راه توده

شماره 401     دوشنبه 28 اسفند ماه 1391

 

اطلاعیه

هفته نامه "راه توده" از این پس، بموجب تصمیم اجلاس شورای سردبیری که در شماره 402 گزارش مذاکرات آن منتشر خواهد شد، از این پس، به جای دوشنبه ها، روزهای پنجشنبه منتشر می شود.

نوروز مبارک

401 مین شماره نشریه اینترنتی راه توده، آخرین شماره این نشریه در سال 1391 است. به استقبال سال 1392 دست یکایک خوانندگان و همکاران دور و نزدیک راه توده را می فشاریم و فرا رسیدن نو روز را تبریک می گوئیم. شماره 402 پس از تعطیلات دو هفته ای نوروز منتشر خواهد شد.


مقاله ای از ملکه محمدی

زنان ایران

در دو انقلاب و خیزش انتخاباتی

نسل جوان کشور و بویژه نسل جوان و میانه سالی که درجنبش زنان فعال است، لازم است بداند آنچه امروز آنها می گویند، در همان ابتدای پیروزی انقلاب و شکل گیری جمهوری اسلامی، علیرغم همه دشواری های طرح این مسائل در آن شرایط، توسط حزب توده ایران مطرح شد و حتی نسبت به برخی روندها هشدار داده شد. از جمله درباره قوانین مدنی و تبعیض هائی که علیه زنان وجود داشت و دارد. جنبش زنان ایران، دارای پیشکسوتانی است که باید زحمات و مبارزات آنها را ارج نهاد. از جمله "ملکه محمدی" که پس از یورش به حزب توده ایران دستگیر و 7 سال زندانی شد. همه زنان زندانی دهه 60 که با ملکه محمدی زندانی بوده اند، از هر گروه و حزب و سازمان و یا به جرم فعالیت های ادبی و ... منش او در زندان را ستوده اند.


زندگی مشترک انوشیروان ابراهیمی

و به آذین در کُنج سلول زندان اوین

خاطرات زندان "به آذین" فرازهائی دارد بسیار غم انگیز، با نثری به همان اندازه دلنشین. ما بخش های اصلی این خاطرات را که مربوط می شد به دوران و درون زندان در راه توده منتشر کرده ایم، که می توانید از اینجا بخوانید. بحث نه درباره به آذین است که به تعبیر ما، هوشنگ ابتهاج "سایه" که از نزدیک ترین دوستان او بوده، در خاطرات خویش با وسواس و صادقانه درباره آن سخن گفته، بلکه درباره یکی از فصول خاطرات به آذین از زندان دهه 60 است. فصلی که به آذین علیرغم امساک همیشگی اش برای ستودن افراد و شخصیت ها، نمی تواند "انوشیروان ابراهیمی" دبیر کمیته ایالتی آذربایجان حزب توده ایران در سالهای پس از انقلاب 57 را که 7 ماه با او در اوین هم سلول بوده نستاید.


کنگره ای که

چهار دست و پا

در گل و لای

اوضاع ایران وا ماند

--------------------------------------

نامه سرگشاده

به نام کنگره

حزب توده ایران

به کام دشمنان

---------------------------------------

دو نگاه

به دو مقوله

مدرنیته و تجدد

دکتر سروش سهرابی

--------------------------------------

پاسخ به عبدالکریم سروش

و آنچه درباره ناخدا افضلی نوشت

انصاف و آگاهی

دو درس بزرگ

که از روزگار

باید آموخت

بیژن پور بهنام

---------------------------------------

برخلاف تبلیغ حکومت

جامعه سیاسی ایران

تشنه کار

سیاسی- حزبی است!

---------------------------------------

واتیکان در برابر

الهیات رهائیبخش

عسگر داوودی

--------------------------------------

اومانیته، ارگان حزب کمونیست فرانسه

بسیج واتیکان

برای ضد انقلاب

در امریکا لاتین

جعفر پویا

-----------------------------------

تفاوت است

میان انقلابی بودن

با سرنگون طلب بودن!

--------------------------------------

پایان یک

گروگانگیری

در جنگ سوریه

"النا گروموا"  خبرنگار روزنامه "سویتسکایا راسیا "

ترجمه آزاده اسفندیاری

-----------------------------

ارتش 6 میلیونی

جوانان بیکار

در اتحادیه  اروپا

آذر فریتاش

شطرنج سیاسی ایران

نیازمند بازیگران تیزبین است!

