برخی بررسی ها... احسان طبری - 10

وسعت حیرت انگیز دانش طبری

در این کتاب منعکس است!

علاوه بر قریب صد کتاب و رساله پهلوی، دو فرهنگ پهلوی نیز (که آن ها را به نام نخستین واژه ها فرهنک «اوییم» و فرهنگ «مناختای» می نامند) از پارینه در دست است. در فرهنگ اویم 880 واژه اوستایی ترجمه شده و در آن با 2250 معادل پهلوی روبه رو هستیم. در فرهنگ مناختای هزوارش های آرامی که در پهلوی نوشته می شده ولی خوانده نمی شده در مقابل معادل پهلوی آن قرار گرفته است. روی هم رفته براساس کتب، رسالات، فرهنگ ها، سنگ نبشته ها، چرم نویس ها، سکه های ساسانی و حتی کوشانی که به زبان پهلوی است، تعداد 10 هزار واژه پهلوی به ما رسیده است. عکس: سنگ نوشته ای از دوران ساسانی در تاق بستان ایران

راه توده

شماره 553  پنجشنبه 6 خرداد ماه 1395

سرهنگ عطاریان

داوود نوروزی

سرهنگ آذرفر

مهرداد فرجاد


انگلیس و برنامه

"به عبارت دیگر"

بی بی سی فارسی

--------------------

نگاهی به 4 سال پرسش و پاسخ

در 4 سال اول بعد از انقلاب 57

انتقام بی منطق

در مناظره های

تلویزیونی 1360

--------------------

اشغال استعماری

بوشهر و خرمشهر

ترجمه: حمید محوی

-----------------

پیام های خوانندگان

و پاسخ های

 راه توده به آنها

-----------------

ایمان و انقلاب

در دهه 60

در زندان ها

به شکنجه و مرگ

محکوم شدند!

--------------------

نقش تاریخی

فرد گرائی

در عقب ماندن

ایران از پیشرفت

دکتر سروش سهرابی

--------------------

مناسبات ارضی – علی گلاویژ - 2

موقعیت و ارث

زنان و دختران

در عشایر کردستان

--------------------

چشم انداز

سقوط سرمایه داری

هنوز دور نیست!

ترجمه و تدوین - عسگر داوودی

--------------------

همایش

مارکسیسم

در چین

ترجمه از روزنامه پراودا

 ترجمه آزاده اسفندیاری

--------------------

سرمقاله راه توده 553

مردم ایران "تو دهنی" را

با "تو دهنی" بزرگتر پاسخ میدهند

1- نمی توان به جایگاه ممتازی که هاشمی رفسنجانی در پیامد انتصاب جنتی بر مجلس خبرگان بدست آورد اشاره نکرد. مردم نامزدی جنتی و عدم نامزدی هاشمی برای ریاست خبرگان؛ خودداری هاشمی از تقابل و موضعگیری وی در مورد هیئت رئیسه و "مناسب" توصیف کردن آن را نشانه هایی از اصل نبودن قدرت و کوشش برای جلوگیری از تقابل و ایجاد آرامش و ثبات در جامعه تعبیر می کنند که درست نقطه مقابل رفتار شخص جنتی و شورای نگهبان و مجموعه "اصولگرایان" و در راس همه آنها رهبر است که هم قدرت برای آنها اصل است و هم هر روز بی ثباتی و عدم آرامش و تنش را به جامعه منتقل می کنند. در شرایطی که مردم بیش از هر زمان دیگری از سخنرانی ها و ماجراجویی ها و جنجال های بی وقفه رهبر و بیت رهبری خسته شده اند، معرفی شدن هاشمی، به هر عنوان، همچون شخصیتی که دارای ثبات و خواهان آرامش جامعه و گذار مسالمت آمیز رهبری است اندوخته بزرگ ملی برای وی در نقش آفرینی ها و تعیین رهبر آینده  خواهد بود.  شخصیتی که اکنون چند سالی است دارای مشروعیت برخاسته از رای مردم در مقابل افراد فاقد رای و مشروعیت است.

