مرور اخباراز انقلاب مشروطه تا انقلاب 57– بخش 6

پیروز مردم بر استبداد

 و دستگیری روحانیون طرفدار استبداد

این بخش ششم از مرور رویدادهای ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب بهمن 57 است. حتی کسانی که تاکنون کتابی درباره این دوران نخوانده اند نیز با مرور کوتاه اخباری که از کتاب کم نظیر و دوجلدی "مرور اخبار انقلاب مشروطه تا انقلاب 57" استخراج و منتشر می کنیم در جریان رویدادهای این انقلاب و سالهای پس از آن قرار میگیرند و به همین دلیل به همه خوانندگان راه توده و بویژه نسل جوان توصیه می کنیم این مرور را مطالعه کنند. ما با زحمت اخبار را به ترتیب اهمیت و بصورت روز شمار استخراج کرده ایم تا مطالعه آن آسان تر باشد.

راه توده

شماره 629 پنجشنبه 7 دیماه 1396

ابوتراب باقرزاده

صابر محمدزاده

آصف رزم دیده

عزیز یوسفی


ج. اسلامی

توان تغییر مسیر

را خواهد یافت؟

--------------------

بحران  اقتصادی

با ادامه

خصوصی سازی

حل نخواهد شد!

--------------------

یک گام از افزایش

تعرفه بازرگانی

نباید عقب رفت!

--------------------

برخی بررسی ها...

احسان طبری ( 85)

آزاد اندیشی

حافظ و خیام

علیه خرافات مذهبی

--------------------

مصاحبه با معاون موسسه

تحقیقات خاورمیانه روسیه

ابتکار عمل

در خاورمیانه

بدست روسیه

افتاده است!

اومانیته- ترجمه آذرنگ

--------------------

ایران

و انقلاب اکتبر

علی پورصفر (کامران)

--------------------

سرمقاله راه توده 629

رهبر و بیت رهبری کشور را

به سراشیبی سقوط کشانده اند

اوضاع کشور ما به سرعت و به نحو خطرناکی در بحران و سراشیبی قرار گرفته است. هرچند می کوشند بحران را به ناتوانی دولت روحانی در حل مسائل جامعه نسبت دهند ولی ریشه عمیق بحران درمقاومت رهبر و بیت رهبری و منصوبان و کارگزاران آن در برابر اصلاحات و تحولات مورد خواست مردم است. ناتوانی دولت روحانی هم در همین تقابل ریشه دارد. در واقع از کارشکنی در برابر دولت اصلاحات و محمد خاتمی گرفته تا کودتا علیه میرحسین موسوی و حمایت از دولت فاسد و بی‌کفایت احمدی نژاد و بالاخره مقابله کنونی و بیسابقه با دولت حسن روحانی همه بخشی از این تقابل پایان ناپذیر جناح انتصابی حکومت دربرابر مردم و در برابر اصلاحات و تغییرات مورد خواست آنهاست. همه کوشش‌هایی که در دو دهه اخیر برای اصلاح امور، مبارزه با فساد، کاهش فاصله طبقات، پایان دادن به فعال مایشائی عده‌ای فرصت طلب و غارتگر، سمتگیری به سوی آزادی‌های بیشتر مردم و رسانه‌ها و شفافیت به عنوان تنها راه حل مقابله با فساد و غارتگری، اصلاح و واقع نگری در سیاست خارجی و … صورت گرفته دربرابر سد مقاومت رهبر و بیت او و دستگاه‌های قضائی و نظامی و انتظامی و سپاه به بن بست برخورد کرده است. بنابراین ریشه بحران در این تقابل فرساینده ایست که میان کوشش و خواست مردم برای تحولات و تغییرات و اصرار و سماجت دستگاه رهبری کشور برای سد کردن و مانع گذاشتن در برابر آنها به بهانه و خیال حفظ و ادامه حکومت است.

نتیجه این تقابل فرساینده که بارزترین و زیانبارترین شکل آن به صورت تحمیل دوباره دولتی شبیه دولت احمدی نژاد به مردم و کشور ما خود را نشان داد امروز در همه عرصه‌ها در برابر مردم ماست. از اقتصاد و محیط زیست گرفته تا اوضاع سیاسی و فرهنگی و اخلاقی در کشور همه به سمت بن بست و انحطاط سیر می‌کند. پیامدهای این بحران به شکل گرایش‌های مختلف، بغرنج و متضادی در آمده است که ویژه همه شرائطی است که حامل انقلاب و ضدانقلاب توام است. به ویژه در میان مردم دو گرایش متضاد با واکنش های ویژه دیده می شود... ادامه

------------------------------------------------------------------

چالش های مهم اقتصادی- اجتماعی چین و امریکا

اومانیته- ترجمه جعفرپویا

------------------------------------------------------------------

نامزد حزب کمونیست روسیه (سمت راست زوگانف) برای انتخابات ریاست جمهوری

انتخابات ریاست جمهوری

رقابت نامزد حزب کمونیست با پوتین

گزینش و ترجمه از منابع روسی- آزاده اسفندیاری

------------------------------------------------------------------

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  

راه توده

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

برای تماس با راه توده می توانید از این پس از ایمیل زیر استفاده کنید :
payam@rahetudeh.com
برای تماس مستقیم با سردبیر راه توده از میل زیر استفاده کنید

 

 

 

آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است