برخی بررسی ها.... احسان طبری ( 65)

فاتحان جهان اندیشه، در ایران خفته اند!

فرهنگ معنوی ایران از یک سو با یونانیان و از سوی دیگر با هندیان پیوسته روابط بسیار نزدیک تاثیر و تاثر متقابل داشته است. همچنین، فرهنگ ایرانی از یک سو بین فرهنگ های هندی و حتی چینی با فرهنگ غربی – یونانی و روم و بیزانس نقش یک واسطه و کاتالیست بازی کرده و از سوی دیگر، خود کاملا خصلت ترکیبی و سنکرتیک یافته است. اسناد و مدارک متعددی حاکی از فراوانی روابط ایرانی ها و یونانی ها در دوران هخامنشی است. زناشویی با همسران یونانی، داشتن سپاهیان مزدور یونانی، داشتن پزشکان و جراحان یونانی در دوران هخامنشی در خاندان سلطنتی و اشراف امری عادی بوده است. همین رابطه و تاثیر را فرهنگ کهن ایران روی اسلام گذاشت و فلسفه عرفان و اشراق تا بطن اسلام نفوذ کرد.

راه توده

شماره 609 پنجشنبه 12 مرداد 1396

پرفسور آگاهی

هدایت الله حاتمی


بند ناف

اقتصادی سپاه

با سیاست

باید قطع شود!

--------------------

آقای لاریجانی

آزادی مطلق در

"سودآوری" را

سوسیالیسم میداند!

--------------------

روزنامه جهان صنعت

توصیه بی مزه

بی نتیجه بودن

مبارزه با قاچاق

--------------------

فاجعه مرداد ماه 67

عطر سرگردان

گل های سرخ

در باغچه

"رفیق جواد"

در اوین

--------------------

نادرشاه

نمونه ای تاریخی

از مستبدانی که

قربانی سوء ظن شدند

دکتر سروش سهرابی

--------------------

سرمقاله راه توده 609

 معنای"کابینه ائتلافی"

وزیر شدن کارشکن ها نیست!

کابینه جدید آقای روحانی شنبه به بعد اعلام می شود. در فاصله پایان انتخابات ریاست جمهوری تا شنبه ای که در پیش است جناح راست حکومتی حاشیه‌ها و جنجال‌های بسیاری در حول تشکیل کابینه با هدف تاثیرگذاری و گنجاندن افراطیون راست در آن بوجود آورد. آنان در حالی که به طور غیرمشروع دنبال سهم در کابینه بودند، هواداران اصلاحات و تغییرات را منع می‌کردند که دنبال "سهم خواهی" در کابینه نباشند. یعنی در واقع دنبال تحقق قول‌های روحانی به مردم نباشند و مانند جناح راست فقط به صندلی و مقام بیاندیشند و به مردم و کسانی که به آنها رای داده‌اند دروغ بگویند.

البته می دانیم که تشکیل کابینه این بار با کابینه‌های گذشته تفاوت دارد. در گذشته بحث بیشتر بر سر رای آوری وزرای کابینه در مجلس و میزان هماهنگی یا عدم هماهنگی آنها با رهبر، با رئیس جمهور، با مطالبات مردم و غیره مطرح بود. این بار همه اینها هست و وضع خاص و ویژه کشور نیز هست. وضع خاصی که از یکسو با خطرهای خارجی در پیرامون ایران گره خورده و از سوی دیگر با ابهام در وضعیت آینده رهبری کشور. همه اینها جمع کردن همه نیروها و تشکیل یک "کابینه ائتلافی" را ضروری می‌کند. ولی برخی‌ها بجای کابینه ائتلافی به "کابینه اعتدالی" معتقدند. کابینه اعتدالی در عمل یعنی آنکه راست‌های افراطی نهادهای انتصابی و قوه قضائیه و بنیادهای اقتصادی را بدست بیاورند، راست‌های غیرافراطی و معتدل هم در کابینه و قوه مجریه جا خوش کنند و اصلاح طلبان و طرفداران تحولات هم که مردم به آنها رای داده‌اند در واقع از دستگاه مدیریت کشور برکنار باشند و حضور کم خاصیت در نهادهای کم‌ تاثیر و ناتوانی در تحقق وعده‌های خود به مردم را بپذیرند.... ادامه

--------------------------------------------------------------------

مصاحبه مهدی پرتوی

با اندیشه پویا (1)

سازمان "نوید"

چگونه

 تاسیس شد؟

-----------------------------------------------------------------------

مراسم باشکوه سالگرد

 تاسیس حزب کمونیست چین

تلویزیون حزب کمونیست روسیه

ترجمه آزاده اسفندیاری

 

نیاکان ایرانیان

درکردستان

علی گلاویژ - 59

برتری فزاینده

طالبان در افغانستان

روسیه امروز- ترجمه رضا نافعی

 

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  

راه توده

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

از طریق ای میل زیر می تواند با راه توده تماس بگیرید

Piruz. Pey@gmail.com 

آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany