خسرو روزبه

در کنار خسرو روزبه در زندگی مخفی- خاطرات مریم فیروز

دوران سخت و خطرناک

دربدری و خانه بدوشی

اتومبیل تند می‌رفت. آرام به او گفتم دست فلک هم به تو نخواهد رسید. و به راستی هم چنین بود. هرگز سازمان امنیت نمی توانست او را پیدا کند مگر این که خیانتی بکنند و چنین هم شد. خسرو همه گونه وسیله‌ای دراختیار داشت که بتواند خود را مخفی سازد و یا قیافه اش تغییر دهد. پس از آخرین فرار او با رهبران حزب توده ایران از زندان قصر برای اولین بار به خانه‌ای که ما داشتیم و رفقای دیگر هم در آن زندگی می‌کردند آمد و از نزدیک با او آشنا شدم و این دیدار تا روزی که من در ایران بودم، هفته‌ای چند بار پیش می‌آمد. سازمان امنیت در زندان و در میان زندانیان، از راه عمال خود و یا با نشان دادن اسناد جعل شده خسرو را بانی گرفتاری افسران معرفی می کرد. کسانی که از زندان بیرون می‌آمدند آلوده به این احساسات بودند.

مریم فیروز

راه توده

شماره 495  پنجشنبه 7 اسفند ماه 1393

فریبرز صالحی

ابوالحسن خاطیب

سعید آذرنگ

فرزاد دادگر


آخرین بخش از کتاب

روز شمار تاریخ ایران

(از انقلاب مشروطه تا انقلاب 57)

رژیم شاه

مانند سیب گندیده

افتاد روی عبای

آیت الله خمینی

-----------------------------------

خاطرات "سایه"

(پیر پرنیان اندیش)

سایه "کیوان"

از ایران

رخت نخواهد بست!

-----------------------------------

خاطرات شعبان جعفری

15 خرداد

دوُر "طیب"

 گرفته شد

نوبت به

"شعبان" رسید!

-----------------------------------

حزب کمونیست
در یونان
چگونه می اندیشد

ترجمه و تدوین بهزاد دولت آبادی

------------------------------------

بردگانی بنام

«کوزووئی ها"

جرمان فارن پالیسی – گزینش و ترجمه رضا نافعی

-------------------------------------

روان شناسی

 اجتماعی

در مبارزه انقلابی

نويسنده: روزنتال

ترجمه و تدوین: کيوان خسروی

---------------------------------------

داعش

جنگ تروریستی را

به اروپا می کشاند

ترجمه از دو مقاله منتشره

در اومانیته- الف. م. آذرفریتاش

----------------------------------------

سرمقاله راه توده 495

بازگشت به دیروز برای

 شناخت امروز و رفتن به سوی آینده

مصمم تر از هر زمان دیگری اعتقاد داریم، برای تحلیل رویدادهای لحظه به لحظه ایران باید گذشته را مرور کرد، این گذشته را با رویدادهای روز مقایسه کرد و از دل آن دو نتیجه بدست آورد:

1- آیا سمت و سوی تحولات و جهت گیری رویدادها را - تا حد ممکن و مقدور- درست دیده بودیم؟

2- هیچ جنبش اجتماعی، در هیچ نقطه جهان و در هیچ زمانی، علیرغم همه توان حکومت ها برای سرکوب آن، هرگز متوقف نمانده است که در ایران چنین شود. بنابراین یقین تاریخی، امروز باید ببینیم از آنچه روی داده و اکنون در برابر ماست، چه درسی برای آینده می توان گرفت. اگر در ابتدای پیروزی انقلاب و سالهای نخست بنای جمهوری اسلامی، به هر دلیل و بهانه ای، نیروهای انقلابی – به شمول بخش مهمی از نیروهای مذهبی که اکنون در گوشه زندان در اسارت بسر می برند- نتوانستند روند تحولات را حدس بزنند، امروز، یعنی پس از 35 سال پرحادثه و علیرغم بزرگترین تجربیاتی که بدست آمده، باز هم آنها باید به هر دلیل و بهانه ای از درک شرایط عقب بمانند؟

اگر تجربه تلخی که امروز همه طعم آن را چشیده اند، در سالهای ابتدای پیروزی انقلاب در کف ملی مذهبی ها، ملیون ایران، مذهبیون و چپ روهای خام اندیش آن سالها – از مجاهدین خلق تا طیف متلون و متکثر فدائیان- قرار داشت، آنگونه بی اعتناء و یا مردد و بی باور از کنار هشدارهای رهبری وقت حزب توده ایران عبور می کردند؟

حتی اگر بیان نمی کنند و نمی خواهند بیان کنند، حداقل کلاه خود را در خلوت خویش قاضی می کنند و از خود می پرسند: کدام سیاست واقع بینانه تر از سیاست وقت حزب توده ایران، با شرایط آن روزگار منطبق تر بود؟

مبتکران و بسیاری از مدافعان سرسخت آن سیاست، اکنون در سینه خاک خفته اند. اما به صرف در خاک خفتن آنها، می توان آنچه را گفته بودند و هشدار داده بودند فراموش کرد؟

اگر پاسخ منفی است – که از نظر ما چنین است- پس مرور کنیم سالهای گذشته را و جبران کنیم غفلت ها را. از دل این مرور و جبران است که سیاست منطبق با واقعیات امروز ایران را می توان یافت و آن را راهنمای خویش ساخت.

راه توده، در نزدیک به 23 سالی که از انتشار آن می گذرد تا آنجا که در توان داشته چنین کرده است و اکنون که گذشته را مرور می کنیم، بیش از هر زمان دیگری به این یقین می رسیم که بیراهه نرفته ایم. راه همان بود که باید می رفتیم.

جدا از قاطعیتی که در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 راه توده از خود به یادگار گذاشت، از سه سرمقاله، که عمدتا مربوط به انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم است، بخش هائی را برگرفته ایم تا شما نیز شاید با مرور آنها و مقایسه مسائل طرح شده در آنها با آنچه روی داد با ما هم عقیده شوید..... ادامه

--------------------------------------------------------------

تدارک

جنگ مذهبی

در کشور یمن

اومانیته- ترجمه آذرنگ

 ----------------------------------------

حضور انترناسیونالیستی

ارتش شوروی در جهان

سویتسکایا راسیا- انتخاب و ترجمه آزاده اسفندیاری

----------------------------------------

ارتش اوکرائین فلج شده

یونگه ولت – گزینش و ترجمه رضا نافعی

 ----------------------------------------

 فیسبوک راه توده

---------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  

راه توده

--------

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721

آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است