برخی بررسی ها... – احسان طبری (28)

نقش "سلمان پارسی"

در شکل گیری اسلام

تاریخ اسلام، بعنوان یک جنبش اجتماعی متعلق به 1400 سال پیش واقعا خواندنی است. اما نه آن اسلامی که روحانیون بالای منبر با تحریک احساسات مردم و تمرکز روی عاشورا و واقعه کربلا بیان می کنند و یا بسیاری از محققان مذهبی – چه سنی و چه شیعه- آن را نوشته و می نویسند. در تمام این تعریف ها و نوشته های تاریخی، گوشه های مهمی از تاریخ اسلام و این جنبش اسلامی غایب است و این در حالی است که اعتبار اسلام بعنوان یک جنبش اجتماعی وابسته به همین گوشه های پنهان مانده است. گوشه هائی که احساس طبری با تسلط و حافظه حیرت انگیزش آنها را بیرون کشیده و در کتاب "برخی بررسی ها در جنبش های اجتماعی" نوشته است. از جمله اشاره به یهودی بود "ریحانه" همسر محمد و یا  زاده اصفهانی  بودن سلمان پارسی . فردی که در کنار محمد، در شکل گیری اسلام نقش قاطع داشته است. باید خواند و دانست سرگذشت سلمان فارسی، دهقان زاده ایرانی زرتشتی را که مسلمان شد و  فاتح جنگ خندق است و در زمان محمد والی مدائن شد.  تصویری که منتشر کرده ایم از فیلمی است که آنتی کوئین در نقش سلمان پارسی در آن ظاهر شد.

راه توده

شماره 571  پنجشنبه 15 مهر ماه 1395

ابوتراب باقرزاده

ف. م. جوانشیر

فاطمه مدرسی

مریم فیروز


روسیه ستیزی

یعنی دفاع از

استقلال ایران؟

------------------------------------

درک تاریخی

حزب توده ایران

از تحولات اجتماعی

دکتر سروش سهرابی

این مقاله که نگاهی تاریخی به جنبش های اجتماعی در ایران و درک حزب توده ایران و پیش از آن، حزب کمونیست ایران از تحولات اجتماعی ایران است، در 3 بخش تنظیم شده که در سه شماره راه توده نیز منتشر خواهد شد. انگیزه تهیه این مقاله، سالگرد تاسیس حزب توده ایران است.

------------------------------------

نسل انقلاب کوبا

دست به عصا

از صحنه می رود

یونگه ولت- ترجمه رضا نافعی

------------------------------------

سرگذشت تاریخی

زمین و مالکیت

در کردستان

علی گلاویژ( 21)

------------------------------------

دولت آلمان

با دست اتحادیه اروپا گلوی یونان

 را می فشارد

اومانیته- ترجمه آذرنگ

------------------------------------

مستاجرهای

کاخ سفید

تغییر می کنند اما

سیاست خیر!

ترجمه و تدوین – جعفر پویا

------------------------------------

 

سرمقاله 571

هر انقلابی، با آرمان هایش

برای آیندگان باقی می ماند!

نسل انقلاب پیر می شود، همچنان که هر فرد انقلابی پیر می شود. مهم حفظ آرمان های یک انقلاب، به روز کردن آن، تکامل آن و تربیت نسلی است که هم آن انقلاب و آرمان هایش را درک کرده باشد و هم برای به روز کردن انقلاب توان و ابتکار داشته باشد.

آنچه که بر سر انقلاب روسیه آمد، درس بزرگی شد برای انقلاب و انقلابیون و آنچه در چین و کوبا و ویتنام می گذرد، مشق هایش از تجربه تلخ بدست آمده از انقلاب روسیه گرفته شد.

آنچه را روحانیت و رهبران انقلاب 57 ایران نیاموختند و استعداد درس آموزی از تجربه دیگران را هم نداشتند و یا لااقل تاکنون نداشته اند، همین درس است و نتیجه آن همین اختلاس و دزدی حکومتی و سقوط اخلاق در حکومت و جامعه و بیگانگی نسل جوان با آرمان های انقلاب 57 است. آرمان هائی که حکومت خود بانی و مشوق دگرگون کردن آن و جانشین ساختن مشتی شعار و خرافات به جای آنست. در نتیجه، نسل بعد از انقلاب نه  با آن آرمان ها آشناست و نه این آرمان های من درآوردی حکومتیان را می پذیرد. اینجاست موفقیت غرب و بویژه امریکا در بهره گیری از دره عمیقی که بین حکومت و شعارهایش و خواست ها و مشاهدات مردم در ایران ایجاد شده است. از شعار "حکومت مستضعفان" تا حکومت مشتی غارتگر که خون به دل مردم کرده اند.

 این فاجعه ناشی از یورش فرهنگی غرب نیست، که اگر بود آوار بر سر کوبا به مراتب بیش از ایران بود. بلکه ناشی از همان نیاموختن از تاریخ و تجربه دیگران است که در بالا به آنها اشاره کردیم . انقلاب یکبار می شود، بقیه اش ساختن و تحقق آرمان های آن انقلاب است و به روز کردن بی وقفه آن و میدان دادن به نسل جوان برای تحقق و یا ادامه تحقق آرمان های انقلاب. امروز، هم در چین و هم در کوبا و حتی در حزب کمونیست روسیه، بحث همین است. نسل انقلاب در روسیه و کوبا و چین و ویتنام با کمر خم و عصا بدست صحنه را ترک می کند و هیچ چاره ای جز سپردن سکان بدست نسل بعدی نیست. نگاه کنید به کمر خمیده فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا.

واقعیت کنار رفتن نسل انقلاب و به میدان آمدن نسل بعد از انقلاب را باید پذیرفت و آماده این پذیرش شد. بحث بر سر نسل بعد از انقلاب و سپردن سکان تحولات به آن، اگر بر پایه آرمان های اولیه یک انقلاب نباشد هرگز به نتیجه نمی رسد و فاجعه می تواند همان بشود که در جمهوری اسلامی شده است. یعنی باصطلاح "رویش یافتگان بعد از انقلاب" (به تعبیر رهبر جمهوری اسلامی) که از دل آن بزرگترین تباهی ها، اختلاس ها، سرکوب ها، اختلاف طبقاتی ها، ویرانی های اخلاق اجتماعی، فساد و اعتیاد و محاصره شهرها از سوی 12 میلیون آواره روستاهای ایران بیرون آمده است.

------------------------------------------------------------

فیلم سخنان سایه

"سایه 62" را بخوانید!

جنگ میهنی

در خیابان های

شهر حلب

ساویتسکایا راسیا-

ترجمه آزاده اسفندیاری

درس بزرگی

که سوریه توانست

از فاجعه لیبی بگیرد

ترجمه و تدوین عسگر داوودی

---------------------------------------------------------------------

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیوجدید
19 سال 
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  

راه توده

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

باآدرس ای میل زیر

 می توانید با ما تماس بگیرید
rahetudeh100@gmail.com

آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است