راه توده

شماره 576 پنجشنبه 27 آبانماه 1395

ابوتراب باقرزاده

اسماعیل ذوالقدر

عباس حجری

تقی کی منش

برخی بررسی ها.... احسان طبری(32)

خرافات پس از محمد شروع شد

زندیقان در بحث و مناظره ماهر بودند و به واسطه احاطه به تاریخ و منطق و فلسفه و غیره، متعصبان کوته بین را سخت به چاله می انداختند. آن ها گاه با شیوه «تقیه» که از زمان مانی گری در ایران سوابق دارد، خود را سخت پنهان می داشتند و گاه با دلاوری و آشکاره گویی نظریات مادی و آزاداندیشان خود را به میان می کشیدند. انگیزه درونی آن ها گاه غرور شعوبی ایرانی گری، گاه نفرت از هیات حاکمه، گاه عشق به زندگی زمینی و لذایذ آن و بیزاری از سالوس مذهبی، گاه عقل روشن بین و بی باوری به خرافات مذهب بود. زنادقه به ویژه به قرآن در می پیچیده اند و «تناقضات» قرآن را یافته و آن ها را در مقابل هم می نهاده اند.


رسانه های ایران

تحت سلطه

 رسانه های

 امریکا و اروپا

--------------------

از تبار

توران میرهادی

در ایران

تکرار خواهد شد؟

تهیه کننده: ژاله نیاکان

 

--------------------

یک مقاله

از دهها  نمونه

زیر ذره بین

--------------------

حکومت فریبی

بنام

موسی غنی نژاد

--------------------

کوچ کوهستانی

در کردستان

به معنای کوهی

بودن کردها نیست

علی گلاویژ

--------------------

الجزایر

یک بشکه باروت

روی انبار نفت

اومانیته- ترجمه آذرنگ

 

--------------------

 

سرمقاله 576  

درهای کاخ سفید

با چه هدفی به روی ترامپ باز شد؟

انتخابات ریاست جمهوری در امریکا، در هیچ دوره ای باندازه این دوره که در آن شخصیت پرهیاهوئی بنام "ترامپ" به پیروزی رسید خبر ساز نبود. بویژه در ایران که طیف گسترده مخالف دولت روحانی روی آن نه تنها شرط بندی، بلکه سرمایه گذاری کرده بود. آنها درعین حال که تبلیغات رسانه های امریکائی را علیه ترامپ وسیعا و با انواع عکس های فتوشاپ شده پوشش میدادند، روی پیروزی هیلاری کلینتون حساب کرده بودند. امید آنها این بود که خانم کلینتون با سیاستی جنگ طلبانه وارد کاخ سفید خواهد شد و متعاقب آن، باد در پرچم سیاست نظامی در جمهوری اسلامی خواهد پیچید و سفره اعتدال و مذاکره و تفاهم و برجام و هر آنچه که دراین سه سال و نیم بدست آمده جمع خواهد شد. با همین محاسبه حتی احمدی نژاد را برای تبلیغات انتخاباتی 96 شیر کرده و به میدان فرستاده بودند و پس از منتفی شدن نامزدی او، روی سعید جلیلی رئیس شورای عالی امنیت ملی در دوران احمدی نژاد و عامل شکست تمام مذاکرات اتمی آن دوران و سردار قالیباف شهردار تهران حساب باز کردند!

همه این محاسبات، به ناگهان در هم ریخت. آنها و به تبع، بقیه طیف های حکومتی نتوانستند آن جدال سخت پشت صحنه کارزار تبلیغات انتخاباتی با شعارهای عوامفریبانه، در پشت صحنه و در عالی ترین سطوح تصمیم گیری امریکا را حدس بزنند. شاید یگانه فردی که در جمهوری اسلامی به خود جرات داد و جمله ای چند پهلو در این زمینه گفت که با حرف های دیگران متفاوت بود، آخرین سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی چند روز پیش از رای گیری بود. او با اشاره به برخی سخنان ترامپ گفت که مردم نگاه می کنند به سخنان آن کسی که با صراحت بیشتری از عمق بحران در امریکا سخن می گوید (نقل به مضمون). اما او نیز نه پیش و نه پس از این جمله چند پهلو، در سخنرانی خود نگفت که جدال اصلی در امریکا بر سر چیست؟ تضاد و تقابل اقتصادی میان امریکا و اروپا به نقطه اوج رسیده؟ هزینه های نظامی امریکا در نقاط مختلف جهان کمر اقتصاد این کشور را خم کرده؟ امریکا برای حفظ پرچمداری سرمایه داری جهانی نیازمند بازنگری سیاست های اقتصادی و سیاسی سالهای پس از فروپاشی اتحاد شوروی است؟ خطر تبدیل چین به اولین قدرت بزرگ اقتصادی امریکا را تکان داده؟ بدهکاری عظیم امریکا به چین در این انتخابات نقش دارد؟ برآمد قدرتمند نظامی روسیه ارکان نظامی و اقتصادی امریکا را به لرزه در آورده؟ ماجراجوئی های نظامی در منطقه خاورمیانه به نفع اسرائیل دیگر قابل دوام نیست؟ روسیه و امریکا به چه اشتراک نظر و منافع اعلام نشده ای در ارتباط با ضرورت تضعیف اتحادیه اروپا و سپس یارگیری از درون این اتحادیه رسیده اند؟ و سرانجام، برخلاف همه حرف های تبلیغاتی دوران انتخابات، امریکا برای نزدیکی به ایران و جلوگیری از پیشرفت باز هم بیشتر مناسبات نظامی و اقتصادی ایران و روسیه و چین بزرگترین امتیازها را به ایران نخواهد داد که اجرای برجام بخشی از آنست؟... ادامه

---------------------------------------------

 

گنادی زوگانف:

"ترامپ"

فرصتی، هم برای امریکا و هم جهان

سایت حزب کمونیست روسیه - آزاده اسفندیاری

--------------------------------------------

مصاحبه با ایگور گرانس

آخرین رهبر آلمان دمکراتیک

آنچه از چین

نمی گذارند بدانیم

یونگه ولت - ترجمه رضا نافعی

 

---------------------------------------------------------------------

ترس امریکا به حق است:
اتحاد همه سویه
چین و روسیه

 

پیام های خوانندگان پاسخ های راه توده

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیوجدید
19 سال 
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  

راه توده

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

با آدرس ای میل زیر

 می توانید با ما تماس بگیرید
rahetudeh100@gmail.com

 

 

آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است