رحمان هاتفی

حسن شاهچراغی ماشاالله شمس الواعظین محمد خاتمی ابراهیم اصغر زاده حسین شریعتمداری

نگاهی به 3 دهه سرنوشت

روزنامه ای بنام "کیهان"

با پایان انتخابات ریاست جمهوری 92 و پیروزی دکتر حسن روحانی، انتظار می رود تحولاتی در صدا و سیما و روزنامه های وابسته به طیف قدرت در جمهوری اسلامی روی دهد. از آن جمله در روزنامه کیهان که بحث بر سر خانه تکانی در این روزنامه که ارگان جنگ روانی با مردم است و بولتن بازجوها در زندان ها مطرح است. هفته گذشته سردار جوانی رئیس سابق دفتر سیاسی سپاه که سیمش روی سیم حسین شریعتمداری در کیهان است، بیمناک از این خانه تکانی و برای بازداشتن وزیر ارشاد دولت آینده از تغییرات دراین روزنامه مدعی شد که شریعتمداری و کیهان سخنگوی نظام اند!

از همان آغاز پیروزی انقلاب 57، روحانیونی که در شورای انقلاب قرار گرفته بودند و دولتمردانی که در دولت موقت مهندس بازرگان جای گرفته بودند، کیهان، این پر خواننده ترین روزنامه عصر ایران در دوران انقلاب را بلندگوی خود می خواستند. هیچ کدام از آنها نمی دانستند، که این پر خواننده ترین روزنامه، وقتی از محتوای خود تهی شود، دیگر نه خواننده خواهد داشت و نه بلندگوی پر ارزش و اعتباری خواهد بود!

راه توده

شماره 417     پنج شنبه 3 مرداد 1392

عزت الله سیامک

هوشنگ قربان نژاد

کیومرث زرشناس

محمد پورهرمزان


پشت تقابل با "علی یونسی"

چفیه 

خمینی زدائی

دور گردن

آقای خامنه ایست!

--------------------------------------

آستین همت را

برای تقویت

دولت آینده

باید بالا زد!

--------------------------------------

 تحلیل فدائیان داخل کشور

چرا فدائیان

 داخل کشور

جلوتر از فدائیان

خارج کشورند؟

عسگر داوودی

------------------------------------

راه دیگری

جز همراهی

با روحانی

دربرابر رهبر

قرار ندارد

--------------------------------------

در رژیم ولایت فقیه هم می‌توان

 تغییرات را تحمیل کرد

انتخابات در

ایران برگزار شد

نه کشور، محل

زندگی مهاجرین!

---------------------------------------

نه تحریم کننده

و نه بازنده

هنوز نمی خواهند

از انتخابات 92

درس بگیرند!

-----------------------------------

دستآورد غرب در جنگ سوریه :

سوریه ضعیف

و غرق جنگ داخلی

هینترگروند- ترجمه رضا نافعی

----------------------

بازگشت دوباره

اسرائیل و فلسطین

به پشت میز

مذاکرات صلح

آذرفریتاش

با استفاده از تفسیرهای روزنامه "اومانیته"

---------------------------------

روز شمار تاریخ- 3

اولین مجلس

و اولین روزنامه

پس از صدور

فرمان مشروطه

خروج از بحران

با کدام سمت گیری اقتصادی؟

دولت دکتر حسن روحانی بزودی کار خود را آغاز می‌کند. این دولت با دشواری‌‌های بزرگی روبروست که حاصل هشت سال مدیریت ویرانگر، برنامه ستیز و خودکامه دولت احمدی نژاد در همه عرصه‌‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی است. دشواری‌‌هایی که غلبه بر آنها نه آسان و سریع خواهد بود و نه بدون آگاهی و مشارکت و همراهی مردم ممکن.
بنیان دشواری‌‌های کنونی سیاست نظامی 8 سال گذشته و اصرار بر ادامه آنست. این سیاست در عرصه جهانی بصورت یک سلسله برنامه‌‌های ماجراجویانه و نابخردانه و غیرمسئولانه درآمد که سرانجام آن به برقراری تحریم‌‌های بین المللی علیه ایران ختم شد. در عرصه داخلی نیز سیاست نظامی بصورت عدم پاسخگویی، قانون گریزی، فضای بسته سیاسی، خودکامگی، پر کردن زندان ها از زندانیان سیاسی و نظامی گری جلوه کرد. همین سیاست، تسلط نهادهای نظامی و امنیتی بر اقتصاد، خویشاوند سالاری، تقدم تجارت بر تولید، گسترش فساد و اختلاس و رشوه خواری و باندبازی، لطمه به نیروهای مولد و نظام تولیدی را ببار آورد. کاهش و حتی منفی شدن نرخ رشد، تشدید تورم و گرانی خانمانسوز و خانه خرابی قشر وسیعی از مردم نیز از پیامدهای این سیاست بود. در این شرایط و برای بیرون کشیدن کشور از این بحران، آن برنامه اقتصادی اندک بخت موفقیت خواهد داشت که بر یک زمینه سیاسی متکی باشد. این زمینه عبارتست از:
- پایان دادن به سیاست نظامی و رفع پیامدهای آن در عرصه داخلی و جهانی
- مشارکت مردم و شکل گیری دولت وحدت ملی
- توسعه سیاسی و تضمین آزادی‌‌ها و قانونگرایی

تخفیف و غلبه بر بحران و حرکت در سمت یک نظام اقتصادی متوازن و مردم گرا همچنین مستلزم در پیش گرفتن یک سلسله تدابیر و اقدامات اقتصادی کوتاه مدت و بلند مدت است. رئوس این تدابیر بنظر ما به شرح زیر است:

