را، همراه و همزمان با حمله عراق به ایران به سوی دره مرگ انقلاب هدایت کرد. نسل امروز اگر نداند در آن سالها چه گذشت، هرگز نخواهد توانست اوضاع امروز کشور را تفسیر کند. همچنان که اگر نداند انقلاب برای چه هدفی شروع شد و چگونه به انحراف و انحطاط کشانده شد، نه تنها درک نمی کند بلکه قبول هم نمی کند که رضا شاه مخوف ترین دیکتاتوری را بر ایران حاکم کرد و مملکت را غارت کرد و محمد رضا شاه پا جای پای پدرش گذاشت. خاطرات عزت شاهی را با همین هدف برای شما ورق زده و بخش‌هائی از آن را نقل کرده‌ایم.

راه توده

شماره 436     پنج شنبه 14 آذر ماه 1392

آصف رزم دیده

صابر محمدزاده

م. ا. به آذین

سیاوش کسرایی


تحولات در ایران

این بار راه

عقب نشینی ندارد!

----------------------------------------

آنسوی چهره ای

که از رضا شاه

در اذهان ساخته شده

----------------------------------------

میخ را، با پُتک

بر تابوت  دوران

احمدی‌نژاد بکوبیم!

-----------------------------------

بحثی پیرامون حجاب اجباری

از داخل حکومت

و در خارج کشور

تحریف تاریخ

انقلاب جریان دارد

----------------------------------------

انتشار نامه ضد سرمایه داری "پاپ"

واتیکان

حساب خود را

از حاکمیت پول

و بورس جدا می کند؟

شیرین مرادی

----------------------------------------

انتشار

مانیفست پاپ

علیه سرمایه داری

----------------------------------------

اتحادیه اروپا

در امریکای لاتین

تسلیم چین می‌شود!

----------------------------------------

مرور تاریخ ایران

نظام سلطنتی

یا نظام جمهوری

بحث مهم مجلس

در سال 1302

----------------------------------------

جنجال

در اکرائین

چه هدفی را

دنبال می کند؟

عسگر داوودی

----------------------------------------

تراژدی قرن 20
در قرن 21
چگونه می خواهد
تکرار شود

ترجمه رضا نافعی

---------------------------------------

آیا "جمهوری نظامی"