2- جناح راست و "اصولگرا" با انتخاب جنتی به ریاست خبرگان وارد یک چالش جدید با مردم شده است که بیرون آمدن از آن بسیار دشوار است. جنتی نامزد جناح راست حکومتی و "اصولگرایان" برای کرسی ریاست خبرگان بود. ریاست وی بر خبرگان مشکل عدم مشروعیت مردمی و تحمیل او به خبرگان را حل نمی کند، این مشکل را به همه جناح راست تعمیم می دهد. جناح راست حکومتی از این پس گروگان و پاسخگوی عدم مشروعیت جنتی است. ضمن اینکه پریشان گویی های جنتی اعتبار ریاست خبرگان را بیشتر نشان خواهد داد و تنگناهای تازه ای را برای حکومت و آن جناح ایجاد خواهد کرد.

3- از جمله پیامدهای انتصاب جنتی جدایی بیشتر حاکمیت از مردم و ژرف تر شدن هرچه بیشتر شکاف و دو قطبی شدن حاکمیت و مردم است. هر انتخاباتی در ایران می تواند و می توانست مقدمه و زمینه کاهش شکاف و برقراری آشتی حکومت و مردم باشد، اما حکومت برعکس با بی اعتنایی به خواست مرم آن را به یک دشمنی و دوقطبی عمیق تر از پیش تبدیل کرده و می کند. تجربه نشان داده که این دو قطبی شدن فضا در انتخابات ها اثر معکوس برجای می گذارد و مردم را هر چه بیشتر به پای صندوق ها می کشاند. مردم درک می کنند برای عقب راندن حاکمیت حضوری باز هم وسیع تر و موثرتر در پای صندوق های رای لازم است. وجود جنتی در ریاست خبرگان چیزی به این مجلس نخواهد افزود ولی یکی از عوامل بسیار موثر ترغیب و کشانده شدن مردم به پای صندوق های انتخابات ریاست جمهوری سال 96 و انتخاب مجدد حسن روحانی خواهد بود. مردم ایران همواره نشان داده اند که اینگونه بی اعتنایی ها و تودهنی های حکومت به رای و خواست خود را تحمل نخواهند کرد و آن را به موقع خود با تودهنی بزرگتری پاسخ خواهند گفت. چنان که در انتخابات ریاست جمهوری 92 توی دهن کودتاچی های انتخابات ریاست جمهوری 88 زدند. پاسخ ریاست جنتی بر خبرگان نیز در انتخابات 96 داده خواهد شد.

4- انتخاب جنتی بی اعتباری مجلس خبرگان و واگذار شدن مسئله جانشینی رهبر به عواملی خارج از مجلس خبرگان یعنی نقش آفرینی شخصیت ها و فرماندهان سپاه خواهد بود. مجلس خبرگان با انتخاب جنتی عملا مشروعیت برای تعیین جانشین رهبر را فعلا از خود سلب کرد. بنابراین، درصورت ادامه این وضع مسئله انتخاب رهبر در فرآیندی خارج از این مجلس شکل خواهد گرفت. انتصاب جنتی بر خبرگان نقش شخصیت های دارای وجهه ملی مانند هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی، محمد خاتمی، حسن خمین را در تعیین رهبری آینده افزود و آنها را از نظر مردم در مقابل شخصیت های فاقد وجهه ملی ولی متکی به سلاح یعنی فرماندهان سپاه قرار داد. در این شرایط روحانیان جناح راست و متحد یا کارگزار فرماندهان سپاه تاثیر خود را از دست می دهند و بخش مهمی از مراجع تقلید و روحانیانی که نمی خواهند زیر چکمه سپاه قرار گیرند خواه و ناخواه به گروه اول خواهند پیوست و وزن این جریان درون مجلس و برفراز مجلس بیش از گذشته خواهد شد.... ادامه

-----------------------------------------------------------------

ترور دولتی در شهر سورچی ترکیه- آنها کشته شدند

در ترکیه - رئیس جمهوری

که می خواهد سلطان عثمانی شود!

اومانیته-  ترجمه آذرنگ

----------------------------------------------------------------

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  

راه توده

 

حساب بانکی
N. Vernis

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

با آدرس ای میل زیر می توانید با ما تماس بگیرید
rahetudeh100@gmail.com

آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است