نقل از کتاب "ارتش تاریکی" نوشته "ب. کیا"

شاه سقوط کرد

به این دلائل مستندی که می خوانید

درباره انقلاب 57 و سقوط رژیم شاه دلائل پوچی که به خود گودل زدن می ماند، زیاد گفته شده و می شود. آنها که 34 سال است نمی خواهند بپذیرند چرا رژیم شاه سقوط کرد، حالا روی موج نارضائی مردم از حاکمیت جمهوری اسلامی سوار شده و آن رژیم را بهتر از این رژیم معرفی می کنند. کاری که در توجیه استبداد هولناک دوران رضاشاه می کنند. آنها نه می خواهند و نه می توانند بپذیرند که ایران یک دوران را پشت سر گذاشته است. دوران استبداد و تک گوئی و دیکتاتوری. همین واقعیت است که تاکنون به آقای خامنه ای اجازه نداده استبداد تثبیت شده دهه 1350 شاه و استبداد تثبیت شده 1310 تا 1320 رضا شاه را بتواند باز تولید کند. یک انقلاب عظیم پشتوانه و ذخیره آگاهی ملتی است که نه می خواهد و نه می گذارد یکبار دیگر زیر بار استبداد مطلقه برود، به آن تن داده و به خانه اش بازگردد. و دیدیم که در همین انتخابات 92 نیز درخانه نماند و فضای سیاسی کشور را دگرگون کرد. با این مقدمه، یکی از جالب ترین ارزیابی ها را از دوران استبداد محمدرضا شاه به نقل از کتاب "ارتش تاریکی" می خوانید.

راه توده

شماره 419     پنج شنبه 17 مرداد ماه 1392

کوچک شوشتری

وارطان سالاخانیان

محمد  رضا قدوه

علی علوی


یادداشتی هائی

از زندان دهه 60

آنها که تا پای جان

به راه حزب

و انقلاب رفتند

-----------------------------------

بازندگان

و تحریمی ها

کابینه

تعیین می کنند!

-----------------------------

تحولات اجتماعی

تحول فکری را

بدنبال می آورد

سروش سهرابی

--------------------------------

ابتکاری ملی

در دولت

دکتر روحانی

مهران همایون

--------------------------------------

مخالفت

 با اخوان المسلمین

درتونس و مصر

یکسان نیست

اومانیته دیمانش- آذر فریتاش

--------------------

کودکان

گوشت دم توپ

اخوان المسلمین

در کشو رمصر

ساویتسکایا راسیا

ترجمه  س. آشنا

---------------------------------

توازن وحشت

زیر سایه

23 هزار کلاهک اتمی

جعفر پویا

---------------------------------

نامه ها و پیام ها

و پاسخ های

 راه توده

آیا انتصاب محمد نهاوندیان به ریاست دفتر روحانی یک گام منفی است؟

ضرورت دقت بیشتر

به برگماری های روحانی

محمد نهاوندیان به سمت رییس دفتر رییس جمهوری منصوب شد. آقای محمد نهاوندیان از سال 1386 دبیرکل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است. این اتاق که نوعی اتحادیه سرمایه داران ایرانی را تشکیل می‌دهد تنها تشکل مدنی و کم  و بیش صنفی مجاز در جمهوری اسلامی است. همه تشکل‌‌های مدنی و صنفی دیگر در دوران احمدی نژاد یا مانند انجمن صنفی روزنامه نگاران تعطیل شده اند، یا مانند خانه سینما به دادگاه کشیده شده اند، یا مانند سندیکای شرکت واحد و نیشکر هفت تپه رهبران آن از کار بیکار شده و یا در زندان هستند، یا مانند کانون وکلا و نظام پزشکی استقلال آنها سلب شده است، یا مانند انجمن صنفی معلمان رهبر آن را با غل و زنجیر در بیمارستان اینسو و انسو می‌برند، یا مانند کانون مدافعان حقوق بشر رهبران آن زندانی و تبعید و خانه نشین و از حق وکالت محروم شده اند و ...
خلاصه این وضعیت همه نهادهای مدنی و صنفی در ایران در دوران احمدی نژاد است به استثنای اتاق بازرگانی. از رهبران این اتاق نه کسی زندانی شد، نه به تبعید رفت، نه از کار بیکار شد، نه اموالش مصادره گردید، نه از ثروتش کاسته شد، نه به حساب هایش رسیدگی شد که برعکس بخشی از وزار و وکلا و نمایندگان مجلس و روسای بانک‌‌های دولتی و بانک مرکزی و استانداران و فرمانداران در برابر اتاق بازرگانی جابجا می‌شدند و دستور و رهنمود می‌گرفتند.
با این اوصاف آیا پیام انتصاب رییس اتاق بازرگانی منفی است و به معنای آن است که در اقتصاد و سیاست ایران به همان پاشنه دوران احمدی نژاد خواهد چرخید؟
 به نظر ما نه و برعکس. . ... ادامه

------------------------------------------------------------------------

راه توده به این شماره خود افتخار می کند!

ما نمی دانیم کدام ایرانی بی انصافی این تصویر را ساخته و در فیسبوک منتشر کرده و بقول خودش راه توده را بدلیل پافشاری برای شرکت در انتخابات و پافشاری برای رای به حسن روحانی برای پیروزی در مرحله اول انتخابات 92 را در کنار کیهان شریعتمداری گذاشته است. دو عنوان کیهان و راه توده و مواضع کیهان شریعتمداری پس از پیروزی حسن روحانی که اکنون در ضدیت با کابینه او جنگ روانی را راه انداخته باندازه کافی گویای تفاوت هاست. اما چه می شود کرد؟ درک عده ای که ما نمی خواهیم قضاوت کنیم دارای کدام گرایش سیاسی هستند و قطعا از قبیله تحریم انتخابات همین است که می بینید.

-----------------------------------------------

جنگ و ترور

کودک و بزرگ در سوریه نمی شناسد

ساویتسکایا راسیا

ترجمه آزاده اسفندیاری

به فیسبوک

راه توده

بپیوندید

---------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

با مقالات دو دهه
شرکت درانتخابات
به روز شد

-----

آرشیو جدید
19 سال 
راه توده

--------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

سایت ها

--------

  تماس با

 راه توده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

el:+49-30-36759721

آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است