1- مشارکت دادن مردم در تدوین برنامه اقتصادی.
تجربه‌‌های گذشته و از جمله تجربه طرح ساماندهی اقتصادی دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی که اندکی پس از تصویب بدلیل تناقض‌‌های درونی از یکسو و مقاومت جناح راست کشور از سوی دیگر کنار گذاشته شد نشان داد که تصویب برنامه توسط نخبگان و در پشت سر مردم و بدون آگاهی آنان از شرایط و پیامدها و نتایج آن نه می‌تواند مشارکت ملی را جلب کند و نه می‌تواند تداوم اجرای آن را تضمین کند. دولت آقای روحانی برنامه بلندمدت خود را باید بطور شفاف، با آگاه کردن مردم از ظرفیت‌‌ها و مشکلات و موانع و با مشارکت و نظرخواهی از نهادهای صنفی و مدنی تدوین نماید.
2- اجرای کامل و بی خدشه اصول قانون اساسی بعنوان دستاورد بزرگ انقلاب 57 و خواست جنبش سبز و انتخابات 1392.
همه اصول قانون اساسی چه در عرصه حقوق سیاسی ملت و چه در عرصه حقوق اقتصادی مردم باید بدقت اجرا شود. این دو حقوق با هم در پیوند و از هم جدایی ناپذیرند. علاوه بر حقوق سیاسی از حقوق اقتصادی ملت می‌توان به حق کار، مسکن، بهداشت رایگان، آموزش و پرورش اشاره کرد که برای احیای این حقوق باید برنامه‌‌های لازم تدوین گردد.
3- پایان دادن به تسلط تجار و واردکنندگان و صادرکنندگان بر بازرگانی خارجی کشور. بخش بازرگانی خارجی به اهرم عمده عقب ماندگی و هدر دادن منابع کشور، ایجاد یک قشر فاسد تاجر و کارگزار خارجی و دلال، بر هم خوردن توازن اجتماعی و تشدید فاصله طبقاتی تبدیل شده است. خواست مردم در انقلاب ایران برای ملی شدن بازرگانی خارجی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بازتاب یافت نه تنها زیر فشار تجار و سودبران از بازرگانی عملی نشد بلکه آنان توانستند پس از برکناری دولت میرحسین موسوی قدرت سیاسی را نیز در دست گیرند. در این مسیر و تا اجرای کامل اصل قانون اساسی در ملی کردن بازرگانی خارجی ضروریست که دولت کنترل و نظارت دقیق بر واردات و صادرات برقرار کرده و از ورود کالاهای غیرضروری با استفاده از اهرم نظارت دولتی و برقراری تعرفه‌‌های گمرکی ممانعت کند.
4- احیای نهادهای برنامه ریزی و نظارتی. قرار دادن کامل اقتصاد ملی زیر نظارت نمایندگان مردم در مجلس، شناختن حق گزارش خواهی و تحقیق و تفحص در امور اقتصادی محلی برای شوراهای شهرها و روستاها و محلات، گزارش دهی به انجمن‌‌های صنفی و کارگری و کارفرمایی، احزاب و سازمان‌‌های سیاسی. ایجاد یک نهاد سخنگوی رسمی اقتصادی که وظیفه آن پاسخگویی درباره کلیه مسایل و عملکردهای اقتصادی در برابر نهادهای قانونی، مدنی و سیاسی باشد.
5- برقراری نظارت کامل مجلس بر بانک مرکزی و ضرورت گزارش دهی مرتب این بانک به دولت و به مجلس. استقلال بانک مرکزی به معنای استقلال آن از مردم نیست، برعکس به معنای قرار گرفتن کامل آن زیر نظارت مردم است. نظام بانکی کشور بنوبه خود باید زیر نظارت دقیق و کامل دولت و بانک مرکزی قرار گرفته و اصل قانون اساسی در مورد ملی بودن بانک‌‌ها و شرکت‌‌های بیمه و اعتباری اجرا و مجوز بانک‌‌های خصوصی و صندوق‌‌های قرض الحسنه متخلف که در دوران احمدی نژاد درهمسوئی با دستورات بانک جهانی مثل قارچ از زمین روئیدند لغو گردد.
6- برنامه ریزی برای تبدیل درآمد نفت از منبع واردات و منشا ثروت اندوزی سرمایه تجاری و نظامی به موتور محرک تولید، اشتغال و صنعتی کردن کشور.
7 - نظارت بر نهادهای اقتصادی زیر نظر سپاه، الزام سپاه به دادن گزارش وضعیت اقتصادی و مالی خود به مجلس و از این طریق به مردم، تدوین لایحه مربوط به بازگرداندن تدریجی شرکت‌‌ها و فعالیت‌‌های اقتصادی که در سالهای گذشته به سپاه واگذار شده به دولت، اجرای قانون مربوط به اعلام اموال و درامدها درباره فرماندهان سپاه و نیروهای مسلح.
8- تغییر سمتگیری کشاورزی از تولید برای صادرات:
- تولید برای تامین مواد غدایی داخلی؛
- تولیدات کشاورزی مورد مصرف صنایع پرورش دام و طیور؛
- بالاخره تولیدات کشاورزی که بعنوان مواد اولیه در پیشه وری و صنایع بومی ایران بکار می‌روند. ... ادامه

----------------------------------------------------------------

به یاد شهلا فرجاد

وای از آن

شبهای بهمن 61

و اردیبهشت 62

شهروند- زرین مرتضائیان

به فیسبوک

راه توده

بپیوندید

---------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

با مقالات دو دهه
شرکت درانتخابات
به روز شد

-----

آرشیو جدید
19 سال 
راه توده

--------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

سایت ها

--------

  تماس با

 راه توده

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

el:+49-30-36759721

آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است