راه توده

شماره 594 پنجشنبه 31 فروردین 1396

دکتراحمد دانش

کیومرث زرشناس

مهرداد فرجاد آزاد

دکتر حسین جودت

برخی بررسی ها...- احسان طبری (50)

امروز ایران فرزند دیروز

و فردا آینه دیروز و امروز

با رسیدن اسلام به ایران، فصلی تاریخی از شکوفائی عرفان، فلسفه، شعر و دفاع از هویت ملی و تاریخ در کشور ما آغاز شد. فلسفه شک و یقین گریبان منطق خشک و جامد را گرفت و بذر شک و تردید بر زمین خشک اندیشی مذهبی پاشیده شد. بزرگترین فلاسفه و شعرای ایران حاصل این دوران و این بذر پاشی اند. از ابن سینا تا رازی، از فردوسی تا حافظ و سعدی و از مولوی تا ابوالحسن ابوالخیر و غزالی، از خیام تا عطار، و از بابک تا مزدک و مانی ... همه محصول این بذر پاشی بر زمین خشک اندیشی مذهبی اند. عرفان لطیف و رویائی ایران چنگ بر گریبان اسلام انداخت، همچنان که جنبش های اجتماعی زیر پای مهاجمین عرب و خلفای سلطه گر اسلامی را روبید. امروز ایران از دل این گذشته بیرون آمده است: امروز ایران فرزند دیروز و فردا آینه دیروز و امروز ایران است. نه از قلم ما، که از قلم طبری بخوانید:


گردش به چپ

در ایران

 و جهان!

-----------------------

جامعه ایران

در چه شرایط

و در مسیر

کدام گذار است؟

-----------------------

کمدی ثبت نام

داوطلبان

ریاست جمهوری

--------------------

انتخابات فرانسه

روز یکشنبه

شگفتی

خواهد آفرید

پاریس – "آذرنگ"

--------------------

سهم مردم

در تحمیل اصلاحات

به حکومت ها

تهران- فرهاد حقجو

-----------------------

نتایج فاجعه بار

حمله امریکا

به کره شمالی

سایت روسیه امروز

گرد آوری و ترجمه - آزاده اسفندیاری

-----------------------

نامه سرگشاده
اطلاعاتی های امریکا
به دونالد ترامپ

"روسیه امروز" - ترجمه رضا نافعی

-----------------------

سرکوب مردم

از بنیانگذاری

وظیفه ارتش شد

علی گلاویژ (44 )

-----------------------

 

سرمقاله راه توده 594

تخریب روحانی در سه گام

و سپس تقلب و کودتای انتخاباتی

ددر روزهای اخیر و با ثبت نام نامزدهای اصلی ریاست جمهوری، کارزارهای انتخاباتی به‌ تدریج آغاز شده است. در جناح راست قالیباف و رئیسی هر دو وارد یک قمار مرگ و زندگی شده‌اند چرا که در صورت باخت به دلایل مختلف به مهره سوخته تبدیل می‌شوند. یک تن بدلیل اینکه آینده ریاست آستان قدس و قبایی که عده‌ای برای رهبری او دوخته‌اند در خطر مرگ سیاسی قرار می‌گیرد. دیگری هم بدلیل آنکه مهر نامزد شکست خورده همه انتخابات‌های جمهوری اسلامی بر پیشانی اش خواهد چسبید بعید است دیگر شهردار هم بتواند بماند. بنابراین راهی وجود ندارد مگر اینکه یکی از ایندو به نفع دیگری و قبل از فاجعه کامل کنار برود. ضمن اینکه هر دوی آنان به اندازه کافی مطیع و بخت برگشته هستند که به هر شرایطی برای ماندن در قدرت و حکومت تن بدهند. بنابراین گزینش این دو برای نامزدی ریاست جمهوری، گزینشی حساب شده است تا شرایط انتخابات 92 تکرار نشود که هیچکدام از نامزدهای جناح راست حاضر نشد بسود دیگری صحنه را ترک کند. .... ادامه

--------------------------------------------------------------------------

لنین درحال رهبری انقلاب اکتبر در خیابان ها

حزب کمونیست روسیه در یک ابتکار تاریخی، شماری از عکس های دوران انقلاب 1917 را با استفاده از آرشیو اتحاد شوروی سابق منتشر کرده است. از جمله این عکسها، عکسی است از شب انقلاب اکتبر که لنین سوار بر یک اتومبیل غیر نظامی که انقلابیون مسلح در اطراف آن سوارند مشفول رهبری آخرین مراحل پیروزی انقلاب است.

--------------------------------------------------------------------------

امریکا جهان را
 تا لبه پرتگاه
نابودی کشانده!

اسدالله کشتمند- سفیر دولت انقلابی افغانستان

در ج. اسلامی

--------------------------------------------------------------------------

اعتصاب زندانیان فلسطینی

در زندانهای اسرائیل

ترجمه و تدوین- عسگر داوودی

------------------------------------------

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  

راه توده

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

برای تماس و ارسال پیام از پیامگیری

فیسبوک راه توده استفاده کنید

آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است