در گشت زنی های روی فیسبوک ها، گاه به مطالب جالبی برخورد می کنیم. از جمله نوشته کوتاه زیر که دراین هفته آن را یافتیم. نویسنده "امیر" نام دارد که ظاهرا در ایران زندگی می کند و فیسبوکی که این مطلب را منتشر کرده نیز در ایران منتشر می شود. کوتاهی و موجز بودن و دقت این نوشته کوتاه چنان بود که انتشار آن را بعنوان سرمقاله این شماره راه توده برگزیدیم. این انتخاب دو معنا دارد:
1- باز کردن چشم ها برای دیدن و تیز کردن گوشها برای شنیدن آنچه از داخل کشور می نویسند و می گویند.
2- این واقعیت که راه توده در تیول نویسندگان ثابت آن نیست. راه توده نشریه ایست که متعلق به همه توده ایهائی که حرف و سخن و نظری دقیق و منطبق با شرایط ایران دارند. بویژه آنها که درایران بسر می برند.
عنوان نوشته همان است که در زیر می خوانید و عنوان سرمقاله، انتخابی است که ما براساس مضمون این نوشته کوتاه استخراج کرده ایم.

آزمودن آزموده‌‌ها ...
در بازی شطرنج ارزش هر مهره را معمولا با سرباز می‌سنجند. به عنوان مثال ارزش اسب با سه سرباز و ارزش وزیر با نه سرباز برابر است. اما همه ی شطرنج بازان می‌دانند که این ارزشگذاری تنها امری فرضی است که تنها در ابتدای بازی و در شرایط برابر در صفحه اعتبار دارد. ارزش سربازی که در ردیف هفتم صفحه قرار داشته و با وزیر شدن بیش از یک حرکت فاصله ندارد حتی از ارزش سوارها بیشتر است. گاهی رقیب ناچار می‌باید رخ یا حتی وزیر خود را با این سرباز تعویض کند.
ارزش افراد در صحنه ی سیاسی نیز بسته به موقعیت و جایگاه شان تعیین می‌شود .
رفسنجانی و خاتمی امروز همان اشخاص سابق نیستند. آنها امروز در ردیف هفتم شطرنج قرار دارند و حاکمیت برای حذف آنها ناگزیر است که هزینه ی سنگینی بپردازد و اگر اجازه بدهد که آنها گام آخر را برداشته و وزیر شوند نه با طیب خاطر که به ناچار و تحت فشار جنبش مردم به آن تن در می‌دهد و جنبش باید از این امر استقبال کند .
در مباحث مرتبط با علوم انسانی و بالاخص در روابط و ساختار سیاسی و اقتصادی هیچگاه یک عامل به تنهایی علت بوجود آمدن یک پدیده نیست؛ بلکه علل و عوامل متعددی در پیوند و ارتباط با هم پدیده‌ای را بوجود می‌آورند.
ما باید علل و ریشه‌‌های وجود حاکمیت کنونی را بیابیم. این علل و عوامل هرچه باشد یک شبه و خلق الساعه بوجود نیامده اند و طبیعی است که یک شبه و خلق الساعه از بین نمی‌روند. یعنی ساده اندیشی است اگر بپنداریم با تغییر حاکمیت کنونی علل و عوامل وجودی آن نیز از بین می‌رود. لذا ما برای از بین بردن ریشه‌‌های وجودی حاکمیت کنونی نیازمند زمینه‌‌هایی مناسب برای تغییرات تدریجی و اساسی هستیم. این تغییرات نیازمند زمان است. چه بسا آمدن هاشمی یا خاتمی زمینه‌ای را فراهم نماید که کمک کند یکی از عوامل مذکور- و نه همه ی آن عوامل - کشف و خنثی شود. همانطور که آمدن اصلاح طلبان دوم خردادی کمک کرد که بعضی از عوامل قتل‌‌های زنجیره‌ای که روشنفکران و دگراندیشان را ترور می‌کردند، افشا شوند و حاکمیت ناگزیر از پرداخت هزینه‌‌های سنگینی شد.
مثل " آزموده را آزمودن خطاست " تنها برای بچه‌‌ها می‌تواند فریبنده و اقناع کننده باشد. بدیهی است که بسیاری از آزموده‌ها را در شرایط جدید و متفاوت باید دوباره آزمود. به این می‌ماند که بگوئیم ما انقلابی را آزمودیم و نتیجه اش را در حاکمیت امروز تجربه کردیم، لذا آزمودن انقلابی دیگر خطاست! در حالی که همه خوب می‌دانیم که انقلابی که در شرایط کنونی بوجود می‌آید با انقلاب سال 57 به طور کلی و ماهیتا متفاوت خواهد بود .چنان که اصلاحات، امروز در جمهوری اسلامی با شعارهای اصلاحات در دوم خرداد 76 متفاوت است و یا بطور اصولی اصلاحات در جمهوری اسلامی با اصلاحات در زمان شاه – مثلا در دوران اصلاحات ارضی و دولت علی امینی- تفاوت دارد.

------------------------------------------------------------------------------------------

تقی کی منش

شاه جوانی اش را  گرفت

 وج. اسلامی جان آزاده اش را

اسفندیار صادق زاده

 به فیسبوک

راه توده

بپیوندید

---------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

به روز شد
---

---------

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده

اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده

اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با

 راه توده

--------

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721

آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است