سرانجام انقلاب 57 است؟

آقای خامنه‌ای اشتباهات بسیاری در طول رهبری خود در جمهوری اسلامی مرتکب شده است و آنچه امروز بنام جمهوری اسلامی در برابر مردم قرار دارد و در حقیقت روبروی مردم ایستاده است، محصول دوران رهبری ایشان است. مسئله تنها در محدوده 8 سال ریاست جمهوری احمدی نژاد خلاصه نمی‌شود، در کودتای ننگینی که در سال 1388 علیه نتیجه انتخابات انجام شده نیز محدود نمی‌شود. مسئله بسیار فراتر از اینهاست. این که خلق و خوی وی، نداشتن سابقه مذهبی و انقلابی و یک سلسله مسائل دیگر چقدر در این زمینه موثر بوده است، مهم هست، اما نه باندازه نتیجه‌ای که به بار آمده است. از جمله تبدیل نیروی نظامی کشور به پایگاه قدرت خویش که جز با تحمیل یک سیاست نظامی- امنیتی به بهانه فعالیت‌‌های اتمی بر کشور ممکن نمی‌شد. و اتفاقا یکی از مهم ترین چالش‌‌های موجود در جمهوری اسلامی همین نیروی نظامی است که اگر تا گذشته نزدیک پایگاه قدرت آقای خامنه‌ای بود، امروز این آقای خامنه ایست که تابع و پایگاه حکومتی سپاه و فرماندهان آنست. این واقعیت را هیچ نوع چاپلوسی و ادعای "ولایت پذیری" و ... فرماندهان سپاه نمی‌تواند پنهان کند. اگر تا دیروز آقای خامنه‌ای رهبر بود، امروز آنها بر رهبر، رهبری می‌کنند. و اکنون رسیده ایم به این سئوال بزرگ که اگر امشب یا فرداشب و یا چند هفته و چند ماه و یا حتی سالی دیگر آقای خامنه‌ای دیگر در قید حیات نباشد، این فرماندهان که همگی فربه شده و سکان اقتصاد آشکار و پنهان کشور را دراختیار دارند، با جای خالی "رهبری" چه خواهند کرد؟ معطل خواهند شد تا برایشان یک رهبر جدید انتخاب کنند؟ چه کسی انتخاب کند؟ مجلس خبرگان کنونی؟ این یک شوخی است! رهبری موروثی شده و "مجتبی" جانشین ایشان می‌شود؟ این هم شوخی است. صحبت "ولایت" و تبلیغ عظیمی است که درباره آن شده است. چنین قبا و عمامه‌ای برای سر مجتبی بسیار بزرگ و گشاد است و "موروثی و سلطنتی شدن ولایت" نیز با واکنش عظیم مردم و حتی روحانیون روبرست. این فرماندهان خود را و افکار خویش را آرمان‌‌های انقلاب میدانند و از نام "پاسداران انقلاب" بزرگترین بهره را تا حالا برده اند و در آینده نیز خواهند برد. درحالیکه نظر و حرف و آرمان آنها هیچ قرابتی با انقلاب و آرمان‌‌های آن ندارد.
این که چه دست‌‌های پنهانی در کنار آقای خامنه‌ای و درکنار فرماندهان سپاه و یا هر ارگان دیگری توانستند در سالهای گذشته خشت را چنان روی خشت بگذارند که به لحظه کنونی برسیم، خود یک مبحث مهم تحقیقاتی است. شیوه بت پرستی، تبدیل فرد به آرمان، کشاندن مجلس و مقامات قضائی و اجرائی کشور به آن عرصه‌ای که بدون نام "مقام معظم رهبری" هیچ طرح و سخنی را آغاز نکنند و طرح نکنند، سابقه سلطنتی و دیرینه در ایران دارد و انگلستان مهارت کافی در جا انداختن آن دارد. آقای خامنه‌ای این مسیر را طی کرده است. تمام امور را در دست خود متمرکز کرد و فرهنگ رهبر پرستی را به جای تابعیت از قانون در ارگان‌‌های نظامی و امنیتی جا انداخت. کاری که با رضا شاه کردند و با پسرش ادامه دادند. آقای خمینی آنقدر اتکاء به نفس داشت و آنقدر پایگاه مذهبی و مردمی داشت و آنقدر تجربه گذشته اواخر قاجاریه و دوران دو شاه پهلوی را داشت که در این دام نیفتد، اما صحنه‌ای که روبروی ما قرار دارد بوضوح نشان میدهد که آقای خامنه‌ای این ظرفیت را نداشت و با سر در این ورطه رفت. فردای پس از او، یک شورای نظامی قدرت را بدست خواهد گرفت؟
این مهم ترین سئوال روز است. و اگر پاسخ مثبت باشد، این نظامی‌‌ها یکنفرشان دیگری را قبول دارد؟ با قاطعیت می‌توان گفت که حتی یکنفرشان دیگری را قبول ندارد و خود را کمتر از بقیه نمی‌داند. چه در مرکز سپاه در تهران و چه در استان‌‌ها و حتی شهرستان ها. و نگرانی اصلی از اینجا بر می‌خیزد. این که فرماندهان برای رسیدن به قدرت برتر روبروی هم قرار گیرند و  ... ادامه


فراخوان چپ فرانسه علیه مالیات بیشتر از مردم
 
غارت مردم
 به سود سرمایه داران باید متوقف شود
 آذر فریتاش

--------------------------------------------------------------------------------

با بحران تایلند آشنا شوید
حکومت و قدرت دو گانه در تایلند
جعفر پویا

---------------------------------------

همه پرسی
کلید بحران اوکرائین است!

سایت حزب کمونیست روسیه و روزنامه پراودا
ترجمه و تدوین آزاده اسفندیاری

---------------------------------------

 به فیسبوک

راه توده

بپیوندید

---------

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  راه توده

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721

آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است