اگر آن دیگری
این یکی را کشته بود؟

دو ماهنامه "اندیشه پویا" در شماره خرداد و تیر 1392- ( صفحه 75) خود مقاله ای تحقیقی دارد از "محمد حسین خسروپناه"، درباره ترور سپهبد رزم آراء شوهر خواهر صادق هدایت. تروری که همچنان در پرده ابهام است. به این دلیل که فدائیان اسلام در این ترور مستقیما دست داشتند و بعدها در خاطرات "سید ضیاء" (طراح کودتای 1299 و روی کار آمدن رضاشاه) که به همت دکتر صدرالدین الهی منتشر شد، اشاره بی انکاری درباره نقش شاه در این ترور وجود دارد. مقاله نخست را جداگانه در همین شماره راه توده می خوانید و آنچه در ادامه این متن میخوانید، بخشی از خاطرات سید ضیاء است.

راه توده

شماره 426     پنج شنبه 4 مهر ماه 1390

شاهرخ جهانگیری

داود نوروزی

به آذین

غلامرضا خاضعی


از کتاب "پیر پرنیان اندیش"

(خاطرات "سایه")

عشق سربلند

به یاد

مرتضی کیوان

----------------------------------

دوتلویزیون امریکا و بی بی سی

بلند گوی چپ هائی نظیر نقره کار

نه مردم اوباش‌اند

و نه گوش جنبش

بدهکار شماست

دکتر سروش سهرابی

-----------------------------------

8 سال ویرانی

 داخلی و خارجی

روی دست مردم

 و روحانی است

-------------------------------

گفتگو با تاریخ- نورالدین کیانوری-3

کوشش تاریخی

کردها برای

خود مختاری

-------------------------------

نگاهی عمیق تر

به جنگ و نابودی

در کشور سوریه

آزاده اسفندیاری

با همفکری گیورگی پترویچ

 استاد تاریخ و عضو کمیته مرکزی

حزب کمونیست بلاروس.

-------------------------------

بنام دولت کوچک

حاکمیت مردم

بر اقتصاد کشور

از آنها سلب شده

-------------------------------

حداد عادل

در کوچه بن بست

انتخاب حکومتی

------------------------------------

بحران اقتصادی

در محدوده

اروپا و امریکا

باقی نمی ماند!

آذرفریتاش- با استفاده از نشریات فرانسه

آیا انتخابات 92

ج. اسلامی را از سقوط نجات داد؟

در میان استدلال ها و توجیهاتی که تحریم کنندگان انتخابات ریاست جمهوری 92 می کنند، گاه به نکاتی بر میخوریم که بسیار پایه ای و ریشه دار است و قطعا باید به آنها پرداخت. اهمیت این مسئله در آنست که این نکات، همان محورهای انحرافی است که در ابتدای پیروزی انقلاب 57 بخش قابل توجهی از چپ مذهبی و غیر مذهبی و حتی ملیون ایران را به کام خود کشید، موجب چپ روی ها، جنگ و ترور، تغییر مسیر انقلاب و اعدام ها و محاصره آزادی ها توسط حکومت و ... شد.
این یکی از استدلال هائی است که در باره انتخابات و قرار گرفتن سکان ریاست جمهوری بدست حسن روحانی می شود:
«نظام در بحران بود و برای فرار از بحران حسن روحانی را سر کار آورد. به محض فرو نشستن بحران اقتصادی و سیاسی و کاهش فشارهای خارجی، وضع به قبل از انتخابات باز خواهد گشت و روحانی را هم اگر همسوئی نکند، یا محاصره می کنند – چنان که خاتمی را کردند- و یا حتی کنارش می گذارند.»
این استدلال می خواهد بگوید:
1- به مرحله سقوط و تغییر نظام رسیده بودیم. (البته به کمک تحریم ها و احتمال حمله نظامی و جنگ داخلی درایران) و حیف شد که انتخابات به این نتیجه رسید و این سقوط عقب افتاد!
2- هیچ تغییری در جمهوری اسلامی ممکن و عملی نیست و بنابراین در انتخاباتش هم نباید شرکت کرد. چنان که نکردیم!
3- آنچه روی داده یک شعبده بازی کنترل شده توسط حکومت است و نباید فریب آن را خورد و در بازی شرکت کرد.
4- آنچه هم در همین مدت کوتاه پس از انتخابات، بعنوان تغییر سیاست های داخلی و خارجی نظام انجام شده پایدار نیست.
5- دراین حاکمیت، هیچ دسته بندی و لایه بندی و تفاوت نظر و دیدگاهی وجود ندارد و همه مثل هم اند!
این تقریبا همان نگاهی است که پس از انقلاب، بر بخشی از نیروهای سیاسی چپ و ملی (مذهبی و غیر مذهبی) حاکم بود و یا حاکم شد. این نگاه منکر نکات مهم زیر است:

1- هر تغییری در حاکمیت و سیاست ها، ناشی از فشار جنبش مردم و رشد و تکامل تضادهای اجتماعی است، نه میل و خواست حکومت ها.
2- آنچه تعیین کننده و تضمین کننده هر تحولی است، آگاهی مردم و حضور آنها در صحنه است. به همین دلیل کوشش هر نیروی سیاسی جدی، نه انکار نقش مردم و دعوت آنها به خانه نشینی و بهره نگرفتنشان از کم هزینه ترین وسیله (انتخابات) برای تغییرات و از سوی دیگر تائید قدرت قهار حاکمیت، بلکه تائید و تشویق و تقویت جنبش مردم برای تحمیل عقب نشینی بیشتر به حاکمیت است.
3- هنر هر حزب و سازمان و هر فرد سیاسی و حتی روشنفکر غیر فعال سیاسی، نه انکار آن چیزی است که مردم بدست آورده و به دندان نگرفتن گوشتی است که از تن حاکمیت کنده اند، بلکه تلاش در جهت تثبیت آن و برداشتن گام بعدی برای تعمیق دستآوردهاست. یعنی همان کاری که در ابتدای پیروزی انقلاب اگر سیاستی همگانی در جنبش چپ و ملی ایران بود، ای بسا سرنوشت جمهوری اسلامی آن نمی شد که امروز هست و رهبران آن به آن سرنوشتی دچار نمی شدند که اغلب شدند: ترور و حذف و حاشیه نشین و یا منحرف از مسیر انقلاب و تبدیل شدن به ضد انقلاب.
4- حتی حاکمیت خود اعتراف به دوگانگی و چندگانگی در حاکمیت دارد. ما نمی توانیم درک کنیم که چگونه یک حزب و سازمان سیاسی و یا حتی فرد غیر تشکیلاتی اما آگاه سیاسی می تواند منکر این لایه بندی در حاکمیت شود و آن اصطلاح خنده دار "کاست روحانیت" را بعنوان تعریف از حاکمیت جمهوری اسلامی دنبال کند! ... ادامه


ترور سپهبد

 رزم آراء

هدایت کننده

و مجری آن؟

محمد حسین خسروپناه

همسر رزم آرا پس از شنیدن خبر ترور


اخوان المسلمین

و مسلمانان جهادی

چرخ پنجم طرح

خاورمیانه بزرگ

روزنامه یونگه ولت- ترجمه عسگر داوودی

روزنامه چپ گرای «یونگه ولت» چاپ آلمان، خلاصه ای از تحلیل «خالد حداده» دبیر اول حزب کمونیست لبنان که در هفته نامه «عصرما» ارگان حزب کمونیست آلمان منتشر شده را منتشر کرده است. ترجمه این خلاصه چنین است ... ادامه

 به فیسبوک

راه توده

بپیوندید

---------

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  راه توده

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721

 

آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است