دکتر رادمنش

نسل جوان را با رهبران

حزب توده ایران آشنا کنیم

دکتر هوشنگ منتصری، خواهر زاده دکتر رضا رادمنش دبیر اول اسبق حزب توده ایران بود. کتاب کم حجمی را تحت عنوان "در آنسوی فراموشی" درباره زندگی سیاسی زنده یاد رادامنش در ایران منتشر کرد. کتاب حدود 100 صفحه است که بسیاری از صفحات آن عمدتا توصیف دوران نوجوانی و جوانی خود نویسنده و تاثیر دکتر رادمنش بر وی است.

راه توده

شماره 403   پنج شنبه 29 فروردین ماه 1392

فرزداد دادگر

ابوالحسن خطيب

حسين قلمبر

فاطمه مدرسی


چرا تعلل می کنید؟

شعار سرنگونی را اعلام کنید

آنچه بنام

حزب توده ایران

نوشته می شود

اما توده ای نیست!

-----------------------------

اولین انتخابات مجلس در ج. اسلامی

آقای بنی صدر

عادت دارد

حقیقت را نگوید

وقتی به سود

شخص او نیست

-----------------------------

راه توده شماره 53

دوره دوم آبان ماه 1375

17 سال پیش

راه توده

همان را گفت

که امروز می‌گوید

-----------------------------

بحث های جدی

درباره رضا شاه

آلوده به بحث‌های

غیر جدی است!

دکتر سروش سهرابی

-----------------------------

فصل زندان "پیر پرنیا اندیش "

سایه در گوشه

زندان ج. اسلامی

-----------------------------

پیام ها شما

پاسخ های راه توده

-----------------------------

نگاهی به یک رساله  در دانشگاه تهران

نقش انقلابی

حزب توده ایران

در تدوین

قانون اساسی

 ج. اسلامی

-----------------------------

چرا انقلاب گیلان

شکست خورد؟

سلطان زاده

-----------------------------

رساله دکترای

"حزب توده ایران

و قانون اساسی

جمهوری  اسلامی"

بغرنج ترین انتخابات در جمهوری اسلامی

مردم رئیس جمهور میخواهند

رهبر طالب "نخست وزیر" است!

کمتر ازدو ماه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، پیامدهای سیاست جنگی حکومت و کودتا علیه میرحسین موسوی حکومت و جامعه را به بن بست کشانده و اوضاع را مبهم کرده است. در حالیکه همه شرایط نشان می‌دهد که مردم تنها حاضر به شرکت در یک انتخابات رقابتی واقعی هستند، ظاهرا آقای خامنه‌ای در پی انتصاب کارگزاری از نوع امیرعباس هویداست تا بتواند برای چند سال دیگر نیز اوضاع را در کنترل خود داشته باشد. به نظر می‌رسد که خامنه‌ای هنوز از چارچوب آن فکری که یک بار بر زبان آورد و از نظام ریاست جمهوری شکوه و از تعیین نخست وزیر دفاع کرد بیرون نرفته است. اگر نشد این کار را با دستبرد به قانون اساسی به انجام رساند، اکنون می‌خواهد آن را درعمل پیاده کند و "نخست وزیر" مورد نظر خود را "منصوب" کند. بدینسان بزرگترین مسئله انتخابات آینده همچنان در آنست که آیا سخن بر سر انتصاب یک نخست وزیر توسط "آقا" است یا انتخاب یک رئیس جمهور توسط مردم.
البته رهبر جمهوری اسلامی می‌داند که وضعیت کشور بدین شکل دیگر قابل دوام نیست. صداهایی که از درون اردوی هواداران حکومتی خود وی نیز برخاسته نشان می‌دهد که همگی نسبت به آینده نظام با سیاست‌‌های کنونی وی بیم دارند. بنابراین دور از ذهن نیست که ایشان با انتصاب نخست وزیر از آن جهت موافق است که بتواند با حفظ آبرو عقب نشینی کند. به نحوی که شکست سیاست جنگی او پوشیده بماند و با اعتراض عمومی و درون حکومتی روبرو نشود. مذاکره با امریکا و عقب نشینی اتمی پس از مصالحه و سازش با امریکا از برنامه‌‌های اوست. مذاکراتی که باید از درون آن گرفتن تضمین از امریکا برای سرنگون نکردن نظام بدست آید و آقای خامنه‌ای آن را پیروزی وانمود کند که از راه قدرت اتمی بدست آمده است!
البته همه اینها برنامه‌‌ها و تصورات آقای خامنه‌ای است که اعتبارش در حد همان تصور ایجاد حکومت یکدست با روی کار آوردن احمدی نژاد است که در ادامه آن با کودتا علیه موسوی و نتیجه انتخابات 88 پیوند خورد.
این نقشه ها و تصورات رهبر است. درحالیکه جامعه ایران در مسیر دیگری حرکت می‌کند که با تصورات رهبر در تضاد است. این تضادیست که از درون آن، در فرصت برگزاری انتخابات، امکان حضور و تاثیرگذاری بر حوادث در مقیاسی بزرگتر از پیش برای مردم بوجود آمده است. هرچند ما هنوز مدت کوتاهی با آن دوران فاصله داریم ولی همه چیز نشان می‌دهد که مردم آماده بهره گیری از شرایط هستند. بدیهی است آقای خامنه‌ای نگران این نیز هست که فضای انتخابات ریاست جمهوری در صورت رقابتی شدن از کنترل او خارج شود و دوباره جنبش بزرگی مشابه جنبش سبز کشور را فرا بگیرد، با این تفاوت که بنظر وی این بار چنین جنبشی قابل مهار نخواهد بود.
فعلا بزرگترین چالش در خود حکومت است که انعکاسی است از بحران در جامعه. نه تنها حکومت نتوانسته تا به امروز به یک تصمیم گیری واحد درباره انتخابات آینده و شرایط و شیوه برگزاری آن دست یابد، بلکه اصولا رسیدن به چنین تصمیمی ناممکن بنظر می‌رسد. رقابت با طرفداران احمدی نژاد به تضاد با اصلاح طلبان افزوده شده و چندپارچگی راست و خیز جبهه پایداری و تشتت "اصولگرایان" فضا را بی ثبات تر و مبهم تر کرده است. دراین میان فرماندهان سپاه همچنان خیال حکومت دارند. همه- مردم و حکومتی ها- در حال حرکت با حوادث و سنجیدن اوضاع جهانی و افکار عمومی داخلی اند. وضع اقتصادی و اجتماعی روزبروز بحرانی تر می شود. زمزمه طرح مسئله انتخابات ایران در سازمان ملل متحد و اعلام معیارهای بین المللی یک انتخابات نیز مطرح است. ... ادامه

--------------------------------------------------------------------------

بمناسبت سالروز درگذشت "کیم ایل سونگ"

کره شمالی

آنچه که هست، نه آنچه که

رسانه های غربی می گویند

روز نامه سویتسکایا راسیا- ترجمه آزاده اسفندیاری

کره شمالی

رهبر جوان و جدید

بهانه ها را برای استراتژی امریکا

علیه چین فراهم می کند

ترجمه و تدوین آذرفریتاش

 به فیسبوک

راه توده

بپیوندید

---------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

به روز شد
---

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

---------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  راه توده

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721

آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است

آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است